Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praoarbete under mentorstid Ht 2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praoarbete under mentorstid Ht 2016"— Presentationens avskrift:

1 Praoarbete under mentorstid Ht 2016
Kolla på filmen om två elevers väg till praoplats. You Tube ”en film om prao” svenskt näringsliv. och läs tillsammans igenom häftet. Försäkra er om att alla fått hem denna info. Sök praoplats(er) Hjälp varandra inom klassen. När ni söker har ni skolans praoinfo tillhands så att arbetsgivaren kan få svar på sina eventuella frågor. Alla dokument finns på skolans hemsida. Fyll i praoplatsblanketterna NOGA – om inte via datorn så med bläckpenna, läsbart och fullständigt. Underskrifter är viktiga! OM eleven har två olika platser, fyll i två blanketter och markera vilken vecka som gäller för respektive plats. Lämna in de blanketterna 2st – intyg och överenskommelsen till din mentor som bockar av att du lämnat in plats på sin lista. När rektor skrivit på, platsblanketterna får du som elev tillbaka två kopior – en till dig själv och V havare och en kopia som du skickar till din praoarbetsplats tillsammans med ett kort personligt meddelande/brev som säger typ, Hej, Tack för praoplatsen, Vi ses! En kopia behåller mentor. Originalet finns kvar hos din bitr rektor. Breven – innehåll och adresser görs i ordning av eleven, skickas genom vaktmästeriet, lägg dem i den blå lådan. Som mentor notera du vilka elever som har skickat i väg brev. ELEV Ska du vara inom sjukvården ska du fylla i en Hälsodeklaration. Den finns utanför mitt rum i tidskriftstället. Sök sedan upp din skolsköterska med ifylld blankett. Jobba i boken ”i praktiken elev”. Sista mentorstiden diskutera ni första mötet/dagen på praon, vad är viktigt att tänka på? Jag antar att eleverna kan behöva delas upp och arbeta med olika saker eftersom de har hunnit olika långt i sin process. Eleverna kan med fördel arbeta i sin ”i praktiken bok”

2 Praons delade ansvar och rutiner 2016
Studie – och yrkesvägledare Spindeln i nätet för att processen påbörjas och fortskrider. Administration - Framtagning av allt skriftligt material till elever, föräldrar, praoplats. Ansvarar för första informationen – (på föräldramöte inte i år) ute i klass till eleverna och mentorer. Kommer med tips och förslag på övningar, material till mentorstiderna. Ansvarar de elever som ska göra prao inom vården samt utfärda matintyg till de elever som önskar att äta på annan skola. Elever och vårdnadshavare Ansvarar för att läsa igenom skolans information (häftet) och bekräfta detta genom att lämna in intyget ”prao info” till mentor. Letar efter praoplatser. Lämnar in fullständigt ifyllda praoplatsblanketter ”intyg att tagit del av skolans praoinfo” ”överenskommelse mellan skola och arbetsgivare” till mentor. Absolut senast den 22 november. Att på mentorstider färdigställa och skicka iväg en kopia av praoplatsblanketten, ett ”presentations och tack brev”, skolans handledarinfo samt broschyr till praoplats.(brevledes). Förbereda sig för första dagen. Mentorer Ansvarar för att under hösten använda delar av mentorstiderna till arbete kring prao – förberedelser. I första hand genomläsning av praodokumentet samt blanketterna och tillsammans se filmen ”en film om prao” YouTube av svenskt näringsliv. Andra tips är att visa kortfilmer om olika yrken informationssökning kring sitt företag och ifyllande av blanketter, prat, övningar från orangea häfte, i praktiken elev. På finns Yrken och framtid, yrken A-Ö där man kan hitta fakta om sitt yrke. Den största arbetsuppgiften är att påminna om och driva på anskaffningen av praoplats, insamling och kontroll av inlämnade praoplatsblanketter. Se till att blanketterna är fullständigt ifyllda, via dator eller med bläckpenna, samt att de underskrifter som krävs finns. Ha kontakt med eleverna under praoperioden. Mer info kommer om detta. Bocka av elevernas praoplatser, inlämnade blanketter (2 st) utskickad kopia till arbetsplats, prao inom vården=hälsodeklaration på en klasslista. Fullständigt ifyllda praoblanketter från samtliga elever lämnas till biträdande rektor senast fredag 25/11.

3 Biträdande Rektorer Godkänner/undertecknar samtliga platser i respektive klasser Behåller orginalblanketterna under praoperioden. Undervisande lärare (arbetslaget) Planerar undervisnigen kring lämpliga ämnesområden med anknytning till praoperioden, integrering innan och/eller efter. Hjälper eleverna att se den röda tråden och prao som en metod för kunskapsinhämtning/ lärande/ bedömning. Samtala med kollegor inom arbetslaget/ämneslaget. Vem som gör vad med respektive klass? AL ser till att alla elever har någon vuxenkontakt med skolan under praoperioden. Skapa rutiner som funkar för ert arbetslag och informera bitr rektor om hur ni gör.

4 Att göra! September Börja tänka och inventera kontakter. Hemma och tillsammans med klasskamrater. Titta i orange häftet ”i praktiken elev” Sök plats - stegvis - Rätt person - mail, telefon, uppsökande Oktober Fyll i Praoplats-blanketter (överenskommelse och intyg) Mentorstider avsätts November Lämna in praoplatsblanketter Absolut senast 22 November December Blanketter kopieras av skolan. Elever skickar ut kopia samt info från skolan till handledare på arbetsplatsen, sker på mentorstid Januari Elev förbereder sig för första dagen på prao på mentorstid. Samt får arbetsuppgifter ämnesvis av skolan. Elev, mentor, studievägledare, skolsköterskor, undervisande lärare, rektor Olika faser – innan, under tiden och efter.


Ladda ner ppt "Praoarbete under mentorstid Ht 2016"

Liknande presentationer


Google-annonser