Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn"— Presentationens avskrift:

1 Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn
Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

2 Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj 2014
Backspegel… Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj 2014 1. Utveckla strukturer som varaktigt ställer om arbetsplatserna till lärande arbetsplatser 2. Öppna nya rekryteringsvägar till branschen 3. Förbättra kopplingen mellan utbildningen och verksamheterna.

3 Arbetande referensgrupp
Projektorganisation Dialogparter Arbetande referensgrupp Nationella rådet Styrgrupp VO-College styrelse Expertstöd Utredningsstöd Projekt-medarbetare VO-College Skåne Projekt- medarbetare VO-College Örebro Projektledning VO-College kansli Projekt- medarbetare VO-College GR Projekt- medarbetare VO-College Gävleborg Projekt- medarbetare VO-College Södra Norrland Projekt- medarbetare VO-College Kronoberg

4 Dialogparter Myndigheten för delaktighet Arbetsförmedlingen Skolverket
Myndigheten för Yrkeshögskolan Socialstyrelsen Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Med flera…

5 Fem utmaningar identifierade
Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas

6 Förväntat resultat av det förberedande projektet:
De viktigaste utmaningarna för kompetensförsörjningen inom branschen har kartlagts, konkretiserats och analyserats Hur VO-College kan bidra i den fortsatta utvecklingen har utretts Aktörer som kan samverka för att ta sig an utmaningarna i kommande socialfondsprojekt har identifierats och mobiliserats

7 Projektledare Carin Bergström 160901:
”Resultatet överträffade mina förväntningar. Vi har oerhört mycket att ta hand om.”

8 TEBLADET personal Augusti 2016

9 Vad har VI gjort? Utifrån fokusområde genus och jämställdhet med ansatsen att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden inom vård och omsorg, har vi tittat på och analyserat: Erfarenheter och upplevelser från elever, medarbetare och regionala samordnare för VO-College Medarbetarundersökningar Texter och bilder av platsannonser och hemsidor Statistik och tidigare forskning inom området

10 Vad kom VI fram till? Länet ligger något över riksgenomsnittet när det gäller kvinnomajoriteten, både när det gäller yrkesliv och utbildning Lika många män återfinns i VO-branschen som i en annan bransch efter avslutad VO-utbildning Kvinnor inom VO trivs generellt något bättre på arbetsplatsen jämfört med män inom samma bransch HBTQ-personer som arbetar i Region Örebro län upplever en utsatthet på arbetsplatsen och vill/ vågar inte vara öppna med sin läggning En rad faktorer påverkar varför människor inte gör normbrytande val av bransch, tex: andras förväntningar utifrån kön, bristande stöd i studie- och yrkesvägledning, bilden av branschen

11 Det är vanligt med stereotypa föreställningar om kön och uppvärdering av ”det manliga” och nedvärdering av ”det kvinnliga” Stereotypa föreställningar om kön ställer till det för personer som inte passar in i stereotypen och motverkar jämställdhetsarbetet

12 Vilka är VÅRA slutsatser och rekommendationer?
Utbildning och kompetenshöjning i frågor om genus och normkritik i alla led, inte minst i toppen Ge möjlighet att få prova på branschen genom till exempel praktik och feriepraktik Nyansera och bredda bilden av branschen, flera olika yrkesambassadörer Medveten inkluderande kommunikation och marknadsföring, skapa mångfald av förebilder

13 Utbildade yrkeslärare och god dialog med handledare för APL
Medvetet värdegrundsarbete för att motverka avhopp i skola och arbetsliv Arbetsgivare och utbildningsanordnare redovisar könsuppdelad statistik och enkäter, analyserar och skapar handlingsplaner Jämställdhet/mångfald finns med som ett eget kvalitetskriterium vid certifiering och uppföljning av Föreningen VO-College

14 Senaste nytt från projektledare Carin Bergström och Föreningen VO-College!

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Kommande genomförandeprojekt?

27

28 Spridning Slutrapport, inklusive alla regionala delrapporter, kommer att publiceras/offentliggöras inom kort (under v. 35 eller 36) VO-College Örebro län kommer att anordna ett regionalt spridningsseminarium ”Män och normer inom vård och omsorg” den 17/10 På VO-College Rikskonferens den 17/11 kommer delar av projektresultatet att presenteras


Ladda ner ppt "Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn"

Liknande presentationer


Google-annonser