Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Aktuellt i antagningen 2016-06-16 Erik Kyhlberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Aktuellt i antagningen 2016-06-16 Erik Kyhlberg."— Presentationens avskrift:

1 Sv Aktuellt i antagningen 2016-06-16 Erik Kyhlberg

2 Sv Översyn av hela systemet. Jörgen Tholin, universitetsdirektör vid Göteborgs universitet Bl.a. Öppnare och enklare system Arbetslivserfarenhet för grundläggande behörighet Högskoleprovets roll Ska vi fortsätta ha meritpoäng? 2016-05-02 2 Ett enklare och öppnare tillträdessystem för högskolan ska utredas

3 Sv Utfärdande av slutbetyg från komvux Grundläggande behörighet för sökande med äldre avgångs- och slutbetyg Ändring av kurser som får ingå i examen från komvux 2016-05-02 3 Ändrade regler 1 januari 2017

4 Sv Regeringen har förlängt övergångsbestämmelserna om slutbetyg (2015-05-12) Slutbetyg enligt de äldre bestämmelserna om gymnasial vuxenutbildning får utfärdas i vissa undantagsfall - senast den 1 januari 2017. De som tidigare fått slutbetyg från ett reducerat nationellt program eller motsvarande efter den 1 januari 2010 har möjlighet att få ett nytt slutbetyg från kommunal vuxenutbildning senast den 1 januari 2017. 4 Utfärdande av slutbetyg från komvux

5 Sv För sökande som efter den 1 januari 2017 kompletterar för grundläggande behörighet krävs lägst betyget E i Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 Engelska 5 och 6 Matematik 1 a-c eller motsvarande. Sökande med betyg före 2010 behöver inte styrka Svenska 1 och 2 samt Engelska 5. 5 Skärpta krav vid komplettering för grundläggande behörighet

6 Sv Artturi gick ut gymnasiet med ett avgångsbetyg från 2-årig teknisk linje 1987. Han har tvådelat betyg i svenska men inget betyg alls i engelska. Han saknar därför grundläggande behörighet. Han har även godkänt betyg i matematik, läst en årskurs. För att bli grundläggande behörig måste han komplettera med följande: -Senast 1 januari 2017: Engelska 5 eller högre -Fr.o.m. 2 januari 2017: Svenska 3 OCH Engelska 6. 2016-05-02 6 Avgångsbetyg

7 Sv Kim gick ut gymnasiet 2012 med ett samlat betygsdokument och saknar därför grundläggande behörighet. För att bli grundläggande behörig kan hon komplettera för följande: -Slutbetyg från komvux (senast 1 januari 2017) med godkänt betyg i 2250 poäng, Svenska A + B, Engelska A och Matematik A (eller motsvarande kurser i GY11) Eller -Högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux -Yrkesexamen från komvux 2016-05-02 7 Samlat betygsdokument

8 Sv Victor gick ut med slutbetyg från gymnasiet 2012. I slutbetyget har han Svenska A+B, Engelska A och Matematik A. Han har godkänt i 2400 poäng men han har underkänt betyg i Svenska B och får därmed inte grundläggande behörighet. För att blir grundläggande behörig måste han komplettera med följande: -Senast 1 januari 2017: Svenska 2 eller Svenska 3 -Fr.o.m. 2 januari 2017: Svenska 2 och 3 OCH Engelska 6. 2016-05-02 8 Slutbetyg 2010 och framåt

9 Sv Disa gick ut gymnasiet 2009 med slutbetyg. Hon har endast godkänt i 2100 av 2500 poäng och har därmed inte grundläggande behörighet. Hon har underkänt i Svenska B och Engelska A, men godkänt i Matematik A. För att få grundläggande behörighet behöver hon komplettera med följande: -Senast 1 januari 2017: hon behöver komplettera med 150 poäng i godkända kurser för att komma upp i 2250 godkända poäng. -Fr.om. 2 januari 2017: Svenska 3 och Engelska 6 (behöver inte uppvisa betyg i underliggande kurser), kurspoängen räknas med för att uppnå 2250 godkända poäng. 2016-05-02 9 Slutbetyg innan 2010

10 Sv Idag: -Alla kurser som ges i program på gymnasiet, inklusive kurser i idrott och hälsa Fr.om. 1 januari 2017: -Alla kurser som får ges på komvux på gymnasienivå, förutom Idrott och hälsa 1. 2016-05-02 10 Ändring av kurser som får ingå i examen från komvux

11 Sv Prövning av reell kompetens = ansökan om undantag från formella behörighetskrav. Kan vara såväl grundläggande som särskild behörighet Bedöms av universiteten själva vid ansökan 2016-05-02 11 Reell kompetens/undantag

12 Sv Ansökan om prövning måste generellt göras varje gång man söker utbildning Blankett på antagning.se. Ska vara inne sista anmälningsdag för den aktuella terminen 2016-05-02 12 Reell kompetens/undantag, forts

13 Sv Modell för att uppnå grundläggande behörighet, beslutad av Sveriges Universitet- och Högskoleförbund (SUHF) Vissa kurser + 3 års arbetslivserfarenhet. Svenska/Svenska som andraspråk 1-3 Engelska 5 och 6 Matematik 1a, 1b eller 1c Samhällskunskap 1b, eller 1a1 + 1a2 Andra kombinationer av kurser finns i bedömningshandboken 2016-05-02 13 Grundläggande behörighet genom kurser + arbetslivserfarenhet

14 Sv Gäller endast grundläggande behörighet Till skillnad från reell kompetens så gäller behörigheten tillsvidare Kräver ingen formell ansökan, man behöver bara skicka in de efterfrågade dokumenten En bestämd mall som vi inte kan göra undantag ifrån, saknar man någon del får man ansöka om prövning av reell kompetens 2016-05-02 14 Grundläggande behörighet genom kurser + arbetslivserfarenhet, forts

15 Sv www.uhr.se Denna layout kan användas för UHR:s samarbetslogotyper/underlogotyper. Placera logotyperna enligt exemplen nedan.


Ladda ner ppt "Sv Aktuellt i antagningen 2016-06-16 Erik Kyhlberg."

Liknande presentationer


Google-annonser