Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exjobbsinformation för EI studenter Våra rutiner, se Examensarbete: Sök intressant projekt Använd kontakter! Kolla på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exjobbsinformation för EI studenter Våra rutiner, se Examensarbete: Sök intressant projekt Använd kontakter! Kolla på."— Presentationens avskrift:

1 Exjobbsinformation för EI studenter Våra rutiner, se Examensarbete: http://www.teknat.uu.se/student/ Sök intressant projekt Använd kontakter! Kolla på nätet, på företagens och teknats hemsida, kolla : http://www.xjobb.nuhttp://www.xjobb.nu Välj: 15 hp eller 30 hp exjobb

2 Mål för kursen …studenten skall träna och förbättra sin förmåga att Självständigt planera och utföra ett arbete Tillämpa förvärvade kunskaper Identifiera, formulera och lösa problem Skriva teknisk rapport (delvis populärvetenskapligt) Redovisa muntligt och opponera på annans jobb Samt visa ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt (läs kursplanen: http://www.uu.se/node701?kpid=19115&lasar=11%2F12 )

3 De olika inblandade: Handledare (HL): kontaktperson och stöd hos uppdragsgivaren Ämnesgranskare (ÄG): univ. lärare som ger råd, stöd och granskar rapporten Examinator (EX): koordinerar och examinerar kursen (efter godkännande från HL och ÄG) Examensarbetaren

4 Den formella processen: 1)Kontakta företag/inst, ge Samarbetsavtal och kursbeskrivning till handledaren: http://www.teknat.uu.se/student/studentservice/exjobb/Samarbetsavtal- externt-exjobb.pdf http://www.uu.se/node701?kpid=19115&lasar=09%2F10 han/hon ger beskrivning av exjobbsprojektet ( projektplan ) 2)Fyll i och underteckna exjobbsblanketten från hemsidan (student, handledare).

5 Den formella processen: 3) Tidsplan upprättas av handledare och litteratur kan diskuteras med ämnesgranskaren. 4)Kontakta ämnesgranskare (enl. förslag från koordinatorn) som bedömer projektet (lämpligt, C nivå?) Ämnesgranskaren undertecknar blanketten. 5)Lämna blanketten med projekt- och tidsplan till koordinatorn, som kontrollerar 90p/130hp kravet inom programmet och kursregistreringen i UPPDOK.

6 Den formella processen: 6)Under arbetets gång behövs en mellanredovisning för ämnesgranskaren eller examinatorn 7)När ämnesgranskaren bedömer att exjobbet är klart och rapporten är till 90% färdig, kontakta koordinatorn minst 2 veckor innan det muntliga presentationen. (Koordinatorn meddelar exakt tid och plats.) 8)Skicka rapporten minst 1 vecka innan seminariet till koordinatorn via urkund (Nora.Masszi.tnuu@analys.urkund.se)Nora.Masszi.tnuu@analys.urkund.se och via e-mail Nora.Masszi@angstrom.uu.se

7 Den formella processen: 9)Efter godkänd muntlig presentation och opponering gör ev. korrigeringar i rapporten. 10)Fyll i mallen (http://www.teknat.uu.se/student/) för ”abstract” på engelska om rapporten är på svenska (eller tvärtom). 11)Fyll i mallen för försättsblad med ISRN nr hämtat från UTH-expeditionen (till 30 hp exjobb från www.teknik.uu.se) 12)Lägg upp rapporten i DIVA, lämna in 2 ex på UTH- expeditionen för inbindning (student + handledar ex).

8 Den formella processen: 13)Hämta exjobbsblanketten från UTH- kansliet för underskrift av ämnes- granskaren och lämna den till koordinatorn igen. Efter godkännande av jobbet och arkivering av pliktexemplar ser koordinatorn till att exjobbet rapportas in i Uppdok.

9 Sammanfattning: Aktivitet Anskaffande av uppgift Blankett “Ansökan för examensarbete” Tilldelning av ämnesgranskare (ÄG) Framtagning av projekt+tidsplan Godkännande av projektplan (registrering efteråt) Genomförande Mellanredovisning Inlämning av färdigt arbete Opponering Granskning, godkännande Ansvarig Student Examinator (EX) Student med HL ÄG + EX Student ÄG + Student Student Student + EX + ÄG ÄG + EX

10 När blir exjobbet icke godkänt Det gäller även universitetets krav inte bara uppdragsgivarens! Vid ev. större problem inte kontaktas ämnesgranskaren Exjobbet blir för stort utan begränsningar (oöverskådligt) Rapporten skrivs med målgruppen ”företaget” istället för ”studenter med samma bakgrund som exjobbaren” Studenten får för lite stöd (handledning)

11 Icke gokända arbeten Kan, efter omarbetning eller komplettering, inlämnas för ny prövning (inom max 4 extra månader) Samråda med examinatorn I annat fall görs ett nytt examens- arbete…


Ladda ner ppt "Exjobbsinformation för EI studenter Våra rutiner, se Examensarbete: Sök intressant projekt Använd kontakter! Kolla på."

Liknande presentationer


Google-annonser