Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenutbildning i Sverige 2012 Kompletterande utb. (5400) Gymnasial Vuxenutbildning (160 426) Grundläggande vuxenutbildning (33 561) Särskild vuxenutb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenutbildning i Sverige 2012 Kompletterande utb. (5400) Gymnasial Vuxenutbildning (160 426) Grundläggande vuxenutbildning (33 561) Särskild vuxenutb."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenutbildning i Sverige 2012 Kompletterande utb. (5400) Gymnasial Vuxenutbildning (160 426) Grundläggande vuxenutbildning (33 561) Särskild vuxenutb. (4835) Svenska för invandrare - SFI (96 100) Skolverkets siffror från 2010 Yrkeshögskola (43 000) Folkhögskola (29 000)

2 Vuxenutbildning i nyckelord  Individanpassning  Vuxenutbildningsperspektiv  Flexibilitet –Kombinationsmöjligheter –Tid, rum & form  Arbetsmarknadsanknytning  Effektivitet Jämförbart och likvärdigt med ungdomsskolan – men inte likadant

3 Reformer i vuxenutbildningen  VUX 12 – 1 juli 2012 –Skollag –Egen läroplan (maj 2012) –Gymnasiereform –Kursplaner grundläggande vux –Kunskapskrav Sfi –Förordning

4 Satsningar på vuxenutbildning  Yrkesvux (statsbidrag, planeras med bransch & arbetsförmedling) –Förlängd satsning (5000 platser 2012, 1000 platser 2013)  Yrkeshögskolan (arbetsmarknadens behov) –Byggs ut: 1000 platser 2011, 500 platser 2012  Motivationsplatser i folkhögskolan (1000 platser)  Vuxenlärling inkl. särvux (5900 platser 2011-2012)

5 Läget i svensk vuxenutbildning Kommunal vuxenutb. i siffror  Antalet elever ökar  Vanligare med ”andra anordnare”  Distansläsning ökar  Vanligaste kurs: Orienteringskurs  Medianålder: 27 år  2/3 elever är kvinnor  3/4 fullföljer sin kurs  4/10 elever har utländsk bakgrund  Antal lärare: 5100  6/10 lärare är kvinnor  76 % har ped. hsk- examen

6 Gymnasial vuxenutbildning  VUX 12 – följer gymnasiets reform GY11  Kurser – inga program  Examen motsvarande gymnasieprogram –Yrkesområde –Högskoleförberedande  Gymnasiearbete  Yrkeselever kan behörighetskomplettera  Övriga kompletterade - egen kvotgrupp Den enskildes behov styr. Målen är desamma som i gymnasiet, men vägen är individuell

7 Grundläggande vuxenutbildning  88 % har utländsk bakgrund  Övriga: dropouts, ”hemmasittare”, sociala problem  1/3 har högre utbildning

8 Frågor för Lärarförbundet  Bra med vuxenperspektivet!  Hur påverkas lärarnas arbetssituation av kraven på flexibilitet i vuxenutbildningen?  Behörighetskraven för lärare i SFI  Oro bland lärare när ”andra anordnare” tar över vuxenutbildningen  Samverkan med arbetsförmedlingen och andra aktörer  Viktigt att vuxenutbildningen inte bara är ett sätt att hantera arbetsmarknadsfrågor


Ladda ner ppt "Vuxenutbildning i Sverige 2012 Kompletterande utb. (5400) Gymnasial Vuxenutbildning (160 426) Grundläggande vuxenutbildning (33 561) Särskild vuxenutb."

Liknande presentationer


Google-annonser