Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dubbel Yrkesutbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dubbel Yrkesutbildning"— Presentationens avskrift:

1 Dubbel Yrkesutbildning
Ökad anställningsbarhet för nyanlända och utrikesfödda Vad krävs (timmar, kompetens, förmåga att samverka, tjänster etc.) för att genomföra aktiviteterna? Vilka aktiviteter krävs för att leverera detta? Vilka metoder ska användas? Vad är projektets insatser, dvs. vad är det målgruppen får ta del av? Vilka resultat krävs för att uppnå effekten? Projektmål, individmål Vilken effekt vill projektet åstadkomma? Projektledare 100% Projektadministratör 100% Samordnare Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 100% Samordnare Arbetsförmedlingen 100% Mentorer på arbetsplatser En mentor från DY i Tyskland Tre Kommunikatörer Resurser Aktiviteter Information till företagen om projektets möjligheter (arbetsplatser) Kompetens-kartläggning/validering Matchning Yrkesutbildning/sfi Utbildning förenat med arbete på arbetsplats Mentorskap /handledning Uppföljning/utvärdering Samverkan med den idéburna sektorn 234 arbetsplatser under 3 år - vilket i realitet kan innebära deltagare Män och kvinnor erbjuds samma aktiviteter 165 deltagare får anställning 45 deltagare går vidare till andra kompletterande studier 24 deltagare går vidare till annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd 70% upplever sig ha stärkt självkänsla och självförtroende Företagen upplever DY som positiv ur ett kompetensförsöjnings perspektiv Att målgruppen kommer snabbare in i arbetsmarknaden. Företagens kompetensförsörjnings behov uppfylls Arbetsmarknadspolitisk åtgärd, (viljan att permanentera DY utrycks) Långsiktig effekt Leverans/ utfall Resultat Content slide

2 Dubbel Yrkesutbildning
Handels-kammaren Urval företag Bristyrken Arbets-kompetensbehov hos företagen Företagen Presentera DY Företag vill delta i Dy Beskrivning av arbetsuppgifter Arbetsför- medlingen Rekrytering Kompetenskartläggning/validering Presentera DY till Af medarbetare Presentera DY till sökande Sökande vill delta i DY Rekrytering Speed dating Individuell möte Förberedelse av sökande inför rekrytering / soft skills workshop Malmö Stad Urval företag Bristyrken Arbetsförsöjrningsbehov hos företagen Presenterar DY Företag vill delta i DY Beskrivning av arbetsuppgifter Arbetet med handledning (1 – 3 månader) Yrkesutbildning Målet Fortsatt anställning på arbetsplatsen Annan anställning Vidareutbildning Anställning (Instegsjobb/Nystartsjobb kan förekomma) (minst 6 månader) Utbildning


Ladda ner ppt "Dubbel Yrkesutbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser