Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till handledarutbildning på Allvar Gullstrandgymnasiet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till handledarutbildning på Allvar Gullstrandgymnasiet"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till handledarutbildning på Allvar Gullstrandgymnasiet

2 Tider Lunch 12-13 Fika 14,30-15,00 Beräknar att sluta vid 16.00
Allvar Gullstrandgymnasiet

3 Teknikcollege Allvar Gullstrandgymnasiet
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer. Utbildningsanordnare som har blivit godkända som Teknikcollege erbjuder utbildningar som attraherar ungdomar och vuxna samtidigt som befintliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. ”Företagen har en nyckelroll i Teknikcollege. De är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och i den löpande verksamheten genom att tillhandahålla praktikplatser m.m. På så sätt skapas utbildningar som har en koppling till den regionala och lokala industristrukturen och de behov som finns. ” Allvar Gullstrandgymnasiet

4 Teknikcollege Allvar Gullstrandgymnasiet Kriterier & Ansökan
Kriterierna fungerar som vägledning i arbetet med Teknikcollege och säkerställer utbildningsanordnarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag. 1. Regionalt perspektiv Teknikcollege har ett regionalt perspektiv och är en gemensam resurs för berörda kommuner och tekniskt inriktade företag. Kommuner i ett närområde samverkargenom avtal. 2. Infrastruktur för utbildningen Vid ett Teknikcollege genomförs kvalificerad tekniskt inriktad utbildning för industrins behov på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Teknikcollege erbjuder gymnasieelever teknikprogrammet i kombination med ytterligare ett eller flera tekniskt inriktade yrkesprogram. Samverkan sker dessutom mellan olika utbildningsformer, olika aktörer, samt mellan vuxna och ungdomar. 3. Tydlig profil Utbildningsverksamheten har en tydlig profil och är kopplad till de regionala tekniskt inriktade företagens profil. Allvar Gullstrandgymnasiet

5 Teknikcollege Allvar Gullstrandgymnasiet Kriterier & Ansökan
Kriterierna fungerar som vägledning i arbetet med Teknikcollege och säkerställer utbildningsanordnarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag. 4. Samverkan med arbetslivet I Teknikcollege samverkar olika utbildningsanordnare och arbetsliv och det finns en regional och lokala styrgrupper kompetensråd med företagen i majoritet. 5. Kvalitetssäkring Den regionala styrgruppen är ansvarig att samtliga kriterier uppfylls och säkerställer utbildningens kvalité och utveckling vid Teknikcollege. 6. Kreativ och stimulerande lärmiljö Vid ett Teknikcollege finns en verklighetsanpassad lärmiljö som stimulerar kreativitet och engagemang och som attraherar såväl tjejer och killar som manliga som kvinnliga studerande. Allvar Gullstrandgymnasiet

6 Teknikcollege Allvar Gullstrandgymnasiet Kriterier & Ansökan
7. Maskiner och utrustning Maskiner och utrustning har hög kvalitet och ger eleverna möjligheter till lärande i ny teknik. 8. Sammanhållna arbetsdagar Utbildningen vid Teknikcollege kännetecknas av sammanhållna arbetsdagar och en verksamhetsanpassad bemanning. 9. Lagarbete och ämnesintegration På Teknikcollege arbetar lärarna i team och tar ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling. Stor vikt läggs vid de studerandes personliga utveckling och förmåga att fungera i team. En sammanhållen och genomtänkt pedagogik som grundar sig på ett aktivt arbetssätt, ska finnas. Undervisningen bygger på integration mellan praktiska och teoretiska ämnen. 10. Lärande i arbete Företagen erbjuder de studerande ett arbetsplatsförlagt lärande som under god handledning lägger grunden till ett gediget yrkeskunnande. Eleven kan dessutom få projektarbeten, praktik och sommarjobb.praktik och sommarjobb. Allvar Gullstrandgymnasiet

7 Exempel: Elprogrammet
Skiss saknas Allvar Gullstrandgymnasiet

8 www.landskrona.se/enoch Här hittar du våra APL dokument
Allvar Gullstrandgymnasiet

9 APL-dokument Handledardokument
Eleven ansvarar för dokumentet att det kommer tillbaks till skolan Eleven ska föra dagbok med hjälp av handledaren Närvaro Handledarens omdöme Försäkringar Allvar Gullstrandgymnasiet

10 Arbetsmoment under APU
Olika typer av el-, tele- och datainstallationer Service och underhåll Skåpsbygge automationsanläggningar Ritningsläsning och dokumentation Montering och felsökning av elektronikutrustning Lagerhantering och kvalitetskontroll Nätverk och datorservice Andra relevanta arbetsuppgifter inom branschen Allvar Gullstrandgymnasiet

11 Handledning i praktiken
Introducerar, informerar, inspirerar och motiverar Ser till att elevens arbete är relevant Finns till hands för frågor och förklaringar Stimulerar elevens utveckling Ger råd Fungerar som en förebild, även på ett mänskligt plan Förmedla yrkesmannaskap Följer upp arbetet Utvärderar elevens arbete Ger beröm, uppmuntra Ha tålamod, ge gott om tid Var konstruktiv och positiv i din kritik Att lära genom att se och göra. Övning ger färdighet! Allvar Gullstrandgymnasiet

12 Första dagen Tänk på att den första dagen kan vara pirrig och att många elever känner sig osäkra Någon som tar emot eleven Presentera handledaren och den övriga personalen Berätta om företaget Rutiner – policy (vad gäller mobiltel, rökning, kepsar m.m.) Visa lokalerna - omklädningsrum, toaletter, lunchrum Gå igenom arbetstider, sjukanmälan, telefonnummer, namn Hur det fungerar med raster, luncher m.m. Arbetsmiljöregler - säkerhetsföreskrifter Lämplig klädsel Mer ?? Allvar Gullstrandgymnasiet

13 Sammanfattning Tack för att ni kom! Allvar Gullstrandgymnasiet


Ladda ner ppt "Välkommen till handledarutbildning på Allvar Gullstrandgymnasiet"

Liknande presentationer


Google-annonser