Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRAO ÅK 8 VECKA 45 - 46 7-18 nov Din studievägledare och kontaktperson på skolan: Mimmi Linden 08-508 429 92

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRAO ÅK 8 VECKA 45 - 46 7-18 nov Din studievägledare och kontaktperson på skolan: Mimmi Linden 08-508 429 92"— Presentationens avskrift:

1

2 PRAO ÅK 8 VECKA 45 - 46 7-18 nov Din studievägledare och kontaktperson på skolan: Mimmi Linden 08-508 429 92 maria.linden@stockholm.se

3 VAR FÅR JAG HA PRAO? Överallt där det inte är för farligt och stora risker för svåra skador om man inte är utbildad Ej nattarbete Ej hantering av farliga ämnen Ej utomlands – säkerhetsmässiga skäl Ni är försäkrade genom skolan Där praoplatsen har godkänt din prao med sin underskrift

4 NÄR OCH HUR LÄNGE? Praon ska följa den vanliga arbetslagstiftningen och dess arbetstider 6-8 timmar per dag Inte före 06.00 – inte efter 20.00 Får jobba helg men max 5 arbetsdagar/vecka 1 elev/praoplats (endast i undantagsfall 2 elever)

5 SKAFFA PRAOPLATSEN SJÄLV TIPS på hur du kan hitta en intressant praoplats: Favoritämnen i skolan Intressen på fritiden Intressanta företag i ditt närområde Sommarjobb Kontakter: vänner och släkt Hemsidor Reservplan: Praoplatser i skolans ’PRAOBANK’

6 PRAO HOS SLL (SJUKVÅRDEN) Stockholms läns landsting www.sll.se Anmäl omgående till mig om du vill ha plats Besöka skolsköterska och få hälsointyg att ta med till praoplatsen första dagen

7 ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SÖKER LÄS PÅ om företaget innan du ringer/besöker det PRESENTERA dig med namn, skola och årskurs Tala om NÄR du ska ut på prao och VARFÖR du vill praktisera hos dem Fråga om du talar med RÄTT PERSON eller om du ska ringa/komma tillbaka annat tillfälle Om de INTE kan ta emot dig – tacka för att de tog sig tid – kontakta nästa företag på din lista Om företaget KAN ta emot dig – ta reda på och fyll i samtliga uppgifter i praoblankett 1 & 2. Kom ihåg att arbetsgivaren MÅSTE fylla i både praoblankett 1 och praoblankett 2. Berätta att jag (SYV) är kontakperson på skolan Anteckna gärna namnet på den du pratat med

8 PRAOANSÖKAN INNAN PRAO: Din praoansökan består av tre blanketter som ska fyllas i och lämnas in senast 23 oktober. Dessa är: Praoblankett 1 & praoblankett 2 som din arbetsgivare, du & din vårdnadshavare ska fylla i. Blankett gällande arbetsmiljöregler som du & din vårdnadshavare ska fylla i. EFTER PRAO: Praointyg som du & arbetsgivaren fyller i sista dagen på praon och som du sedan lämnar till din mentor Alla blanketterna kommer finnas på åk8bloggen & på min syvblogg.

9 CHECKLISTA –VECKAN INNAN Har du lämnat in alla blanketter till din mentor? Vart ska du träffa din handledare första dagen? Vilka tider? Hur ska du vara klädd? (särskilda arbetskläder) Hur tar du dig dit? Hur lång tid tar det? Var ska du äta lunch?

10 Förväntningar på dig som praoelev Kom i tid Om du är sjuk – ring både praoplatsen och skolan på morgonen Presentera dig och hälsa Ha lämpliga kläder på dig Gör uppgifterna noggrant och följ instruktionerna Visa intresse – fråga, fråga, fråga! Mobilen avstängd under arbetstid Var positiv och vänlig Kontakta mig/mentor om något inte är okej och du inte kan prata med någon på praoplatsen!

11 RESOR OCH LUNCH Om du har fler än 4 km till praoplatsen och INTE har eget SL-kort kan du få det från skolan. Fyll i detta i praoansökan! Du får äta lunch på närmaste kommunala skola om arbetsgivaren inte erbjuder lunch. Du fyller i vilken skola du ska äta på i din praoansökan - jag kontaktar skolan innan praon. Om det absolut inte finns någon kommunal skola, på rimligt avstånd, att gå till ersätts lunchen med 25 kr/dag. Spara kvitton på detta!

12 PRAOINTYG Ett första arbetsintyg Talar om vad du gjort Talar om hur du fungerar på en arbetsplats Det fylls i av arbetsgivaren/handledaren sista dagen och du lämnar det till din mentor. Jag samlar sedan in intygen och har dem hos mig om du behöver det till att exempelvis söka sommarjobb eller extrajobb.

13 EFTER PRAON… Påminn arbetsgivaren att skicka ditt praointyg OM du inte fick det sista dagen. För att få ev. ersättning för lunch lämna in kvitton senast den 27 nov! Sammanställ/slutför de skoluppgifter du ev. fått med dig under praon


Ladda ner ppt "PRAO ÅK 8 VECKA 45 - 46 7-18 nov Din studievägledare och kontaktperson på skolan: Mimmi Linden 08-508 429 92"

Liknande presentationer


Google-annonser