Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska som andraspråk 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska som andraspråk 1"— Presentationens avskrift:

1 Svenska som andraspråk 1
Kursintroduktion Svenska som andraspråk 1

2 Först viktig information om trivsel
Angelicas förväntningar på sig själv under kursen. Angelicas förväntningar på er i klassrummet. Angelicas förväntningar på er under kursen. Sen ankomst

3 Mål i kursen Mål 1: ”Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassas till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.”

4 Mål i kursen Vad betyder mål 1?
° Hålla tal inför klassen där du har förberett talet och tänkt på vilka som ska lyssna. ° Diskutera i mindre grupper. ° Argumentera för dina åsikter.

5 Mål i kursen Mål 2: ”Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.”

6 Mål i kursen Vad betyder mål 2?
° Skriva texter för uppgifter och för att själv reflektera. ° Skriva olika typer av texter, ex. argumenterande, berättande och beskrivande. ° Veta om hur man lägger upp olika texter. ° Kunna vara kritisk till källor och kunna citera och referera.

7 Mål i kursen Mål 3: ”Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.”

8 Mål i kursen Vad betyder mål 3? ° Lära sig fler ord.
° Lära sig om hur språket kan ändras beroende på vem man pratar med eller vem man skriver till.

9 Mål i kursen Mål 4: ”Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.”

10 Mål i kursen Vad betyder mål 4? ° Läsa och prata om texter.
° Dessa texter är exempel på sådana som ni möter i ex. tidningar, böcker och på nätet.

11 Mål i kursen Mål 5: ”Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.”

12 Mål i kursen Vad betyder mål 5?
° Läsa och prata om böcker som män och kvinnor har skrivit. ° Diskutera kulturer, teman som berör alla människor och svenska perspektiv.

13 Mål i kursen Mål 6: ”Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.”

14 Mål i kursen Vad betyder mål 6?
° Kunskap om språksociologi som handlar om ex. dialekter, ungdomsspråk, manligt- och kvinnligt språk, yrkesspråk m.m. ° Fördomar och positiva tankar kring att vi pratar olika. ° Kunskap om formellt och informellt språk.

15 Mål i kursen Mål 7: ”Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.”

16 Mål i kursen Vad betyder mål 7?
° Kunna beskriva vad i språken som är likt och vilka skillnader det finns i ex. ord och grammatik. ° Kunna beskriva vad i språken som är likt och vilka skillnader det finns vad gäller sättet att kommunicera på ex. tonläget, turtagningen, ordspråk m.m.

17 Mål i kursen Mål 8: ”Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.”

18 Mål i kursen Vad betyder mål 8?
° Fundera och reflektera över din egen språkinlärning ° Vad behöver du öva på (muntligt och skriftligt) för att utveckla din kunskap om svenskan? ° Hur kan du använda muntliga och skriftliga övningar för att bli bättre på svenska?

19 Mål i kursen Så, vilka av målen hör då ihop med varandra?

20 Examinationsarbete i Sva 1
Jo det är följande grupper som ni ska få jobba med: Grupp 1-Mål: 1, 6 och 7 Grupp 2-Mål: 1, 2 och 4 Grupp 3-Mål: 2 och 5 Grupp 4-Mål: 3 och 8

21 Examinationsarbete i Sva 1
I grupper ska ni hitta på lämpliga examinationsuppgifter där ni får med alla delar i dessa mål.

22 Examinationsarbete i Sva 1
Er examinationsuppgift ska: ° innehålla alla delar i de mål som ni blivit tilldelade ° kännas utvecklande ° vara rolig ° ha klara och tydliga instruktioner ° ha ett arbetsvänligt omfång

23 Examinationsarbete i Sva 1
Arbetsgång: 1. Se till att alla i gruppen förstår alla era mål. 2. Börja brainstorma och se till att alla i gruppen får tala. 3. Välj ett alternativ som ni utvecklar. 4. Tänk: Mål, instruktioner, arbetsgång och tidsåtgång (varje examinationsuppgift får inte ta mer än tre veckor från start till inlämning).

24 Examinationsarbete i Sva 1
Till sist: Tänk er att ni ska kunna vandra över till ett annat klassrum där eleverna inte känner till kursen Sva 1 och ge er examinationsuppgift till dem. Genom era tydliga instruktioner ska eleverna utan problem kunna genomföra uppgiften! Tydlighet, tydlighet och tydlighet!

25 Presentation av examinationsuppgift
När ni är klara med er uppgift ska först Angelica titta på den. När Angelica säger att den är bra ska ni presentera examinationsuppgiften för klassen som ger er feedback. Ändra i uppgiften utifrån den feedback som era kamrater i klassen gav er. Lämna in uppgiften till Angelica.

26 När ni är klara med planeringen så börjar vi arbeta med den första kursen i svenska på gymnasiet som ni själva har varit med om att planera! Nu kör vi!


Ladda ner ppt "Svenska som andraspråk 1"

Liknande presentationer


Google-annonser