Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 - Förstudien Tillväxt för alla - Socialfonden 2014-2020.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 - Förstudien Tillväxt för alla - Socialfonden 2014-2020."— Presentationens avskrift:

1 1 - Förstudien Tillväxt för alla - Socialfonden 2014-2020

2 Förstudie –Tillväxt för alla Förberedelse inför ESF 2014-2020 Alla målgrupper inom PO 2 samt PO 3 Dialog med kommunerna, Af och andra Kartlägga och analysera tidigare projekt Ta fram projektidéer och förslag Ge input till regionens strategi och planer för att motverka utanförskap

3 En dörr in – samverkan utvecklas Förhållningssätt – värdegrund - helhetsperspektiv Tidiga insatser i skolan (förebygga avhopp i skolan) Praktikplatser – organisation och stöd Arbetsgivare, attityder, attraktivitet, enklare jobb Socioekonomisk strategi i ledningen Psykisk ohälsa Vägen till visionen, workshops med 15 kommuner

4 Pågående arbetsgrupper Sambandscentral - projektledningen Skolan – minska avhopp Praktikplatser - stöd Gröna näringar - Länsstyrelsen Svenska kyrkan

5 Fler nyheter Ideella sektorn, politiker kan delta, utbildning av projektpersonal Förenklingar – standardiserade kostnader för lön och OH-kostnader, förenklad redovisning av projekt Ökat fokus på fondsamverkan

6 Inriktning programområde 1 Kompetensförsörjning Mål: bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens behov. Kompetensutveckling Satsningarna ska bidra till att ställningen på arbetsmarknaden stärks för alla deltagande och till att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens. Målgruppen är alla sysselsatta Målgruppen omfattar dessutom kvinnor och män som är prioriterade i programområde 2.

7 Inriktning programområde 2 Ökade övergångar till arbete Mål: bidra till ökad övergång till arbete eller att deltagarna kommer närmare arbete. Möjligheter till individanpassning och samverkan. Exempel på insatser: utbildning, praktik och matchning till arbete, rehabilitering, förberedande insatser t.ex. validering.

8 Målgrupper Insatserna ska riktas till unga (15–24 år) långtidsarbetslösa (mer än 12 månader) personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga nyanlända invandrare personer som är eller har varit sjukskrivna och som har behov av stöd för återgång i arbete. Nytt: Anställda inom relevanta främjandeaktörer kan omfattas av projektens insatser. Inriktning programområde 2 Ökade övergångar till arbete forts.

9 - Målgrupperna i programområde 1 och 2 kan blandas - Verksamma i ideella sektorn kan få kompetensutveckling. Horisontella kriterier: Jämställdhetsintegrering, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, likabehandling och hållbar ekologisk utveckling ska genomsyra hela programmet och dess insatser. Det transnationella arbetet kommer att fokusera på Östersjöstrategin. Gemensamt i Programområde 1 och 2

10 Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet för unga Beslut på EU-nivå om särskild satsning till regioner inom EU som 2012 hade en ungdomsarbetslöshet (15-24 år) över 25 %. I Sverige omfattas Sydsverige, Norra Mellansverige och Mellersta Norrland. Medlen ska användas för att förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken för unga. Utveckla och stärka befintliga insatser Individfokus Sverige; 700 miljoner i EU-finansiering, 400 miljoner i medfinansiering Av de 1100 miljonerna går preliminärt 231 till Norra Mellansverige

11 Viktiga komponenter i program 11 Övergång till arbete Bransch Arbets- givare Sociala företag Praktik Program Upplägg En dörr in Förhåll- nings- sätt Skolan


Ladda ner ppt "1 - Förstudien Tillväxt för alla - Socialfonden 2014-2020."

Liknande presentationer


Google-annonser