Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Feedback på rapportering Kristina Klerdal, undervisningsråd Enheten för gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik Kristina.Klerdal@skolverket.se, Tel. 08-5273.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Feedback på rapportering Kristina Klerdal, undervisningsråd Enheten för gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik Kristina.Klerdal@skolverket.se, Tel. 08-5273."— Presentationens avskrift:

1 Feedback på rapportering Kristina Klerdal, undervisningsråd Enheten för gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik Tel

2

3 #jagmed Mål Minska avhoppen från gymnasieskolan
Få elever att komma tillbaka till studier

4 Folkmängd 30 september 2016

5 Antal rapporterade ungdomar per 1 000 första halvåret 2016

6 Uppföljning Folkbokföring och första invandringsår samt första invandringsmånad från registret över totalbefolkningen (RTB) Slutbetyg årskurs 9 Elever grundskolan per 15 oktober 2015 Elever på introduktionsprogram och nationella program per 15 oktober 2015 Gymnasieexamen och studiebevis från gymnasieskolans betygsuppgifter Elever i komvux vårterminen 2016 Elever i folkhögskola höstterminen 2015

7 Ungdomar som inte är folkbokförda i kommunen

8 Nyköping första halvåret 2016
2 951 ungdomar födda folkbokförda i Nyköping 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=290 2 816 ungdomar folkbokförda i Nyköping 31 december 2015 och 30 juni 2016 57 ungdomar har flyttat in och 78 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 625 elever KAA=0 790 gymnasieexamen KAA=4 2 IB-diplom Introduktionsprogram 179 elever KAA=133 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 1 017 elever KAA=12 99 elever med studiebevis KAA=15 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 25 elev KAA=22 Gymnasial nivå 49 elever KAA=44 Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskolekurs 1 elever KAA=1 Allmän kurs 2 elever Allmän kurs gymnasial nivå 4 elever KAA=2 Övriga 1 ungdomar Övriga 157 ungdomar KAA=56 Betyg från grundskolan 49 ungdomar KAA=31 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 9 ungdomar KAA=6 Avhopp från gymnasieskolan 12 ungdomar introduktionsprogram 28 ungdomar nationellt program KAA=19 Ej betyg från grundskolan 108 ungdomar KAA=25 KAA=3 Grundskolan 39 ungdomar KAA=5 Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 10 elever Invandrade till Sverige 50 ungdomar KAA=16 0 u KAA=0 0 u KAA=0 5 u KAA=5 3 u KAA=0 24 u KAA=9 18 u KAA=2 35 rapporterad ungdom är varken folkbokförda i Nyköping den 31 december 2015 eller den 31 juni Alla har svenskt personnummer. 30 av 35 gick på en gymnasieskola i Nyköping den 15 oktober 2015. Förbättringsmöjligheter Ungdomar som inte är folkbokförda i kommunen Ungdomar på introduktionsprogram Ungdomar med studiebevis Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

9 Grundskolan

10 Håbo första halvåret 2016 1 284 ungdomar födda 1996-2000
folkbokförda i Håbo 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=153 1 208 ungdomar folkbokförda i Håbo 31 december 2015 och 30 juni 2016 45 ungdomar har flyttat in och 31 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 297 elever KAA=27 292 gymnasieexamen KAA=1 0 IB-diplom KAA=0 Introduktionsprogram 39 elever KAA=35 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 516 elever KAA=21 66 elever med studiebevis KAA=24 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev Gymnasial nivå 4 elever KAA=3 Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskole-kurs 0 elever Allmän kurs Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 0 ungdomar 70 ungdomar KAA=42 Betyg från grundskolan 41 ungdomar KAA=34 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 8 ungdomar KAA=5 Avhopp från gymnasieskolan 13 ungdomar introduktionsprogram KAA=13 20 ungdomar nationellt program KAA=16 Ej betyg från grundskolan 29 ungdomar KAA=8 Grundskolan 5 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 11 elever Invandrade till Sverige 13 ungdomar KAA=7 0 u KAA=0 0 u KAA=0 1 u KAA=0 1 u KAA=1 5 u KAA=3 6 u KAA=3 Noll rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Håbo den 31 december och den 31 juni 2016. Kommentar Strålande förbättring av rapporteringen av elever som läser på ett introduktionsprogram. Förbättringsmöjligheter Elever i grundskolan (samtliga elever födda 1998 (3 elever) och 1999 (24 elever) har rapporteras) Ungdomar som inte har gjort en övergång från grundskolan till gymnasieskolan Ungdomar med studiebevis Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

11 Gymnasieexamen

12 Enköping första halvåret 2016
2 444 ungdomar födda folkbokförda i Enköping 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=388 2 312 ungdomar folkbokförda i Enköping 31 december 2015 och 30 juni 2016 51 ungdomar har flyttat in och 81 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 515 elever KAA=1 607 gymnasieexamen KAA=84 7 IB-diplom Introduktionsprogram 111 elever KAA=103 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 908 elever KAA=45 125 elever med studiebevis KAA=47 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev KAA=0 Gymnasial nivå 13 elever KAA=9 Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskole-kurs 1 elever Allmän kurs 0 elever Allmän kurs gymnasial nivå 3 elever KAA=3 Övriga 0 ungdomar 154 ungdomar KAA=94 Betyg från grundskolan 80 ungdomar KAA=68 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 23 ungdomar KAA=21 Avhopp från gymnasieskolan 22 ungdomar introduktionsprogram KAA=20 35 ungdomar nationellt program KAA=27 Ej betyg från grundskolan 74 ungdomar KAA=26 4 ungdomar Grundskolan 11 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 20 elever Invandrade till Sverige 39 ungdomar KAA=24 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 4 u KAA=3 17 u KAA=12 18 u KAA=9 12 rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Enköping den 31 december och den 31 juni 2016. Alla ungdomar har svenskt personnummer och har varit folkbokförda i samma kommun den 31 december och den 31 juni 2016. Kommentar Strålande förbättring av felaktig rapportering av ungdomar som går i grundskolan. Förbättringsmöjligheter Ungdomar som inte är folkbokförda i kommunen Ungdomar med en gymnasieexamen Ungdomar med studiebevis Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

