Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mellanhänder: Rätt eller fel? SOI 2017 Ann Fryksdahl, Konkurrensverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mellanhänder: Rätt eller fel? SOI 2017 Ann Fryksdahl, Konkurrensverket"— Presentationens avskrift:

1 Mellanhänder: Rätt eller fel? SOI 2017 Ann Fryksdahl, Konkurrensverket
Ulrika Sjöholm, Upphandlingsmyndigheten

2 Dagens presentation Definition Juridiska aspekter
Ett exempel: konsulttjänster.

3 2 1 2 1 Leverantör UM/UE Leverantör Mellanhand Under-leverantör UM/UE

4 Juridiska aspekter Kravställning och utvärdering
Fokus på leveranstyp 1. Leveranstyp 2 är ofta en dominerande del. Ramavtal med en leverantör Förnyad konkurrensutsättning Transparens läker inte. UM/UE får inte välja underleverantör.

5 Konsulttjänster Omständigheter Kommun.
Befintligt konsultförmedlingsavtal löper ut. Konsulttjänster inom: it, management, upphandling, arkitektur och socialtjänst. Förstärkning respektive uppdrag.

6 Kommunens önskemål… …och funderingar: Minimera antal leverantörer.
Minimera antal upphandlingar. Snabba avrop. Mikroföretag. Variation av utförare under avtalstiden. Direkt avtalsrelation inom strategiskt viktiga områden. Främja konkurrensen på lång sikt. Neutralitet? Hjälp med att hitta rätt utförare. …och funderingar: Kan en mellanhand prissätta tjänsten? När? När vill kommunen själv göra valet av utförare?

7 Konsulttjänster inom it
Avropsmönster Inställelsetid Mikroföretag Konsultförmedlingsmarknaden Fasta timpriser? Tidigare avropsmönster: intervjuer och urval för vissa roller – uppdragskonsulttjänster på hög nivå. I flertalet avrop har man kunnat få tjänsten påbörjad redan inom 7-10 dagar, vilket har varit mycket uppskattat av beställarna. Många attraktiva utförare är microföretag. Väl utvecklad konsultförmedlingsmarknad. Hög direktförmedlingspotential. Rätt kompetens snabbt på plats viktigare än pris per timme. Fasta timpriser?

8 Kategorier 1 2 Förmedlaren väljer Övriga kompetensnivåer inom it.
UM väljer vid avrop Högsta kompetens- nivån inom it.

9 Konsulttjänster inom management
Uppdragskonsulttjänster Kommunens urval Förmedlingsmarknaden Inställelsetid

10 Kategorier 1 2 Förmedlaren väljer Övriga kompetensnivåer inom it.
UM väljer vid avrop Högsta kompetens- nivån inom it. Management- konsulttjänster.

11 Konsulttjänster inom upphandling
Uppdrag och förstärkning Kommunens urval Leverantörsmarknaden Inställelsetid Uppdragskonsulttjänster och förstärkning har avropats. Urval genom intervjuer har gjorts när avropet har avsett ett specifikt uppdrag. Marknaden består av några få stora leverantörer och många microföretag. Rörligheten bedöms vara hög. Behovet av korta ledtider vid avrop har varit stort när det gäller förstärkning, och betydligt mindre vid uppdrag.

12 Kategorier 1 2 Förmedlaren väljer Övriga kompetensnivåer inom it.
Upphandlings- konsulttjänster, förstärkning. 2 UM väljer vid avrop Högsta kompetens- nivån inom it. Management- konsulttjänster. Upphandlings- konsulttjänster, uppdrag.

13 Arkitekttjänster Uppdrag Kommunens urval Långsiktiga relationer
Förmedlingsmarknaden Standardavtal Enbart uppdrag har avropats. Urval genom intervjuer har gjorts i varje avrop. Kommunen värdesätter långsiktiga relationer för denna typ av konsulttjänst. Kommunens marknadsanalys visar inte att det finns en väl utvecklad förmedlingsmarknad. Det finns standardavtal för denna bransch som bör användas.

14 Kategorier 1 2 Förmedlaren väljer Övriga kompetensnivåer inom it.
Upphandlings- konsulttjänster, förstärkning. 2 UM väljer vid avrop Högsta kompetens- nivån inom it. Management- konsulttjänster. Upphandlings- konsulttjänster, uppdrag. 3 Leverantör = utförare Arkitekttjänster

15 Socionomer Förstärkning och uppdrag Utbud Kommunens urval
Bemanningsaktörer

16 Kategorier 1 2 Förmedlaren väljer Övriga kompetensnivåer inom it.
Upphandlings- konsulttjänster, förstärkning. Socionomer 2 UM väljer vid avrop Högsta kompetens- nivån inom it. Management- konsulttjänster. Upphandlings- konsulttjänster, uppdrag. 3 Leverantör = utförare Arkitekttjänster

17 It, management, upphandling
Upphandling av ramavtal med kombinerade avropsordningar : Rangordning för kategori 1. Förnyad konkurrensutsättning för kategori 2. . Leverantör 1 UL . UM/UE Leverantör 2 UL . Leverantör 3 UL

18 Socionomer Upphandling av ramavtal för socionomtjänster:
både bemanningsföretag och konsultförmedlare. Rangordning? Leverantör 1 UM/UE Leverantör 2 . Leverantör 3 UL

19 Arkitekttjänster Upphandling av ramavtal för arkitekttjänster, förnyad konkurrensutsättning: Leverantör UM/UE Leverantör

20 Hur blev det med önskemålen?
Minimera antal leverantörer och upphandlingar. Snabba avrop vid behov. Variation av utförare – bl.a. mikroföretag – under avtalstiden. Hjälp med att hitta rätt utförare.

21 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Mellanhänder: Rätt eller fel? SOI 2017 Ann Fryksdahl, Konkurrensverket"

Liknande presentationer


Google-annonser