Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie 2014 ”Socialfonden och kompetensförsörjning i region Örebro” – spår 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie 2014 ”Socialfonden och kompetensförsörjning i region Örebro” – spår 1."— Presentationens avskrift:

1 Förstudie 2014 ”Socialfonden och kompetensförsörjning i region Örebro” – spår 1

2 Agenda Bakgrund - varför – vart ska vi? Förstudie Socialfonden och kompetensförsörjning, Region Örebro Vad vill vi åstadkomma för resultat Var befinner vi oss idag Övrigt

3 ESF nu och framåt........

4 Lång startsträcka Svårt att se koppling till regionala utvecklingsstrategier/ utmaningar Svagt ägarskap och styrning i projekten Enskilda projekt nått resultat men generellt bristande/relevant förankring – lågt tillvaratagande av resultat ”More of the same” Uppföljning/lärande ESF-rådet: reflektioner från nuvarande programperiod

5 Strukturer Vision Strategier Program Handlingsplaner Ändamålsenlig organisering Processer Samverkan Delaktighet Lärande Implementering LÅNGSIKTIGA EFFEKTER

6 Framtid Strategiskt tillvaratagande av ESF-medel Långsiktighet – strukturpåverkande Relevant och strakt ”samfällt” ägarskap & styrning God och relevant kompetens

7 2014 – förstudie Socialfonden och kompetensförsörjning i Region Örebro – spår 1 Samverkansparter; Arbetsförmedlingen Försäkringskassan L&sek, lokal utveckling och social ekonomi Örebro läns landsting Örebro kommun REKO – Lindesbergs kommun Länsstyrelsen Örebro län Regionförbundet Örebro, projektägare Processtöd och analys; APeL FoU

8 Övergripande mål för förstudien Genom att samla aktörer i länet som kan och vill samverka och samhandla, ska Socialfondens resurser bli ett effektivt verktyg i det strategiska arbetet i Örebroregionen för att öka inträdet på arbetsmarknaden för personer som står utanför I förstudien avgränsar vi insatserna och har främst fokus på - Unga som varken studerar eller arbetar - Unga vuxna med funktionsnedsättning - Personer med utländsk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden

9 Förstudiens process Unga Funktions -nedsatta Utrikes födda Fas 1 Målgruppsutmaningar Befintliga insatser Befintlig kunskap Fas 2 Dialog Analys Vita fläckar Fas 3 Kommande projekt Mobilisering Kunskapshöjning

10 Vad ska förstudien leverera? Identifierade hinder för målgruppens arbetsmarknadsetablering och dess orsaker Identifiering av vilka hinder som kan behöva tillfälliga projektmedel för att lösas Samverkansstruktur som säkrar att ESF-projekt i länet kontinuerligt: -initieras utifrån regionala och långvariga behov -har en tydlig förändringsidé som ägs av de som kan förverkliga förändringen -bedrivs som löpande lärprocesser nära ordinarie verksamhet -återför analyser av hur hindren mildras så att nya behov och insatsområden kan identifieras Förstudiens målgrupp: Unga som varken arbetar eller studerar, unga vuxna med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden

11 Var befinner vi oss idag SPÅR 1: Region Örebro Delaktighet samverkansparter - projektarbetsgrupp kartläggning/analys, dialog – process SPÅR 2: Östra Mellansverige, fem spår 1 och en gemensam förstudie – spår 2 Synergier, gemensamma utmaningar Fondsamverkan – samverkan - genomförandeorgansiation Det nationella programmet Framtagande av regional handlingsplan för socialfonden, ÖMS -30/9

12 Läget kartläggning målgruppsutmaningar Unga som varken arbetar eller studerar Input från temagruppen unga i arbetslivet Möte med länets skolchefer – Inbjudan till dialogmöten i juni C-uppsats, studenter Örebro universitet Möte bokat med Örebro kommun Unga vuxna med funktionsnedsättning Input från Activa Input från tillgänglighetsexpert Agneta Lindqvist Möte bokat med Örebro kommun Personer med utländsk bakgrund utanför arbetsmarknaden Input från Temagruppen integration i arbetslivet Input från Örebro kommun Jobb direkt Input från Lindesbergs kommun, målgruppsperspektiv Möte bokat med Länsstyrelsen Dialogmöte AME planerat i juni i norra länsdelen, utländsk bakgrund

13 Möjligheter… Kompetenshöjande aktiviteter: Vad är styrgruppens roll och ansvar i förändringsarbete? Hur utvecklar vi hållbar samverkan? Hur bidrar jämställdhetsintegrering till utveckling och tillväxt? Hur får vi nya arbetssätt att tillämpas? Hur kan vi lära av andra?

14 Kontaktpersoner Regionförbundet Örebro Per Holmström, projektledare (strukturfonderna ÖMS) Lisa Wirèn, projektsek (strukturfonderna ÖMS) Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare/projektledare spår 1 Carina Åberg, Andreas Sävenstrand, APeL-FoU processtöd/kartläggning och analys ESF-rådet Karin Gellin, regionchef Mattias Dyrvik, samordnare kontaktperson spår 1 och spår 2


Ladda ner ppt "Förstudie 2014 ”Socialfonden och kompetensförsörjning i region Örebro” – spår 1."

Liknande presentationer


Google-annonser