13 Ungdomar i oktober 2015 med slutbetyg från grundskolan inskrivna på introduktionsprogram, studiebevis eller som står utanför gymnasieskolan per ungdomar

14 Introduktionsprogram

15 Surahammar första halvåret 2016
554 ungdomar födda folkbokförda i Surahammar 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=88 503 ungdomar folkbokförda i Surahammar 31 december 2015 och 30 juni 2016 21 ungdomar har flyttat in och 30 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 129 elever KAA=8 122 gymnasieexamen KAA=2 0 IB-diplom KAA=0 Introduktionsprogram 50 elever KAA=50 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 192 elever KAA=9 20 elever med studiebevis KAA=3 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev Gymnasial nivå 2 elever Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskolekurs 1 elever Allmän kurs 0 elever KAA=10Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 0 ungdomar Övriga 38 ungdomar KAA=16 Betyg från grundskolan 14 ungdomar Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 3 ungdomar Avhopp från gymnasieskolan 7 ungdomar introduktionsprogram KAA=5 4 ungdomar nationellt program Ej betyg från grundskolan 24 ungdomar KAA=7 Grundskolan 9 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 3 elever KAA=1 Invandrade till Sverige 12 ungdomar 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 1 u KAA=0 7 u KAA=3 4 u KAA=0 Fyra rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Surahammar den 31 december 2015 eller den 31 juni Alla har svenskt personnummer. Kommentar Strålande förbättring av elever på introduktionsprogram. Förbättringsmöjligheter Elever i grundskolan Ungdomar med studiebevis Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

16 Studiebevis

17 Arboga: Studiebevis Ungdomar födda Obs SKOLENHETSKOD_GY_BETYG rapporterade_2015 kohort_2015 rapporterade_2016 kohort_2016 1 Vasagymnasiet (Arboga) . 2 3 Ullvigymnasiet (Köping) Thoren Business School Örebro (Örebro) 4 Carlforsska gymnasiet Estet/Hantverk (Västerås)

18 Köping: Studiebevis Ungdomar födda Obs SKOLENHETSKOD_GY_BETYG rapporterade_2015 kohort_2015 rapporterade_2016 kohort_2016 1 Virginska gymnasiet (Örebro) . 2 IT-Gymnasiet Västerås (Västerås) 3 Ullvigymnasiet (Köping) 12

19 Hallstahammar: Studiebevis
Ungdomar födda Obs SKOLENHETSKOD_GY_BETYG rapporterade_2015 kohort_2015 rapporterade_2016 kohort_2016 1 Hahrska gymnasiet (Västerås) . 2 Rekarnegymnasiet 3 (Eskilstuna) 3 Tranellska gymnasiet (Västerås) 4 Kopparlundsgymnasiet (Västerås) 5 JENSEN Gymnasium Västerås (Västerås) 6 Wijkmanska gymnasiet (Västerås) 7 Carlforsska gymnasiet Samhäll/Vård och omsorg (Västerås) 8 Rudbeckianska gymnasiet (Västerås) 9 Yrkesgymnasiet Västerås (Västerås) 10 Kunskapscompaniets Gymnasium (Eskilstuna) 11 Carlforsska gymnasiet Estet/Hantverk (Västerås)

20 Komvux och folkhögskola

21 Motsvarande utbildning
Allmän kurs på gymnasial nivå på folkhögskola Kommunal vuxenutbildning (Komvux) på gymnasial nivå Omfattas inte av aktivitetsansvaret

22 Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF-kurs)
utbildningar-pa-folkhogskola/Studiemotiverande-kurser/ Arbetssökande ungdomar som fyllt 16 år För alla aktivitetsansvarets ungdomar Via Arbetsförmedlingen Prova på olika ämnen, förbättra studieteknik och lägga en plan inför framtiden Tre månader Ungdomen får ett intyg

23 Köping första halvåret 2016
1 442 ungdomar födda folkbokförda i Köping 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=170 1 351 ungdomar folkbokförda i Köping 31 december 2015 och 30 juni 2016 36 ungdomar har flyttat in och 55 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 318 elever KAA=9 331 gymnasieexamen KAA=1 0 IB-diplom KAA=0 Introduktionsprogram 116 elever KAA=83 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 510 elever KAA=13 45 elever med studiebevis KAA=22 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev Gymnasial nivå 4 elever KAA=2 Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskolekurs KAA=4 Allmän kurs 0 elever Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 1 ungdomar Övriga 113 ungdomar KAA=36 Betyg från grundskolan 38 ungdomar KAA=21 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 12 ungdomar KAA=8 Avhopp från gymnasieskolan 11 ungdomar introduktionsprogram KAA=6 15 ungdomar nationellt program KAA=7 Ej betyg från grundskolan 75 ungdomar KAA=15 2 ungdomar Grundskolan 22 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 23 elever Invandrade till Sverige 28 ungdomar 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 1 u KAA=0 11 u KAA=8 16 u KAA=0 En rapporterad ungdom är varken folkbokförda i Köping den 31 december 2015 eller den 31 juni 2016. Ungdomen har svenskt personnummer. Kommentar Förbättring av ungdomar med studiebevis men glöm inte ungdomar som har läst på en gymnasieskola utanför kommunen. Förbättringsmöjligheter Ungdomar som läser på ett introduktionsprogram utanför kommunen Ungdomar med studiebevis som har läst på en gymnasieskola utanför kommunen Ungdomar som har gjort ett avbrott från ett nationellt program på en gymnasieskola utanför kommunen Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

24 Ej gjort en övergång från grundskolan till gymnasieskolan

25 Valdemarsvik första halvåret 2016
417 ungdomar födda folkbokförda i Valdemarsvik 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=74 377 ungdomar folkbokförda i Valdemarsvik 31 december 2015 och 30 juni 2016 23 ungdomar har flyttat in och 17 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 93 elever KAA=6 81 gymnasieexamen KAA=2 0 IB-diplom KAA=0 Introduktionsprogram 41 elever KAA=31 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 142 elever 13 elever med studiebevis Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev Gymnasial nivå 2 elever Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskolekurs 0 elever Allmän kurs KAA=10Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 0 ungdomar Övriga 45 ungdomar KAA=25 Betyg från grundskolan 18 ungdomar KAA=16 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 4 ungdomar KAA=4 Avhopp från gymnasieskolan 8 ungdomar introduktionsprogram 6 ungdomar nationellt program Ej betyg från grundskolan 27 ungdomar KAA=9 1 ungdomar KAA=1 Grundskolan 7 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan Invandrade till Sverige 17 ungdomar KAA=7 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 2 u KAA=2 6 u KAA=3 8 u KAA=2 Noll rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Valdemarsvik den 31 december 2015 eller den 31 juni 2016. Kommentar Förbättring av elever på introduktionsprogram. Förbättringsmöjligheter Elever i grundskolan Ungdomar med studiebevis Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

