Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdepartementet. Remissynpunkter 128 remissinstanser ca 60 spontana remissynpunkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdepartementet. Remissynpunkter 128 remissinstanser ca 60 spontana remissynpunkter."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdepartementet

2 Remissynpunkter 128 remissinstanser ca 60 spontana remissynpunkter

3 Utbildningsdepartementet Principiella utgångspunkter Ett gemensamt regelverk Eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte utgör högskoleutbildningar Regleras i gemensam lag om yrkeshögskolan Arbetslivets behov Statens stöd fördelas effektivt Säkerställa hög kvalitet

4 Utbildningsdepartementet Yrkeshögskolan Kvalificerad yrkesutbildning Påbyggnadsutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen Lärlingsutbildning i vissa hantverksyrken 15 april träder lagen i kraft

5 Utbildningsdepartementet Karaktär och särart Teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper för kvalificerade uppgifter i arbetslivet Bygga på kunskaper nationella eller specialutformade program i gy-skolan eller motsvarande Ha sin grund i kunskap som genererats dels i produktion av varor och tjänster dels i vetenskap

6 Utbildningsdepartementet Kvalitet Kvalitetskriterier och indikatorer arbetsmarknadsrelevans samverkan individanpassat lärande Lärar- handledningskompetens

7 Utbildningsdepartementet Behörighet 1. Slutbetyg nationellt eller specialutformat program i GY lägst Godkänt i 2 250 gypoäng 2. Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning Godkänt i mist 2 250 gypoäng 3. Har en motsvarande svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2

8 Utbildningsdepartementet Behörighet forts… 4. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning 5. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktik erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen

9 Utbildningsdepartementet Särskilda behörighetskrav Ytterligare förkunskapskrav kan förekomma Urval kan förekomma där bedömning om den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen kan förekomma Urvalsgrunder t.ex, betyg, särskilda prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet

10 Utbildningsdepartementet Dokumentation och examen Yrkeshögskoleexamen minst 1 år ( 200 p) Kvalificerad yrkeshögskoleexamen minst 2 år (400 p) minst en fjärdedel lärande i arbete krav på ledningsgruppens sammansättning examensarbete Dokumentation av tidigare kunskaper- validering

11 Utbildningsdepartementet En ny myndighet Västerås och Hässleholm YH-myndigheten nationell samordnare för stöd och utveckling av validering Bedömning av utländska eftergymnasiala yrkesutbildningar Nationella samordningspunkten för EQF i samverkan med övriga myndigheter

12 Utbildningsdepartementet Övergångsregler 2013 Lagen träder i kraft 15 april 2009 Äldre + nya bestämmelser Ny myndighet inrättas 1 juli 2009 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning avvecklas

13 Utbildningsdepartementet Våren 2009 Riksdagen beslutar om propositionen Särskild utredare + organisationskommitté Myndigheten bemannas Avvecklingskommitté tillsätts BP -09 och ”krispaket” En ansökningsomgång under våren

14 Utbildningsdepartementet Åtgärder för jobb och omställning Yrkesvux inom den kommunala vuxenutbildningen 2009-2011 Skolverket Kvalificerad yrkesutbildning + yrkeshögskola 2009-2011 Ky-myndigheten och organisationskommittén

15 Utbildningsdepartementet BP09 Politikens inriktning/vux Ökad rörlighet för yrkesutbildnade EQF Statlig utvärdering av folkbildningen Sfi-lyftet - Statskontorets utvärdering - Ny kursplan från 1 jan 09 - Nationellt slutprov - Sfi-bonus (remissbehandlas) - Lärarlyftet

16 Utbildningsdepartementet Offentliga skolväsendet inkl vux En ny skollag (bereds, DS under året) En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) Yrkeskunnande,yrkeslärarutbild.(SOU2008:1 12 ) Leg. och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) Befattningsutbildning för rektorer bereds

17 Utbildningsdepartementet Offentliga skolväsendet forts…. En Ny betygsskala (DS 2008:13, prop. nov 08 beslutad av RD) En reformerad gymnasieskola inkl gymnasial vuxenutbildning (prop. våren 09)

18 Utbildningsdepartementet Åtgärder för jobb och omställning prop. 2008/09:97 Yrkeshögskolan- ökning med 1 000, 2 000 resp. 1 000 platser för 2009, 2010 resp. 2011 Yrkesvux- ökning med 3 200, 3 900 resp. 1 600 plater för 2009, 2010 resp. 2011. Flera ska omfattas av det högre bidragsbeloppet i studiestödet för dem som är över 25 år (2009, 2010)


Ladda ner ppt "Utbildningsdepartementet. Remissynpunkter 128 remissinstanser ca 60 spontana remissynpunkter."

Liknande presentationer


Google-annonser