Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Farlig utrustning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Farlig utrustning."— Presentationens avskrift:

1 Farlig utrustning

2 Farlig utrustning: Fallöversikt
Tyco använder sin hela kapacitet för att kunna leverera en beställning i tid till ABC Building Supplies, dess största kund. ABC har övervägt möjligheten att sprida ut sina beställningar på flera tillverkare, men Tycos ledning har lyckats behålla hela affären. Jedda, en produktionschef på Tyco, har en kompis som jobbar i ledningen på ABC Company och han har fått veta att Tycos affärer med ABC är i fara. I morse märkte han att en av maskinerna har ett fel och kan vara farlig. Han vet att en riktig reparation kräver att maskinen stängs av. Reparationen skulle kunna ta flera veckor och då skulle man missa deadline. I stället för att säga till sin chef och stänga av maskinen beslutar han att göra en provisorisk reparation så att de kan avsluta ABC:s beställning i tid. Sedan bokar han in reparationen till dagen efter att beställningen har gått ut.

3 Farlig utrustning: Inledande frågor
Vad skulle du göra om du var Jedda? Handlar Jedda på ett lämpligt sätt? Vilka potentiella problem och konsekvenser finns med detta handlingssätt? Skulle omständigheterna vara annorlunda om de baserades på följande omständigheter: Om ja, hur? Produktionslinjen hade exemplariska säkerhetsmeriter under Jeddas ledarskap. Jedda hade sakkunskap om utrustningen och var övertygad om att den provisoriska reparationen var säker. Jedda visste inte att Tycos kontrakt var i fara.

4 Farlig utrustning: Riktlinjer
Vi har alla ansvar för att att förebygga skador och sjukdomar på arbetsplatsen genom att följa dessa riktlinjer: Sätt säkerheten främst. Om du ser några farliga situationer, Säg till - prata omgående med din chef Följa alltid de säkerhetsrutiner som gäller på din enhet Var uppmärksam på dina kollegors säkerhet – säg till dem om de gör något farligt Håll arbetsplatsen fri från lagliga och olagliga substanser som kan påverka ditt omdöme i arbetet Håll arbetsplatsen fri från vapen och andra potentiellt farliga föremål Tyco ska grundligt undersöka alla olyckor, skador och tillbud Om det inträffar en olycka eller en skada kommer lämpliga åtgärder att vidtas så att det som orsakat olyckan inte ska upprepas

5 Farlig utrustning: Vad har vi lärt oss?
På Tyco är medarbetarnas säkerhet av högsta vikt – säkerheten går alltid först. Att bryta mot säkerhetsregler kan åsamka dig och andra allvarlig skada. Dessutom kan det ha en negativ inverkan på Tycos renommé. Underrätta din chef omgående om du ser en potentiellt farlig situation.

6 Ta upp ett problem Det är viktigt att bevara våra Vital Values och vårt anseende. Om du ser en handling som gör dig besvärad eller som du anser är olämplig, finns det flera sätt att ta upp problemet. Nämligen: Chefer Personalavdelningens representanter Juridiska avdelningen Ombudsmannen eller ConcernLINE Vital Tyco Concerns webbsida* ( *OBS: Anställda i Frankrike, Belgien, Tyskland eller Spanien bör endast rapportera problem av finansiell karaktär via ConcernLINE eller Vital Tyco Concerns webbsida.


Ladda ner ppt "Farlig utrustning."

Liknande presentationer


Google-annonser