26 Valdemarsvik: Ej övergång från grundskolan till gymnasieskolan
Ungdomar födda Obs SKOLENHETSKOD_GR_BETYG ej_over_rap ej_over_kohort 1 Vammarskolan 4-9 (Valdemarsvik) 2 Erlaskolan Norrköping Södra (Norrköping)

27 Gymnasieintyg och avbrott nationellt program

28 Kumla första halvåret 2016 1 347 ungdomar födda 1996-2000
folkbokförda i Kumla 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=107 1 273 ungdomar folkbokförda i Kumla 31 december 2015 och 30 juni 2016 40 ungdomar har flyttat in och 34 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 313 elever KAA=3 339 gymnasieexamen KAA=9 1 IB-diplom KAA=0 Introduktionsprogram 95 elever KAA=34 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 480 elever KAA=10 52 elever med studiebevis KAA=14 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev Gymnasial nivå 8 elever KAA=6 Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskole-kurs 0 elever Allmän kurs Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 2 ungdomar KAA=2 57 ungdomar KAA=29 Betyg från grundskolan 24 ungdomar KAA=19 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 8 ungdomar Avhopp från gymnasieskolan 8 ungdomar introduktionsprogram KAA=7 nationellt program Ej betyg från grundskolan 33 ungdomar KAA=1 Grundskolan 14 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 5 elever Invandrade till Sverige 12 ungdomar 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 1 u KAA=0 6 u KAA=4 5 u KAA=3 24 rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Kumla den 31 december och den 31 juni 2016. Alla ungdomar har svenskt personnummer och har varit folkbokförda i samma kommun den 31 december och den 31 juni 2016. Förbättringsmöjligheter Ungdomar som inte är folkbokförda i kommunen Ungdomar med gymnasieexamen Tänk på att även rapportera elever som läser på ett introduktionsprogram utanför kommunen Ungdomar med studiebevis Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

29 Kumla: Betyg från grundskolan och avbrott nationellt program
Kumla: Betyg från grundskolan och gymnasieintyg från introduktionsprogram Ungdomar födda Obs SKOLENHETSKOD_GY_ELEVER intro_rap_1314 intro_kohort_1314 intro_rap_1415 intro_kohort_1415 1 Virginska gymnasiet (Örebro) . 2 Alléskolan 3 (Hallsberg) 3 John Norlandergymnasiet (Kumla) Kumla: Betyg från grundskolan och avbrott nationellt program Ungdomar födda Obs SKOLENHETSKOD_GY_ELEVER nationellt_rap_1314 nationellt_kohort_1314 nationellt_rap_1415 nationellt_kohort_1415 1 Virginska gymnasiet (Örebro) . 2 Alléskolan 3 (Hallsberg) 3 Alléskolan 4 (Hallsberg) 4 Alléskolan 2 (Hallsberg)

30 Ej betyg grundskolan och avbrott gymnasieskolan

31 Östhammar första halvåret 2016
1 133 ungdomar födda folkbokförda i Östhammar 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=94 1 070 ungdomar folkbokförda i Östhammar 31 december 2015 och 30 juni 2016 33 ungdomar har flyttat in och 30 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 204 elever KAA=0 320 gymnasieexamen 2 IB-diplom Introduktionsprogram 72 elever KAA=50 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 431 elever KAA=14 33 elever med studiebevis KAA=2 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev Gymnasial nivå 3 elever Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskolekurs 0 elever Allmän kurs 1 elever Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 0 ungdomar Övriga 67 ungdomar KAA=26 Betyg från grundskolan 27 ungdomar KAA=9 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 7 ungdomar KAA=5 Avhopp från gymnasieskolan 9 ungdomar introduktionsprogram 11 ungdomar nationellt program Ej betyg från grundskolan 40 ungdomar KAA=17 3 ungdomar Grundskolan 10 ungdomar KAA=1 Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 12 elever Invandrade till Sverige 15 ungdomar 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 6 u KAA=4 9 u KAA=5 Tre rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Östhammar den 31 december 2015 eller den 31 juni En är inrapporterad med ett icke-korrekt personnummer. Övriga två har personnummer. Kommentar Strålande förbättring av felaktig rapportering av ungdomar som inte har ett personnummer Förbättringsmöjligheter Ungdomar med studiebevis Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

32 Östhammar: Ej betyg från grundskolan och avbrott gymnasieskolan
Ungdomar födda Obs SKOLENHETSKOD_GY_ELEVER gym_rap_1314 gym_kohort_1314 gym_rap_1415 gym_kohort_1415 1 Birger Sjöberggymnasiet (Vänersborg) . 2 Bruksgymnasiet/Gimo utb.centr. (Östhammar)

33 Invandrade till Sverige 2011-2016

34 Kungsör första halvåret 2016
506 ungdomar födda folkbokförda i Kungsör 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=85 475 ungdomar folkbokförda i Kungsör 31 december 2015 och 30 juni 2016 16 ungdomar har flyttat in och 15 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 109 elever KAA=2 116 gymnasieexamen KAA=0 2 IB-diplom Introduktionsprogram 50 elever KAA=43 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 170 elever KAA=4 13 elever med studiebevis KAA=6 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 6 elev Gymnasial nivå 9 elever KAA=5 Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskole-kurs 0 elever Allmän kurs 1 elever KAA=1 Allmän kurs gymnasial nivå 2 elever Övriga 0 ungdomar 28 ungdomar KAA=17 Betyg från grundskolan 11 ungdomar Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 2 ungdomar Avhopp från gymnasieskolan 4 ungdomar introduktionsprogram 5 ungdomar nationellt program Ej betyg från grundskolan 17 ungdomar KAA=11 Grundskolan 6 ungdomar KAA=3 Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan Invandrade till Sverige 8 ungdomar KAA=7 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 3 u KAA=3 5 u KAA=4 En rapporterad ungdom är varken folkbokförda i Kungsör den 31 december 2015 eller den 31 juni 2016. Ungdomen har svenskt personnummer. Kommentar Strålande förbättring av rapporteringen av elever på introduktionsprogram och ungdomar med studiebevis. Förbättringsmöjligheter Avbrott nationellt program Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

