Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet i korthet – Medel för disk- och spoldesinfektion 2014-2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet i korthet – Medel för disk- och spoldesinfektion 2014-2."— Presentationens avskrift:

1 SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet i korthet – Medel för disk- och spoldesinfektion 2014-2

2 Syfte och mål ›Syfte med upphandlingen – Täcka upphandlande myndigheters (UM) behov av medel för disk- och spoldesinfektion ›Mål med upphandlingen – Färdigupphandlade ramavtal som är enkla att avropa från – Fullt sortiment av produkter från ledande leverantörer – Produkterna ska uppfylla höga kvalitets- och miljökrav – Konkurrenskraftiga priser och villkor i övrigt

3 Omfattning ›Fem anbudsområden: 1.Alkaliskt medel Ett flytande ”traditionellt” rengöringsmedel främst avsett för vårdhem, distriktsmottagningar och liknande verksamheter 2.Kraftigare alkaliskt medel Motsvarande anbudsområde 1, men med högre pH-värde 3.Enzymatiskt medel Ett flytande rengöringsmedel med minst två verksamma enzymer 4.Sköljmedel 5.Torkmedel Upphandlingen är indelad i 21 geografiska anbudsområden (län)

4 Avgränsning ›Upphandlingen omfattar inte: Generella produkter för maskin- och handdisk Maskinvara eller annan utrustning Service, underhåll och validering av utrustning

5 ”Nyttor” med SKI:s ramavtal ›Ekonomisk nytta – Så vitt vi kan bedöma har upphandlingen resulterat i konkurrenskraftiga priser – Nettopris på ett medel per anbudsområde, rabatt på prislista på övrigt sortiment ›Administrativ nytta – Färdigupphandlade ramavtal, Inget behov av tidskrävande egna upphandlingar. – Ofta saknas avtal, vilket gör att man vid avrop från ramavtalet nu uppfyller kraven i LOU. ›Enkelt att avropa – Anbudsområdena anpassade efter UM:s behov. – Enkelt att avropa de medel man behöver, eller man inte redan har avtal på. – Över tid kan man avropa fler produktområden, när egna avtal löper ut. ›Länk till vårt avropsstöd: – http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal

6 Upphandlingen ›Annonserades i mars 2015 som ”Medel för disk- och spoldesinfektion 2014” ›Avbröts i april 2015. Ett krav bedömdes som oproportionerligt. ›Annonserades på nytt i april 2015 som ”Medel för disk- och spoldesinfektion 2014-2” ›Öppet förfarande ›Ramavtal med en leverantör per anbudsområde och geografiskt område ›Totalt inkom tre anbud – Samtliga anbud uppfyllde upphandlingens ska-krav – Ramavtal tecknades med två anbudsgivare

7 Ramavtalsleverantörer ›Anbudsområde 1 Staples Sweden AB (Diversey) (samtliga geografiska områden) ›Anbudsområde 2 Ecolab AB (samtliga geografiska områden) ›Anbudsområde 3 Ecolab AB (samtliga geografiska områden) ›Anbudsområde 4 Ecolab AB (samtliga geografiska områden) ›Anbudsområde 5 Ecolab AB (samtliga geografiska områden)

8 Här hittar du avtalsinformation www.sklkommentus.se På ramavtalets hemsida finns Vägledning och Avropsstöd

9 Vad ska UM göra innan avrop? Upphandlingschef, eller annan inloggningsansvarig måste godkänna SKI:s allmänna villkor (för mer information läs SKIs allmänna villkor) Ansvarig beställare med inloggningsuppgift kan avropa via SKI:s hemsida. 1.Börja med att logga in på hemsidan. http://www.sklkommentus.se/Mina Sidorhttp://www.sklkommentus.se/Mina Sidor 2.Du hittar ramavtalen på http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtalhttp://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal 3.Har du fått inloggningsuppgifter kan du logga in och anmäla avrop på våra ramavtal. Vem kan avropa? För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi har upphandlat måste UM ha bekräftat sitt intresse att avropa från ramavtalet. Detta görs genom att betala den årliga serviceavgiften. De UM som är berättigade att avropa från ramavtalet återfinns i bilaga 01 ”Avropsberättigade parter” till ramavtalet.

10 Vad sker efter avropsanmälan? 1.Inloggningsansvarig får ett svarsmail som bekräftar avropsanmälan 2.Om ni använder TendSign som avtalsdatabas kan ni få avtalen utspeglade in i er egen databas i anslutning till avropsanmälan 3.Varje fredag meddelar vi ramavtalsleverantörerna vilka som gjort avropsanmälan, så att leverantörerna vet vilka som omfattas av avtalet 4.Leverantör tar påföljande måndag kontakt med inloggningsansvarig eller den som angivits som kontaktperson i samband med avropsanmälan Har du frågor, kontakta SKIs kundtjänst Telefon: 08-525 029 96 E-post: ski-kundsupport@sklkommentus.seski-kundsupport@sklkommentus.se Öppettider: måndag - torsdag 09.00-16.00, fredag 09.00-15.00

11 Avrop från ramavtalet Kontakta ramavtalsleverantören inom det område avropet avser. Anbudsområde 1 Staples Sweden AB (Diversey) (samtliga geografiska områden) Telefon: E-post Hemsida: Anbudsområde 2 – 5 Ecolab AB (samtliga geografiska områden) Telefon: E-post Hemsida:


Ladda ner ppt "SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet i korthet – Medel för disk- och spoldesinfektion 2014-2."

Liknande presentationer


Google-annonser