Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exjobbsinformation för EI studenter V12 Arbetsrutiner: studieinformation/Examensarbete// Sök intressant projekt Använd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exjobbsinformation för EI studenter V12 Arbetsrutiner: studieinformation/Examensarbete// Sök intressant projekt Använd."— Presentationens avskrift:

1 Exjobbsinformation för EI studenter V12 Arbetsrutiner: http://www.teknat.uu.se/Student/ studieinformation/Examensarbete// Sök intressant projekt Använd kontakter, RING! Kolla på nätet, på FÖRETAGENS och på teknats hemsida: In Touch kolla : http://www.exjobbspoolen.se/http://www.exjobbspoolen.s/ Välj: 15 hp ev 30 hp exjobb

2 Mål för kursen: Examensarbete i elektroteknik 1TE660 (15 hp) …studenten skall kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar muntligt och skriftligt redogöra för och kritiskt diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper arbeta självständigt inom det elektrotekniska området visa ett vetenskapligt, ingenjörsmässigt samt samhälleligt (ekologiskt, etiskt) förhållningssätt. Tillkommer även våra lokala mål! Läs kursplanen: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=19115&lasar=12%2F13

3 De olika inblandade: Handledare (HL): kontaktperson och stöd hos uppdragsgivaren Ämnesgranskare (ÄG): univ. lärare som ger råd, stöd och granskar rapporten Examinator (EX): koordinerar och examinerar kursen (efter godkännande från HL och ÄG) Examensarbetaren

4 Den formella processen: 1)Kontakta företag/inst, ge Samarbetsavtal och kursbeskrivning till handledaren Gör en beskrivning av exjobbsprojektet ( projektplan, tidsplan ) 2)Fyll i och underteckna ansökningsblanketten från hemsidan (student, handledare).

5 Den formella processen: 3)Tidsplan upprättas av handledare och litteratur kan diskuteras med ämnesgranskaren. 4)Kontakta ämnesgranskare (i samråd med examinatorn) som bedömer projektet (lämpligt, G2E nivå?) Ämnesgranskaren undertecknar blanketten. 5)Lämna blanketten med projekt- och tidsplan till koordinatorn, som kontrollerar 130hp kravet inom programmet och kursregistreringen i UPPDOK.

6 Den formella processen: 6)Under arbetets gång behövs en mellanredovisning för ämnesgranskaren eller examinatorn 7)När ämnesgranskaren bedömer att exjobbet är klart och rapporten är till 90% färdig, kontakta examinatorn minst 2 veckor innan det muntliga presentationen. (Hon meddelar exakt tid och plats.) 8)Skicka rapporten minst 1 vecka innan seminariet till koordinatorn via urkund (Nora.Masszi.tnuu@analys.urkund.se)Nora.Masszi.tnuu@analys.urkund.se och via e-mail Nora.Masszi@angstrom.uu.se

7 Den formella processen: 9)Efter godkänd muntlig presentation och opponering gör ev. korrigeringar i rapporten. 10)Fyll i mallen (http://www.teknat.uu.se/student/) för ”abstract” på engelska om rapporten är på svenska (eller tvärtom). 11)Fyll i mallen för försättsblad med ISRN nr hämtat från UTH-expeditionen (till 30 hp exjobb från www.teknik.uu.se) 12)Lägg upp rapporten i DIVA, lämna in 2 ex på UTH- expeditionen för inbindning (student + handledar ex).

8 Den formella processen: 13)Hämta exjobbsblanketten från UTH- kansliet för underskrift av ämnes- granskaren och lämna den till koordinatorn igen. Efter godkännande av jobbet och arkivering av pliktexemplar ser examinatorn till att exjobbet rapportas in i Uppdok.

9 Sammanfattning: Aktivitet Anskaffande av uppgift Blankett “Ansökan för examensarbete” Tilldelning av ämnesgranskare (ÄG) Framtagning av projekt+tidsplan Godkännande av projektplan (registrering efteråt) Genomförande Mellanredovisning Inlämning av färdigt arbete Opponering Granskning, godkännande Ansvarig Student Examinator (EX) Student med HL ÄG + EX Student ÄG + Student Student Student + EX + ÄG ÄG + EX

10 När blir exjobbet icke godkänt Det gäller även universitetets krav inte bara uppdragsgivarens! Vid ev. större problem inte kontaktas ämnesgranskaren Exjobbet blir för stort utan begränsningar (oöverskådligt) Rapporten skrivs med målgruppen ”företaget” istället för ”studenter med samma bakgrund som exjobbaren” Studenten får för lite stöd (handledning)

11 Icke godkända arbeten Kan, efter omarbetning eller komplettering, inlämnas för ny prövning (inom max 4 extra månader) Samråda med examinatorn I annat fall görs ett nytt examens- arbete…


Ladda ner ppt "Exjobbsinformation för EI studenter V12 Arbetsrutiner: studieinformation/Examensarbete// Sök intressant projekt Använd."

Liknande presentationer


Google-annonser