35 Oxelösund första halvåret 2016
546 ungdomar födda folkbokförda i Oxelösund 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=84 495 ungdomar folkbokförda i Oxelösund 31 december 2015 och 30 juni 2016 25 ungdomar har flyttat in och 26 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 100 elever KAA=0 145 gymnasieexamen 0 IB-diplom Introduktionsprogram 36 elever KAA=28 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 166 elever KAA=14 36 elever med studiebevis KAA=19 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 2 elev KAA=1 Gymnasial nivå 1 elever Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskolekurs 0 elever Allmän kurs 2 elever Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 0 ungdomar Övriga 58 ungdomar KAA=21 Betyg från grundskolan 18 ungdomar KAA=12 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 7 ungdomar KAA=5 Avhopp från gymnasieskolan 5 ungdomar introduktionsprogram KAA=3 6 ungdomar nationellt program KAA=4 Ej betyg från grundskolan 40 ungdomar KAA=9 1 ungdomar Grundskolan 9 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 5 elever Invandrade till Sverige 25 ungdomar KAA=8 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 2 u KAA=0 12 u KAA=5 11 u KAA=3 Noll rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Oxelösund den 31 december 2015 eller den 31 juni 2016. Kommentar Förbättring av ungdomar med studiebevis. Förbättringsmöjligheter Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

36 Samtliga kommuner

37 Arboga första halvåret 2016
840 ungdomar födda folkbokförda i Arboga 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=118 775 ungdomar folkbokförda i Arboga 31 december 2015 och 30 juni 2016 30 ungdomar har flyttat in och 35 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 169 elever KAA=0 217 gymnasieexamen KAA=7 0 IB-diplom Introduktionsprogram 64 elever KAA=59 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 298 elever KAA=16 20 elever med studiebevis KAA=8 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 2 elev Gymnasial nivå 1 elever KAA=1 Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskole-kurs 2 elever Allmän kurs 0 elever Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 1 ungdomar 65 ungdomar KAA=25 Betyg från grundskolan 19 ungdomar KAA=11 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 5 ungdomar Avhopp från gymnasieskolan 9 ungdomar introduktionsprogram nationellt program KAA=3 Ej betyg från grundskolan 46 ungdomar KAA=14 4 ungdomar Grundskolan 9 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 14 elever Invandrade till Sverige 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 1 u KAA=1 7 u KAA=5 11 u KAA=5 Noll rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Arboga den 31 december 2015 och den 31 juni Kommentarer Strålande förbättring av rapporteringen av ungdomar med studiebevis och elever på introduktionsprogram. Förbättringsmöjligheter Ungdomar som inte gör en övergång från grundskolan till gymnasieskolan. Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

38 Enköping första halvåret 2016
2 444 ungdomar födda folkbokförda i Enköping 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=388 2 312 ungdomar folkbokförda i Enköping 31 december 2015 och 30 juni 2016 51 ungdomar har flyttat in och 81 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 515 elever KAA=1 607 gymnasieexamen KAA=84 7 IB-diplom Introduktionsprogram 111 elever KAA=103 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 908 elever KAA=45 125 elever med studiebevis KAA=47 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev KAA=0 Gymnasial nivå 13 elever KAA=9 Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskole-kurs 1 elever Allmän kurs 0 elever Allmän kurs gymnasial nivå 3 elever KAA=3 Övriga 0 ungdomar 154 ungdomar KAA=94 Betyg från grundskolan 80 ungdomar KAA=68 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 23 ungdomar KAA=21 Avhopp från gymnasieskolan 22 ungdomar introduktionsprogram KAA=20 35 ungdomar nationellt program KAA=27 Ej betyg från grundskolan 74 ungdomar KAA=26 4 ungdomar Grundskolan 11 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 20 elever Invandrade till Sverige 39 ungdomar KAA=24 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 4 u KAA=3 17 u KAA=12 18 u KAA=9 12 rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Enköping den 31 december och den 31 juni 2016. Alla ungdomar har svenskt personnummer och har varit folkbokförda i samma kommun den 31 december och den 31 juni 2016. Kommentar Strålande förbättring av felaktig rapportering av ungdomar som går i grundskolan. Förbättringsmöjligheter Ungdomar som inte är folkbokförda i kommunen Ungdomar med en gymnasieexamen Ungdomar med studiebevis Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

39 Fagersta första halvåret 2016
705 ungdomar födda folkbokförda i Fagersta 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=56 646 ungdomar folkbokförda i Fagersta 31 december 2015 och 30 juni 2016 22 ungdomar har flyttat in och 37 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 143 elever KAA=1 144 gymnasieexamen KAA=0 0 IB-diplom Introduktionsprogram 100 elever KAA=39 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 234 elever KAA=2 19 elever med studiebevis Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev Gymnasial nivå 3 elever Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskole-kurs Allmän kurs 0 elever Allmän kurs gymnasial nivå 1 elever Övriga 0 ungdomar 58 ungdomar KAA=14 Betyg från grundskolan 21 ungdomar KAA=7 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 5 ungdomar KAA=3 Avhopp från gymnasieskolan 9 ungdomar introduktionsprogram 7 ungdomar nationellt program Ej betyg från grundskolan 37 ungdomar 1 ungdomar Grundskolan 2 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 8 elever Invandrade till Sverige 26 ungdomar 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 3 u KAA=0 11 u KAA=2 12 u KAA=5 31 rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Fagersta den 31 december och den 31 juni 2016. En ungdom har svenskt personnummer och var folkbokförda i samma kommun den 31 december och den 31 juni ungdomar är inrapporterade med ett icke-korrekt personnummer. Förbättringsmöjligheter Ungdomar som inte är folkbokförda i kommunen Ungdomar på introduktionsprogram Ungdomar med studiebevis Ungdomar som har gjort ett avbrott från studier i gymnasieskolan Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

