Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-legitimationsnämndens arbete med eIDAS 2016-05-27

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-legitimationsnämndens arbete med eIDAS 2016-05-27"— Presentationens avskrift:

1 E-legitimationsnämndens arbete med eIDAS 2016-05-27 eva.sartorius@elegnamnden.se

2 Svenska e-tjänster har behov av utländska e-legitimeringar Exempel enligt vår föregående enkät: starta företag och söka tillstånd vård och omsorg förskola, skola, högre utbildning sjukpenning beskattning, rut-/rotavdrag tullverksamhet minameddelanden.se …och många andra

3 Steg 1: inkludera ny inloggningsmöjlighet eID X g 1 eID Y Foreign eID

4 Norsk e-legutfärdare Steg 2: användaren väljer e-legitimation Svensk landsnod Svensk landsnod Svensk digital tjänst Svensk landsnod Norsk landsnod Norsk e-legutfärdare 1.Logga in Mobilt BankID BankID Telia eID x eID y Foreign eID 2. Choose country -Norway 4. Authentication 5. Welcome! a)Släpps in i tjänsten b)Släpps inte in i tjänsten 3. Choose eID -Norwegian eID 1 -Norwegian eID 2

5 Steg 3: den digitala tjänsten får identitetsintyg Begäran om identitetsintyg Identitetsintyg Svensk digital tjänst Utländsk eID- utfärdare

6 Identitetsintyget innehåller det utländska personidentitetsbegreppet Identitetsintyg Innehåll för fysiska personer Personidentitetsbegrepp Förnamn, nuvarande Efternamn, nuvarande Födelsedatum …plus frivillig information Personidentitetsbegreppet Börjar med e-legitimationslandets landskod Unikt, men en person kan ha flera ”Så beständigt som möjligt” Sätts av e-legitimationslandet Pseudonym får användas Ingen gemensam EU-serie

7 Norsk e-legutfärdare Svensk landsnod Svensk landsnod Tekniken mellan länderna är reglerad Svensk digital tjänst Svensk nod Utländsk nod Utländsk eID- utfärdare eIDAS SAML 2.0 XY Begäran om identitetsintyg Identitetsintyg

8 Regeringens uppdrag om e-legitimering E-legitimationsnämnden ska bl.a.: – Informera och ge stöd till offentliga myndigheter – Kartlägga offentliga myndigheters krav och behov – Tillhandahålla en nod och ansluta myndigheter Norsk e-legutfärdare Svensk landsnod Svensk landsnod Svensk digital tjänst Svensk nod Utländsk nod Utländsk e-legutfärdare

9 Berätta gärna om era behov Vi undrar om era behov. Exempel: Hjälp med ”välkomsthälsning” Vägledning, t.ex. ”Så här kopplar ni upp er mot utländska e- legitimationer” Koppling till ev. personnummer/samordningsnummer Tekniskt ramverk mot nämndens nod Testmöjligheter E-underskrifter i e-tjänsten när användaren loggar in med utländsk e-legitimation

10 Så här kan ni få information och berätta om era behov Beskriv gärna era behov i ert enkätsvarenkätsvar Dialogmöten Läs mer på elegnamnden.se/eIDASelegnamnden.se/eIDAS Nyheter på elegnamnden.seelegnamnden.se Prenumerera på nyhetsbrev @elegnamnden på Twitter @elegnamnden Konferenser Föreslå gärna! Föreslå gärna

11 Det är enkelt att koppla upp sig Ambition efter behov Tips om hur man kan koppla upp sig Mycket låg Ge någon part i uppdrag att sköta en välkomsthälsning Skapa hänvisning dit från ”Logga in, Foreign eID” Låg Överväg tillägg av samordningsnummer och utländska personidentitetsbegrepp i e-tjänsterna Gör riskanalys och se över krav på tillitsnivåer Ställ krav på era e-tjänsteleverantörer att inkludera utländska e-legitimationer Fullgod Satsa fullt på ”digitalt först” Språk och andra behov

12 Vi rekommenderar att snarast titta på frågan om utländsk e-legitimering Bestäm ambition efter behov Börja testa – Vi erbjuder testmöjligheter redan nu – Tipsa gärna era leverantörer – Även offentlig verksamhet i privat regi är välkommen (och andra privata) Prenumerera på vårt nyhetsbrev Läs mer på elegnamnden.se/eIDAS

13 Tack! Svara gärna på vår enkät! Länk på elegnamnden.seelegnamnden.se


Ladda ner ppt "E-legitimationsnämndens arbete med eIDAS 2016-05-27"

Liknande presentationer


Google-annonser