Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund -Generationsväxling Personalbrist 2015-2020 Över 20% går i pension -Efterfrågan på personal inom vård och omsorg med utbildning både på gymnasial.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund -Generationsväxling Personalbrist 2015-2020 Över 20% går i pension -Efterfrågan på personal inom vård och omsorg med utbildning både på gymnasial."— Presentationens avskrift:

1

2 Bakgrund -Generationsväxling Personalbrist 2015-2020 Över 20% går i pension -Efterfrågan på personal inom vård och omsorg med utbildning både på gymnasial och eftergymnasial nivå kommer att bli stor -Fler ungdomar och vuxna, både killar och tjejer behövs i vård och omsorg -Regional satsning – ett effektivt resursutnyttjande

3 Definition En samverkansform för utbildningar inom vård och omsorg som skapar en struktur för lärande i samarbete med arbetslivet på regional nivå.

4 Syften Trygga verksamheternas personal- och kompetensförsörjning Öka intresset för vård- och omsorgsutbildningar Erbjuda attraktiva och kvalitetssäkrade utbildningar Öka samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetsliv Utgöra en bas för validering Marknadsföra yrken inom vård och omsorg Hög kvalitet för såväl den studerande som utbildningsanordnare och verksamheten

5 Nationella Rådet (bildades 1 juni 2006) Sveriges Kommuner och Landsting Vårdföretagarna KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) Kommunal

6 Syfte med Nationella Rådet Främja regionala initiativ som leder till att behovet av personal– och kompetensförsörjning inom vård och omsorg uppfylls.

7 Nationella Rådets uppdrag Ansvarig för kvalitetskriterierna för Vård– och omsorgscollege Skapa ett nationellt erkännande genom certifiering Ta fram metoder för certifiering Genomföra certifiering Stå för en ”kanslifunktion” Ge möjlighet till erfarenhetsutbyte

8 Nivåer Nationell nivå – Nationella Rådet Regional nivå – minst 3 kommuner t.ex. Skåne, Värmland, Östsam, Sörmland Lokal nivå – en skola som bas för en eller flera kommuner

9 Vilka vinner på VO-College? Arbetsgivaren får tillräckligt med personal som har en adekvat, behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad Den studerande får en modern och attraktiv utbildning med garanterad kvalitet som ger anställningsbarhet samt god grund för vidare studier Utbildarna får större efterfrågan på utbildningarna och större samordningsvinster genom samverkan med andra utbildningsanordnare samt garanterade praktikplatser med kompetenta handledare Anställda inom yrkesområdet får en möjlighet till kompetensutveckling Vård- och omsorgstagaren får en vård och omsorg med hög kvalitet

10 Kriterier Målsättning och organisation Avtal och överenskommelser Regionalt och lokalt perspektiv Infrastruktur för utbildningen Samverkan Kvalitetsarbete Hälsoperspektivet Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö Lärformer och arbetssätt Lärande i arbete

11 Ansökan Från regional nivå till Nationella Rådet Från lokal nivå via regionen till Nationella Rådet Nationella Rådet certifierar både regionalt och lokalt

12 Den regionala ansökningsprocessen Regionen skriver ansökan Nationella rådets handläggning Besök och beslut Användning av logotypen

13 Vård- och omsorgscollege 9 Certifierade regionala college 1 Inkommen regional ansökan Flera regioner på gång 21 Certifierade lokala college 9 Inkomna lokala ansökningar

14 Mer information www.vo-college.se info@vo-college.se


Ladda ner ppt "Bakgrund -Generationsväxling Personalbrist 2015-2020 Över 20% går i pension -Efterfrågan på personal inom vård och omsorg med utbildning både på gymnasial."

Liknande presentationer


Google-annonser