40 Hallstahammar första halvåret 2016
889 ungdomar födda folkbokförda i Hallstahammar 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=139 812 ungdomar folkbokförda i Hallstahammar 31 december 2015 och 30 juni 2016 28 ungdomar har flyttat in och 49 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 188 elever KAA=1 204 gymnasieexamen KAA=3 0 IB-diplom KAA=0 Introduktionsprogram 90 elever KAA=84 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 300 elever KAA=5 30 elever med studiebevis KAA=10 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev Gymnasial nivå 5 elever Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskole-kurs 0 elever Allmän kurs Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 0 ungdomar 72 ungdomar KAA=33 Betyg från grundskolan 26 ungdomar KAA=17 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 7 ungdomar Avhopp från gymnasieskolan 8 ungdomar introduktionsprogram 11 ungdomar nationellt program KAA=7 Ej betyg från grundskolan 46 ungdomar KAA=16 Grundskolan 8 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 6 elever Invandrade till Sverige 32 ungdomar KAA=15 0 u KAA=0 0 u KAA=0 1 u KAA=0 1 u KAA=0 12 u KAA=8 18 u KAA=7 Noll rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Hallstahammar den 31 december och den 31 juni 2016. Kommentar Strålande förbättring av felaktig rapportering av ungdomar som inte har ett personnummer och elever som läser på ett introduktionsprogram. Förbättringsmöjligheter Ungdomar med studiebevis Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

41 Håbo första halvåret 2016 1 284 ungdomar födda 1996-2000
folkbokförda i Håbo 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=153 1 208 ungdomar folkbokförda i Håbo 31 december 2015 och 30 juni 2016 45 ungdomar har flyttat in och 31 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 297 elever KAA=27 292 gymnasieexamen KAA=1 0 IB-diplom KAA=0 Introduktionsprogram 39 elever KAA=35 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 516 elever KAA=21 66 elever med studiebevis KAA=24 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev Gymnasial nivå 4 elever KAA=3 Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskole-kurs 0 elever Allmän kurs Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 0 ungdomar 70 ungdomar KAA=42 Betyg från grundskolan 41 ungdomar KAA=34 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 8 ungdomar KAA=5 Avhopp från gymnasieskolan 13 ungdomar introduktionsprogram KAA=13 20 ungdomar nationellt program KAA=16 Ej betyg från grundskolan 29 ungdomar KAA=8 Grundskolan 5 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 11 elever Invandrade till Sverige 13 ungdomar KAA=7 0 u KAA=0 0 u KAA=0 1 u KAA=0 1 u KAA=1 5 u KAA=3 6 u KAA=3 Noll rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Håbo den 31 december och den 31 juni 2016. Kommentar Strålande förbättring av rapporteringen av elever som läser på ett introduktionsprogram. Förbättringsmöjligheter Elever i grundskolan (samtliga elever födda 1998 (3 elever) och 1999 (24 elever) rapporteras) Ungdomar som inte har gjort en övergång från grundskolan till gymnasieskolan Ungdomar med studiebevis Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

42 Karlskoga första halvåret 2016
1 796 ungdomar födda folkbokförda i Karlskoga 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=309 1 715 ungdomar folkbokförda i Karlskoga 31 december 2015 och 30 juni 2016 25 ungdomar har flyttat in och 56 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 348 elever KAA=6 458 gymnasieexamen KAA=1 1 IB-diplom KAA=0 Introduktionsprogram 180 elever KAA=172 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 628 elever KAA=33 46 elever med studiebevis KAA=27 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 1 elev Gymnasial nivå 8 elever KAA=4 Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskole-kurs 3 elever KAA=2 Allmän kurs 1 elever Allmän kurs gymnasial nivå 2 elever Övriga 2 ungdomar 118 ungdomar KAA=61 Betyg från grundskolan 37 ungdomar Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 9 ungdomar KAA=8 Avhopp från gymnasieskolan 9 ungdomar introduktionsprogram 19 ungdomar nationellt program KAA=13 Ej betyg från grundskolan 81 ungdomar KAA=34 11 ungdomar KAA=10 Grundskolan 16 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 17 elever Invandrade till Sverige KAA=22 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 4 u KAA=2 13 u KAA=10 20 u KAA=10 110 rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Karlskoga den 31 december och den 31 juni 2016. Alla ungdomar har ett svenskt personnummer. Denna överrapportering beror på att Degerfors ungdomar är inrapporterade av Karlskoga. Det har också Karlskoga meddelat till SCB. Kommentar Strålande förbättring av rapporteringen av elever på introduktionsprogram. Förbättring av ungdomar med studiebevis men glöm inte ungdomar som läser på en gymnasieskola utanför kommunen. Förbättringsmöjligheter Ungdomar som inte har gjort en övergång från grundskolan till gymnasieskolan Ungdomar med studiebevis Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

43 Kumla första halvåret 2016 1 347 ungdomar födda 1996-2000
folkbokförda i Kumla 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=107 1 273 ungdomar folkbokförda i Kumla 31 december 2015 och 30 juni 2016 40 ungdomar har flyttat in och 34 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 313 elever KAA=3 339 gymnasieexamen KAA=9 1 IB-diplom KAA=0 Introduktionsprogram 95 elever KAA=34 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 480 elever KAA=10 52 elever med studiebevis KAA=14 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev Gymnasial nivå 8 elever KAA=6 Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskole-kurs 0 elever Allmän kurs Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 2 ungdomar KAA=2 57 ungdomar KAA=29 Betyg från grundskolan 24 ungdomar KAA=19 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 8 ungdomar Avhopp från gymnasieskolan 8 ungdomar introduktionsprogram KAA=7 nationellt program Ej betyg från grundskolan 33 ungdomar KAA=1 Grundskolan 14 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 5 elever Invandrade till Sverige 12 ungdomar 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 1 u KAA=0 6 u KAA=4 5 u KAA=3 24 rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Kumla den 31 december och den 31 juni 2016. Alla ungdomar har svenskt personnummer och har varit folkbokförda i samma kommun den 31 december och den 31 juni 2016. Förbättringsmöjligheter Ungdomar som inte är folkbokförda i kommunen Ungdomar med gymnasieexamen Tänk på att även rapportera elever som läser på ett introduktionsprogram utanför kommunen Ungdomar med studiebevis Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

