Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyanlända akademiker snabb väg in på arbetsmarknaden Reglab Eva-Britt Grönberg, projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyanlända akademiker snabb väg in på arbetsmarknaden Reglab Eva-Britt Grönberg, projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Nyanlända akademiker snabb väg in på arbetsmarknaden Reglab 2016-09-22 Eva-Britt Grönberg, projektledare

2 Syfte Förbättra processerna i det regionala tillväxtarbetet med fokus på kompetensförsörjningsfrågan och integrationen av nyanlända akademiker på arbetsmarknaden

3 Effekter Kompetensbrist Undanträngnings- effekter Höga kostnader för försörjningsstöd Tappade sugar Bristande framtidstro Missade affärsmöjligheter

4 Samhällsutmaning Lösningar hittas i samverkan Finansiärer Samverkans- parter Initiativtagare

5 Universitet och högskolor Inget särskilt regeringsuppdrag för gruppen nyanlända Kunskaper och erfarenheter

6 Orsaker Inga kontakter Bristande språkkunskaper Sega och över- belastade system Utbildningen behöver anpassas Trillar bort i rekryterings- processen Otydligt system – bristande info

7 Metodutvecklingsprojekt (2,5 år) Huvudkomponenter: Ingenjörs- pilot Studie- handledar- pilot Svenska språket- projekt Följeforskning Process- kart- läggning

8 System- och processkartläggning av dagens myndighetssamverkan runt nyanlända från ankomst till etablerad i arbetslivet. Insikt i varandras verksamhet på operativ nivå Identifiera ”systemfel” och brister Se möjliga insatser för bättre samverkan Konkreta lösningsförslag för genomförande

9 Metod Kartlägga processer och typfall Intervjuer –Statliga (AF, CSN, Migrationsverket, Socialstyrelsen, UHR) –Lärosäten i regionen –Kommuner –Arbetsgivare –Nyanlända Analys Workshops Utveckla lösningsförslag Rapport – beräknas klar i november

10 Processkarta

11 Ner i detaljeringsdjup

12 Parallellt istället för sekventiellt

13 Bättre förberedelse – kortare tid

14 Flaskhalsar Kartläggning Uppehållstillstånd Plats på sfi Tillträde till högskolan Hitta rätt information Bedömning av utländsk utbildning …….

15 Faktiska regler, tolkningar och inställning Individ Organisation

16 Ingenjörspiloten 15 ingenjörer med examen –minst 4-årig utbildning) Varaktighet: 1 läsår Studier Lunds universitet –Halvtid intensivsvenska –Halvtid tekniska kurser på masternivå –Tillgång till övriga aktiviteter

17 Studiehandledarpiloten Två grupper om 10 personer 20 veckor Upplägg 2+1+2: –Praktik på skola i Malmö –Specialutformad kurs på Malmö högskola –Yrkes-sfi för akademiker

18 Tack för att du lyssnade! Eva-Britt Grönberg eva-britt.gronberg@skane.se, 046-675 35 18


Ladda ner ppt "Nyanlända akademiker snabb väg in på arbetsmarknaden Reglab Eva-Britt Grönberg, projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser