Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

till information inför gymnasievalet 2017

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "till information inför gymnasievalet 2017"— Presentationens avskrift:

1 till information inför gymnasievalet 2017
Välkommen till information inför gymnasievalet 2017

2 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning
Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan

3 I yrkesförberedandeprogrammen ingår minst 15 veckors APL.
De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt 60 olika inriktningar. Av dessa program benämns 6 st som högskoleförberedande program och 12 st som yrkesförberedande program. I yrkesförberedandeprogrammen ingår minst 15 veckors APL. Man kan också söka lärlingsinriktning på yrkesprogrammen. Samtliga yrkesprogram ger grundläggande högskolebehörighet.

4 Gymnasieskolans 18 nationella program
De 6 högskoleförberedande programmen är: Ekonomiprogrammet (EK) Estetiska programmet (ES) Humanistiska programmet (HU) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE)

5 För dessa program krävs lägst betyget E i 12 ämnen
svenska/svenska som andraspråk matematik engelska samt nio andra ämnen

6 För EK, HU och SA krävs minst betyget E i:
geografi , historia, samhällskunskap och religion samt 5 valfria ämnen För NA, TE krävs minst betyget E i: biologi, fysik och kemi samt 6 valfria ämnen För ES krävs E i: 9 valfria ämnen

7 De 12 yrkesprogrammen är:
Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Fordons- och transportprogrammet (FT) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hantverksprogrammet (HV) Hotell- och turismprogrammet (HT) Industritekniska programmet (IN) Naturbruksprogrammet (NB) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

8 För dessa program krävs lägst
betyget E i svenska/svenska som andraspråk matematik engelska samt fem valfria ämnen

9 Alla ämnen på gymnasiet är indelade i kurser som var och en består av ett antal poäng. Du får betyg efter varje avslutad kurs. Man läser sammanlagt 2500 poäng under 3 år.

10 Ex. Naturvetenskapligt program
Gymnasiegemensamma ämnen Programgemensamma karaktärsämnen 1150 p p Engelska Biologi Engelska Fysik 1a Historia 1b Kemi Idrott och hälsa Moderna språk Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religionskunskap Samhällskunskap 1b Svenska 1-3/Svenska som andraspråk Inriktning Naturv Inriktning Naturv. och samhälle 400p p Fysik Biologi 2 /Fysik 2/Kemi Kemi Geografi Biologi Samhällskunskap Matematik

11 Programfördjupning Ex.
Matematik 100 Moderna språk 100 Fysik 100 Naturvetenskaplig spec. 100 Engelska 7 Individuellt val Ex. Aktivitetsledarskap 100 Bioteknik Engelska Entreprenörskap Entreprenörskap och företagande 100 Estetisk kommunikation Filosofi Fysik Geografi Matematik Moderna språk Geografi Historia 2a Hållbart samhällsbyggande Gymnasiearbete p

12 Man räknar ihop summan av sina 16 bästa betyg
Man räknar ihop summan av sina 16 bästa betyg. A = 20,0 poäng B = 17,5 poäng C = 15,0 poäng D = 12,5 poäng E = 10,0 poäng Har man läst moderna språk som språkval får man räkna summan av 17 betyg. Max poäng för ansökan blir då 340 poäng (Undantaget de som söker med antagningsprov till Estetiskt program) DET ÄR VÅRTERMINENS BETYG SOM GÄLLER VID SLUTANTAGNINGEN!

13 Ansökan/Antagning I jan- feb gör man sin ansökan via webben. Ansökan baseras då på höstterminens betyg. OBS! Idrottsutbildningar har andra datum I april kan eleven gå in på sin söksida och se PRELIMINÄR antagningsinformation. Man antas alltså inte till någon skola vid denna tidpunkt utan man kan bara jämföra sina betygspoäng med de preliminära antagningsgränserna för de utbildningar man sökt. Ev. bilagor under våren Under en period i april- maj kan eleven göra ev. ändringar i sin ansökan. När sommarbetygen är registrerade börjar den slutgiltiga antagningen.

14 Tidsplan Vecka Eleven får ett personligt lösenord hemskickat med post. 18/ Kan man logga in på med personnummer och lösenord och börja göra sin gymnasieansökan. Eleverna bör göra minst fem val! Ansökan ska skrivas ut, undertecknas och lämnas till SYV. 15/ Sista dag för gymnasieansökan.

15 18/4 Preliminärt antagningsresultat visas på webben under
eftermiddagen. 20/4 Webben öppnas för ev. ändringsval. Om eleven gör en ändring måste ansökan skrivas ut på nytt, undertecknas och lämnas till SYV. 15/5 Sista dag för ändringsval. Sidan stänger 24.00 30/6 Eleven kan logga in på sin söksida och se slutligt antagningsresultat. Minst två reservantagningar görs också i juli- augusti

16 Tänk på att inte vänta till sista dagen med ansökan då nätet lätt blir överbelastat när slutdatum närmar sig. Eleverna får information om ansökningsförfarandet men vårdnadhavare bör se till att ansökan fylls i på rätt sätt och att tidsplanen hålls. Utan ansökan ingen gymnasieplats!!! OBS! Glöm inte Gymnasiemässan i Älvsjö den oktober 2016 och att i tid kontrollera när skolorna har sina ”Öppet hus”


Ladda ner ppt "till information inför gymnasievalet 2017"

Liknande presentationer


Google-annonser