44 Kungsör första halvåret 2016
506 ungdomar födda folkbokförda i Kungsör 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=85 475 ungdomar folkbokförda i Kungsör 31 december 2015 och 30 juni 2016 16 ungdomar har flyttat in och 15 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 109 elever KAA=2 116 gymnasieexamen KAA=0 2 IB-diplom Introduktionsprogram 50 elever KAA=43 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 170 elever KAA=4 13 elever med studiebevis KAA=6 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 6 elev Gymnasial nivå 9 elever KAA=5 Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskole-kurs 0 elever Allmän kurs 1 elever KAA=1 Allmän kurs gymnasial nivå 2 elever Övriga 0 ungdomar 28 ungdomar KAA=17 Betyg från grundskolan 11 ungdomar Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 2 ungdomar Avhopp från gymnasieskolan 4 ungdomar introduktionsprogram 5 ungdomar nationellt program Ej betyg från grundskolan 17 ungdomar KAA=11 Grundskolan 6 ungdomar KAA=3 Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan Invandrade till Sverige 8 ungdomar KAA=7 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 3 u KAA=3 5 u KAA=4 En rapporterad ungdom är varken folkbokförda i Kungsör den 31 december 2015 eller den 31 juni 2016. Ungdomen har svenskt personnummer. Kommentar Strålande förbättring av rapporteringen av elever på introduktionsprogram och ungdomar med studiebevis. Förbättringsmöjligheter Avbrott nationellt program Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

45 Köping första halvåret 2016
1 442 ungdomar födda folkbokförda i Köping 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=170 1 351 ungdomar folkbokförda i Köping 31 december 2015 och 30 juni 2016 36 ungdomar har flyttat in och 55 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 318 elever KAA=9 331 gymnasieexamen KAA=1 0 IB-diplom KAA=0 Introduktionsprogram 116 elever KAA=83 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 510 elever KAA=13 45 elever med studiebevis KAA=22 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev Gymnasial nivå 4 elever KAA=2 Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskolekurs KAA=4 Allmän kurs 0 elever Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 1 ungdomar Övriga 113 ungdomar KAA=36 Betyg från grundskolan 38 ungdomar KAA=21 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 12 ungdomar KAA=8 Avhopp från gymnasieskolan 11 ungdomar introduktionsprogram KAA=6 15 ungdomar nationellt program KAA=7 Ej betyg från grundskolan 75 ungdomar KAA=15 2 ungdomar Grundskolan 22 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 23 elever Invandrade till Sverige 28 ungdomar 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 1 u KAA=0 11 u KAA=8 16 u KAA=0 En rapporterad ungdom är varken folkbokförda i Köping den 31 december 2015 eller den 31 juni 2016. Ungdomen har svenskt personnummer. Kommentar Förbättring av ungdomar med studiebevis men glöm inte ungdomar som har läst på en gymnasieskola utanför kommunen. Förbättringsmöjligheter Ungdomar som läser på ett introduktionsprogram utanför kommunen Ungdomar med studiebevis som har läst på en gymnasieskola utanför kommunen Ungdomar som har gjort ett avbrott från ett nationellt program på en gymnasieskola utanför kommunen Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

46 Nyköping första halvåret 2016
2 951 ungdomar födda folkbokförda i Nyköping 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=290 2 816 ungdomar folkbokförda i Nyköping 31 december 2015 och 30 juni 2016 57 ungdomar har flyttat in och 78 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 625 elever KAA=0 790 gymnasieexamen KAA=4 2 IB-diplom Introduktionsprogram 179 elever KAA=133 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 1 017 elever KAA=12 99 elever med studiebevis KAA=15 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 25 elev KAA=22 Gymnasial nivå 49 elever KAA=44 Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskolekurs 1 elever KAA=1 Allmän kurs 2 elever Allmän kurs gymnasial nivå 4 elever KAA=2 Övriga 1 ungdomar Övriga 157 ungdomar KAA=56 Betyg från grundskolan 49 ungdomar KAA=31 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 9 ungdomar KAA=6 Avhopp från gymnasieskolan 12 ungdomar introduktionsprogram 28 ungdomar nationellt program KAA=19 Ej betyg från grundskolan 108 ungdomar KAA=25 KAA=3 Grundskolan 39 ungdomar KAA=5 Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 10 elever Invandrade till Sverige 50 ungdomar KAA=16 0 u KAA=0 0 u KAA=0 5 u KAA=5 3 u KAA=0 24 u KAA=9 18 u KAA=2 35 rapporterad ungdom är varken folkbokförda i Nyköping den 31 december 2015 eller den 31 juni Alla har personnummer. 30 av 35 gick på en gymnasieskola i Nyköping den 15 oktober 2015. Förbättringsmöjligheter Ungdomar som inte är folkbokförda i kommunen Ungdomar på introduktionsprogram Ungdomar med studiebevis Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

47 Oxelösund första halvåret 2016
546 ungdomar födda folkbokförda i Oxelösund 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=84 495 ungdomar folkbokförda i Oxelösund 31 december 2015 och 30 juni 2016 25 ungdomar har flyttat in och 26 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 100 elever KAA=0 145 gymnasieexamen 0 IB-diplom Introduktionsprogram 36 elever KAA=28 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 166 elever KAA=14 36 elever med studiebevis KAA=19 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 2 elev KAA=1 Gymnasial nivå 1 elever Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskolekurs 0 elever Allmän kurs 2 elever Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 0 ungdomar Övriga 58 ungdomar KAA=21 Betyg från grundskolan 18 ungdomar KAA=12 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 7 ungdomar KAA=5 Avhopp från gymnasieskolan 5 ungdomar introduktionsprogram KAA=3 6 ungdomar nationellt program KAA=4 Ej betyg från grundskolan 40 ungdomar KAA=9 1 ungdomar Grundskolan 9 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 5 elever Invandrade till Sverige 25 ungdomar KAA=8 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 2 u KAA=0 12 u KAA=5 11 u KAA=3 Noll rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Oxelösund den 31 december 2015 eller den 31 juni 2016. Kommentar Förbättring av ungdomar med studiebevis. Förbättringsmöjligheter Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

