Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya rutiner: tryckning av avhandlingar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya rutiner: tryckning av avhandlingar"— Presentationens avskrift:

1 Nya rutiner: tryckning av avhandlingar
Västerås

2 Påbörja tryckprocessen när avhandlingen är helt klar!

3 Börja i tid – processen går inte att skynda på.

4 8 terminsveckor kvar till disputation
Huvudhandledaren måste senast ansöka om att doktoranden får disputera hos prodekanen för forskning och forskarutbildning. En digital sammanfattning på svenska och engelska av avhandlingen skickas till Så snart beslutet om att doktoranden får disputera ska doktoranden registrera avhandlingen i DiVA för att få ett ISBN nummer från biblioteket. De skapar titelsida och spikblad. ISBN-nummer, titelsida och spikblad behövs när doktoranden beställer avhandlingen hos tryckeriet.

5 6 veckor kvar … avhandlingen måste nu vara helt klar för tryckning. Inget ska läggas till, tas bort eller ändras. Tryckprocess ska starta. Produktionstiden från färdig PDF-fil till färdig upplaga är runt 3 veckor.

6 Spikning Avhandlingar ska vara tryckta till spikningen som sker tre veckor innan disputation. Avhandlingar och lic.uppsatser spikas elektroniskt vid samma tid.

7 4 till 3 veckor före disputation
Kontakta prodekanen för forskarutbildning för att boka tid att skriva på de två spikexemplaren. Senast tre veckor före planerad disputation måste signerade spikex spikas i Eskilstuna och Västersås. Avhandlingen, i fulltext eller kappan, läggs in i DiVA av biblioteket när avhandlingen spikas. Avhandlingen distribueras till opponenter och andra berörda.

8 Enda vägen mot framgångsrikt avhandlingstryck är att använda avhandlingsmallarna.

9 Uppmaning till doktoranden
Läs noga igenom din avhandling när du sparat den som PDF, efter att ha skrivit den i någon av mallarna. Se till att allt stämmer och att du inte vill ändra något. Skicka inte till tryckeriet förrän handledaren godkänt från att detta är den slutgiltiga och korrekta versionen. Du sparar inte tid genom att skicka något som nästan är klart till tryckeriet. Skicka endast helt färdig fil. Var säker på att du skickar sista versionen till tryck.

10 Att godkänna provtrycket
Provtryck är inte korrektur! Korrektur är något som görs innan tryckeriprocessen startar. Provtryck i PDF Det här provtrycket är för att kontrollera att överföringen från din PDF till tryckeriets system inte orsakade några fel. Att alla sidor och bilder ser ut som de ska. Om du gjort ditt jobb borde du bara svara JA! Fysiskt provtryck Det här provtrycket är till för att kvalitetsgranska bilder, diagram och illustrationer. Här bör du helst bara kunna säga JA till att starta tryckning av upplagan. Glöm inte att kolla att allt verkligen är med och att det är rätt version som du godkänner.

11 Tänk på att: Om något blivit fel eller saknas i avhandlingen efter att den är tryckt får du inte trycka om. Då får du trycka lösa erratablad (rättelseblad). Kontrollera därför provtrycket noga innan det godkänns. Inga andra logotyper får finnas på omslaget förutom MDH-loggan. Om bilder och illustrationer används i avhandlingen eller på omslaget, se till att de verkligen är ok och tillåtna att använda. Det är doktoranden som ansvarar för att han eller hon har rättighet att använda dem. Se till att illustratör eller fotograf anges korrekt där det behövs.

12 Leverans Fem arbetsdagar från ”JA, tryck nu” till att upplagan levereras. Kommer till postfack i Eskilstuna eller Västerås Kortaste leveranstiden från start till leverans är 10 arbetsdagar om doktoranden följer planen.

13 Bra att veta På internportalen finns alla checklistor, tidsplaner och all information: Se internportalen /Stöd och info/Stöd till utbildning på forskarnivå/Disputation och licenciatseminarium Flera fysiska provtryck ger kostnadstillägg. Måste tryckning av upplaga och leverans gå snabbare än fem dagar efter godkänt provtryck tillkommer kronor i expressavgift. Var därför ute i god tid.

14 Beställ hos vårt tryckeri: E-print


Ladda ner ppt "Nya rutiner: tryckning av avhandlingar"

Liknande presentationer


Google-annonser