Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 – 2016-06-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 – 2016-06-30."— Presentationens avskrift:

1 Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 – 2016-06-30

2 Backspegel….. Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj 2014 1. Utveckla strukturer som varaktigt ställer om arbetsplatserna till lärande arbetsplatser 2. Öppna nya rekryteringsvägar till branschen 3. Förbättra kopplingen mellan utbildningen och verksamheterna.

3 PROBLEM KONSEKVENSER ORSAKER 1.Språk- och kommunikationskompetens 2.Rekryteringsvägar och metoder 3.Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna 4.Karriärvägar 5.Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv

4 Projektorganisation Styrgrupp VO-College styrelse Projektledning VO-College kansli Expertstöd Utredningsstöd Arbetande referensgrupp Nationella rådet Projekt- medarbetare VO-College Örebro Projekt- medarbetare VO-College Gävleborg Projekt- medarbetare VO-College Kronoberg Projekt- medarbetare VO-College Södra Norrland Projekt- medarbetare VO-College GR Projekt- medarbetare VO-College Skåne Dialogparter Äldre centrum

5 De horisontella principerna Viktigt att få med i alla delar av det förberedande projektet! Jämställdhetsintegrering Tillgänglighet Ickediskriminering http://www.esisupport.se/

6 1.Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas 2.Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas 3.Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas 4.Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras 5.Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas Fem utmaningar identifierade

7 Vad lägger du in i begreppet arbetsplatslärande? Att ett förslag till gemensam definition av begreppet arbetsplatslärande inom VO-College samverkansstruktur ska vara framtaget.

8 Arbetsplatslärande enligt VO-College Frågor att diskutera i olika forum: Arbetsplatslärande – för vilka? Målgrupper: Anställda Anställda med anställningsstöd El ever inom VO-programmet Elever i YH-utbildningar Nyanlända inom snabbspåret Vilka stödjande funktioner krävs? Hur kan VO-College främja utvecklingen? Arbete Utbildning Stödsystem för lärande på arbetsplatser

9 Södra Norrland Två uppgifter: Undersöka hur lärande – och kompetensutvecklingsfrågorna styrs utifrån politiska beslut i styrdokument Tydliggöra handledaruppdraget i inom VO-College tillsammans med Skåne och Kronoberg

10 Hur genomförs arbetet? Göra en kortare sammanfattning av lärande begreppet Studera styrdokument från kommunerna och Västernorrlands läns Landsting o Övergripande dokument i kommunerna o Lokala dokument o Regionala dokument Arbeta utifrån två frågeställningar: o Hur beskrivs kompetensutveckling för anställda? o Hur beskrivs rekrytering som kräver stödstrukturer på arbetsplatsen?

11 Vad förväntas arbetet resultera i? Kunskap om hur lärande på arbetsplatser styrs inom ramen för beslutade styrdokument Kunskap om hur styrningen ”hänger ihop” från den övergripande nivån till arbetsplatsnivån – den röda tråden Diskussion om behovet av styrning Slutprodukten blir en rapport.

12 Hur genomförs arbetet? Förtydliga handledaruppdraget Södra Norrland, Skåne och Kronoberg Sammanställning och analys av material ifrån gruppdiskussioner under fem handledarkonferenser Resultatet redovisas i en rapport


Ladda ner ppt "Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 – 2016-06-30."

Liknande presentationer


Google-annonser