48 Sala första halvåret 2016 1 235 ungdomar födda 1996-2000
folkbokförda i Sala 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=144 1 169 ungdomar folkbokförda i Sala 31 december 2015 och 30 juni 2016 28 ungdomar har flyttat in och 38 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 247 elever KAA=1 306 gymnasieexamen KAA=4 3 IB-diplom KAA=0 Introduktionsprogram 69 elever KAA=59 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 468 elever KAA=19 35 elever med studiebevis KAA=11 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 1 elev Gymnasial nivå 5 elever Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskolekurs 0 elever Allmän kurs KAA=10Allmän kurs gymnasial nivå 1 elever Övriga 0 ungdomar Övriga 100 ungdomar KAA=48 Betyg från grundskolan 40 ungdomar KAA=31 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 13 ungdomar KAA=9 Avhopp från gymnasieskolan 12 ungdomar introduktionsprogram 15 ungdomar nationellt program Ej betyg från grundskolan 60 ungdomar KAA=17 2 ungdomar Grundskolan 14 ungdomar KAA=2 Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 17 elever Invandrade till Sverige 27 ungdomar KAA=12 1 u KAA=0 2 u KAA=1 0 u KAA=0 0 u KAA=0 12 u KAA=8 12 u KAA=3 Tre rapporterad ungdom är varken folkbokförda i Sala den 31 december 2015 eller den 31 juni Samtliga har personnummer. Kommentar Strålande förbättring av elever i grundskolan och förbättring av ungdomar med studiebevis. Förbättringsmöjligheter Glöm inte elever som läser på ett introduktionsprogram utanför kommunen. Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

49 Surahammar första halvåret 2016
554 ungdomar födda folkbokförda i Surahammar 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=88 503 ungdomar folkbokförda i Surahammar 31 december 2015 och 30 juni 2016 21 ungdomar har flyttat in och 30 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 129 elever KAA=8 122 gymnasieexamen KAA=2 0 IB-diplom KAA=0 Introduktionsprogram 50 elever KAA=50 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 192 elever KAA=9 20 elever med studiebevis KAA=3 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev Gymnasial nivå 2 elever Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskolekurs 1 elever Allmän kurs 0 elever KAA=10Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 0 ungdomar Övriga 38 ungdomar KAA=16 Betyg från grundskolan 14 ungdomar Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 3 ungdomar Avhopp från gymnasieskolan 7 ungdomar introduktionsprogram KAA=5 4 ungdomar nationellt program Ej betyg från grundskolan 24 ungdomar KAA=7 Grundskolan 9 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 3 elever KAA=1 Invandrade till Sverige 12 ungdomar 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 1 u KAA=0 7 u KAA=3 4 u KAA=0 Fyra rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Surahammar den 31 december 2015 eller den 31 juni Alla har svenskt personnummer. Kommentar Strålande förbättring av elever på introduktionsprogram. Förbättringsmöjligheter Elever i grundskolan Ungdomar med studiebevis Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

50 Valdemarsvik första halvåret 2016
417 ungdomar födda folkbokförda i Valdemarsvik 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=74 377 ungdomar folkbokförda i Valdemarsvik 31 december 2015 och 30 juni 2016 23 ungdomar har flyttat in och 17 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 93 elever KAA=6 81 gymnasieexamen KAA=2 0 IB-diplom KAA=0 Introduktionsprogram 41 elever KAA=31 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 142 elever 13 elever med studiebevis Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev Gymnasial nivå 2 elever Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskolekurs 0 elever Allmän kurs KAA=10Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 0 ungdomar Övriga 45 ungdomar KAA=25 Betyg från grundskolan 18 ungdomar KAA=16 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 4 ungdomar KAA=4 Avhopp från gymnasieskolan 8 ungdomar introduktionsprogram 6 ungdomar nationellt program Ej betyg från grundskolan 27 ungdomar KAA=9 1 ungdomar KAA=1 Grundskolan 7 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan Invandrade till Sverige 17 ungdomar KAA=7 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 2 u KAA=2 6 u KAA=3 8 u KAA=2 Noll rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Valdemarsvik den 31 december 2015 eller den 31 juni 2016. Kommentar Förbättring av elever på introduktionsprogram. Förbättringsmöjligheter Elever i grundskolan Ungdomar med studiebevis Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

51 Västerås första halvåret 2016
8 131 ungdomar födda folkbokförda i Västerås 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=1 016 7 791 ungdomar folkbokförda i Västerås 31 december 2015 och 30 juni 2016 121 ungdomar har flyttat in och 219 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan elever KAA=5 2 161 gymnasieexamen KAA=45 4 IB-diplom KAA=0 Introduktionsprogram 464 elever KAA=422 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 2 916 elever KAA=144 325 elever med studiebevis KAA=79 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 15 elev KAA=7 Gymnasial nivå 53 elever KAA=35 Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskole-kurs 11 elever KAA=8 Allmän kurs 1 elever KAA=1 Allmän kurs gymnasial nivå 6 elever KAA=3 Övriga 2 ungdomar 530 ungdomar KAA=267 Betyg från grundskolan 209 ungdomar KAA=167 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 48 ungdomar KAA=32 Avhopp från gymnasieskolan 63 ungdomar introduktionsprogram KAA=57 98 ungdomar nationellt program KAA=78 Ej betyg från grundskolan 321 ungdomar KAA=100 15 ungdomar KAA=11 Grundskolan 146 ungdomar Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 32 elever KAA=4 Invandrade till Sverige 128 ungdomar KAA=74 2 u KAA=0 1 u KAA=1 3 u KAA=3 13 u KAA=3 75 u KAA=50 34 u KAA=17 24 rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Västerås den 31 december 2015 eller den 31 juni 2016. 23 Ungdomen har personnummer och en ungdomar har ett icke-korrekt personnummer. Förbättringsmöjligheter Ungdomar med gymnasieexamen Ungdomar med studiebevis Ungdomar som inte har gjort en övergång från grundskolan till gymnasieskolan Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

52 Östhammar första halvåret 2016
1 133 ungdomar födda folkbokförda i Östhammar 31 december 2015 och/eller 30 juni 2016 KAA=94 1 070 ungdomar folkbokförda i Östhammar 31 december 2015 och 30 juni 2016 33 ungdomar har flyttat in och 30 ungdomar har flyttat ut 15 oktober 2015 Grundskolan 204 elever KAA=0 320 gymnasieexamen 2 IB-diplom Introduktionsprogram 72 elever KAA=50 15 oktober 2015 nationellt program i gymnasieskolan 431 elever KAA=14 33 elever med studiebevis KAA=2 Komvux VT 2016 Grundläggande nivå 0 elev Gymnasial nivå 3 elever Folkhögskola HT 2015 Studie-motiverande folkhögskolekurs 0 elever Allmän kurs 1 elever Allmän kurs gymnasial nivå Övriga 0 ungdomar Övriga 67 ungdomar KAA=26 Betyg från grundskolan 27 ungdomar KAA=9 Ej gjort en övergång till gymnasieskolan 7 ungdomar KAA=5 Avhopp från gymnasieskolan 9 ungdomar introduktionsprogram 11 ungdomar nationellt program Ej betyg från grundskolan 40 ungdomar KAA=17 3 ungdomar Grundskolan 10 ungdomar KAA=1 Grundsärskolan Gymnasiesär-skolan 12 elever Invandrade till Sverige 15 ungdomar 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 0 u KAA=0 6 u KAA=4 9 u KAA=5 Tre rapporterade ungdomar är varken folkbokförda i Östhammar den 31 december 2015 eller den 31 juni En är inrapporterad med ett icke-korrekt personnummer. Övriga två har personnummer. Kommentar Strålande förbättring av felaktig rapportering av ungdomar som inte har ett personnummer Förbättringsmöjligheter Ungdomar med studiebevis Ungdomar som har invandrat till Sverige Kohort Omfattas inte Omfattas Omfattas eventuellt

53 1 januari 2015

54

55 Kommunernas aktivitetsansvar Snabbguide
Syftet med flödesschemat är att underlätta för kommunerna att avgöra vilka ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Kommunerna ska löpande under året hålla sig informerade om hur kommunens ungdomar är sysselsatta. Kommunerna ska regelbundet under hela året erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera ungdomarna att påbörja eller återuppta en utbildning. Alla ungdomar som registreras ska så snart de inte lägre omfattas av aktivitetsansvaret avregistreras. Ungdomar med fullföljd utbildning och ungdomar som har fyllt 20 år omfattas aldrig av KAA. Övriga ungdomar som tidigare inte har omfattats av KAA samt ungdomar som har blivit avregistrerade kan omfattas av KAA om en förändring sker. Kommunerna ska föra ett register över ungdomarna och dokumentera insatserna. Kommunerna ska även lämna uppgifter till SCB på uppdrag av Skolverket. Fyllt 20 år? Nej Folkbokförd i kommunen? Ja Fullgjord skolplikt?* Ja** Övergång till ett nationellt program i gymnasieskolan eller ett nationellt program i gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning? Introduktionsprogram i gymnasieskolan Övergång till ett nationellt program i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning Fyllt 20 år Folkbokförd i annan kommun Aldrig påbörjat ett introduktionsprogram eller ett nationellt program i gymnasieskolan eller ett nationellt program i gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning Övergång till ett nationellt program i gymnasieskolan eller ett nationellt program i gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning Gymnasieintyg*** Status? Avbrutit utbildning Återupptar utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller ett nationellt program i gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning Slutförd utbildning Hur är utbildningen slutförd? Studiebevis och IB certifikat Fullföljd utbildning Genomför motsvarande utbildning IB diplom Gymnasieexamen Gymnasiesärskolebevis Behörighetsintyg från folkhögskola Genomför utbildning Var? Gymnasieskola Nationellt program Gymnasiesärskola Motsvarande utbildning Kommunal vuxenutbildning gymnasial nivå Särskild utbildning för vuxna gymnasial nivå Allmän kurs gymnasial nivå på Folkhögskola International Baccalaureate (IB) Utbildning vid Internationella skolor Individuellt program i gymnasiesärskolan Snabbguide Fråga att besvara Gå vidare till nästa fråga Registrera ej Registrera Avregistrera vid följande förändring * För elever i grundskolan och grundsärskolan upphör skolplikten vid utgången av vårterminen det nionde året efter att eleven har börjat skolan. För elever i specialskolan upphör skolplikten istället vid utgången av det tionde året. Skolplikten kan i vissa fall upphöra i förtid. Om en elev inte har gått ut högsta årskursen efter nio respektive tio år förlängs skolplikten ett år i taget men som längst tills eleven fyller 18 år. När skolplikten har upphört anses skolplikten fullgjord. ** Även nyanlända ungdomar som inte har haft möjlighet att fullgöra skolplikten som barn ingår här. *** Ungdomar som avbrutit och avslutat ett introduktionsprogram. Motsvarande utbildning = utbildning som är att likställa med ett nationellt program i gymnasieskolan eller ett nationellt program i gymnasiesärskolan. Fullföljd utbildning = utbildning som resulterat i en gymnasieexamen, gymnasiesärskolebevis, IB diplom eller behörighetsintyg från folkhögskola.

56 Ej övergång till gymnasieskolan Grundsärskolan
Rutiner Grundskolan Ej övergång till gymnasieskolan Grundsärskolan Ej övergång till gymnasie-särskolan Gymnasieskolan Introduktions-program Övergång till ett nationellt program Avbrott Återupptar eller påbörjar studier Studiebevis Gymnasieexamen Gymnasiesär-skolan Gymnasie-särskolebevis Kommunal vuxenutbildning Påbörjar Folkhögskola Behörighetsintyg Annan motsvarande utbildning Motsvarande gymnasie-examen In- och utflyttning Nyanlända


Ladda ner ppt "Feedback på rapportering Kristina Klerdal, undervisningsråd Enheten för gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik Kristina.Klerdal@skolverket.se, Tel. 08-5273."

Liknande presentationer


Google-annonser