Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gåvor från försäljare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gåvor från försäljare."— Presentationens avskrift:

1 Gåvor från försäljare

2 Gåvor från försäljare: Fallöversikt
Juanita arbetar på marknadsavdelningen och har träffat de flesta försäljare som arbetar med hennes företag. För ungefär ett år sedan spelade Juanita seriespel i tennis och fick spela mot en av försäljarna. Vid samtal under matchen berättade hon att hon är en ivrig sportentusiast och att hon alltid har gillat att delta i och titta på sportevenemang. Sedan dess har försäljaren skickat biljetter till ett antal sportevenemang till Juanita. Juanita har gått på många evenemang själv, och givit bort biljetter till andra, även arbetskamrater.

3 Gåvor från försäljare: Inledande frågor
Vad skulle du göra om du var Juanita? Handlar Juanita på ett lämpligt sätt? Vilka potentiella problem och konsekvenser finns med hennes beslut att ta emot biljetterna? Skulle omständigheterna vara annorlunda om: försäljaren hade skickat biljetter till endast en lokal tennisturnering under de senaste 12 månaderna? försäljaren i stället för biljetter hade skickat en bok till Juanita för att ge henne idéer inför en kommande marknadsföringskampanj? försäljaren hade bjudit med Juanita på ett sportevenemang så att de kunde diskutera hans nya idéer om en ny marknadsföringskampanj? Noteringar till facilitatorn: Handlar Juanita på ett lämpligt sätt? Ja och nej. Det är tillåtet för anställda att ta emot gåvor med ett obetydligt värde, om det är tydligt att gåvan ges i syfte att skapa goda relationer och bygga förtroende, och rimligen inte kan förväntas rubba den anställdes omdöme i utförandet av sitt arbete. Utan undantag ska gåvor, måltider eller nöjen tas emot i enlighet med tillämplig branschpraxis och lokal lagstiftning.  Emellertid, om värdet i dollar för de olika biljetterna överskred det skäliga belopp som anges i Conflicts of Interest, Gifts, and Business Entertainment policy, skulle Juanita behöva ett förhandsgodkännande. Hon måste då tala med sin chef och rapportera till för ytterligare vägledning. Vilka potentiella problem och konsekvenser finns med detta handlingssätt? Om Tyco och försäljarens företag skulle befinna sig i förhandlingar om ett kontrakt, måste Juanita genast informera sin chef om biljetterna och de skulle behöva diskutera lämpligheten i att hon går på det aktuella evenemanget och kommande evenemang. Juanita kanske får be försäljaren att avstå från att skicka biljetter tills förhandlingarna är klara. Konsekvenser i form av disciplinära åtgärder, även uppsägning, kan bli aktuella. Skulle situationen vara annorlunda om den baserades på följande variabler? Försäljaren hade skickat biljetter till endast en lokal tennisturnering under de senaste 12 månaderna? Om vi antar att biljetternas värde understiger beloppsgränsen kan Juanita gå på evenemanget. Hon måste tala med sin chef om varje gåva innan hon slutgiltigt tar emot den. Hon behöver få ett förhandsgodkännande från en sakkunnig på personalavdelningen eller juridiska avdelningen om biljetternas värde överstiger beloppsgränsen. Försäljaren skickade en presentkorg innehållande en ny tennisracket, tennisbollar och tenniskläder. Även om det är helt normalt och riktigt att ta emot gåvor från försäljare måste den anställde inhämta ett godkännande om värdet av en gåva under en 12-månadersperiod överstiger beloppsgränsen, vilken normalt är USD 150. Det finns inte något generellt förbud mot gåvor vars värde överstiger USD 150. Gåvans art och de aktuella omständigheterna avgör om gåvan är lämplig I det här exemplet behöver Juanita troligen tala med sin chef och sakkunniga på personalavdelningen eftersom presentkorgens värde sannolikt överstiger USD 150. Försäljaren bjöd Juanita att gå på ett sportevenemang tillsammans med honom/henne. Enkla nöjen kan accepteras när den huvudsakliga anledningen är affärsrelaterad. Eftersom försäljaren och Juanita då skulle besöka evenemanget tillsammans faller detta under kategorin affärsnöjen. Juanita måste ha tillstånd från sin chef innan hon går.

4 Gåvor från försäljare: Riktlinjer
Utan undantag ska gåvor, måltider eller nöjen tas emot i enlighet med tillämplig branschpraxis och lokal lagstiftning. Gåvor som har ett värde lägre än USD 125 behöver inte rapporteras om inget annat angivits för din verksamhet. Alla gåvor som kan antas vara värda mer än USD 125 måste rapporteras via och till den anställdes närmaste chef. Inskickade rapporter vidarebefordras till personalavdelningen för granskning och godkännande. En medarbetare som överväger att ge en gåva som är värd mer än USD 125 måste begära ett förhandsgodkännande via Anställda får inte ge kontanter eller motsvarigheter till kontanter till någon nuvarande eller möjlig kund, försäljare, leverantör, entrepenör eller partner till Tyco.

5 Gåvor från försäljare: Vad har vi lärt oss?
Att erbjuda gåvor och affärsnöjen är vanligt förekommande. Detta är ofta ett viktigt sätt att skapa goda relationer och förtroende i affärsförbindelser. Gåvor kan vara varor, tjänster, rabatter, middagar, nöjen, resor, hotell, eller ett ideellt bidrag till en person eller organisation. Om du är osäker, diskutera gåvan med din chef eller någon sakkunnig på personalavdelningen.

6 Ta upp ett problem Det är viktigt att bevara våra Vital Values och vårt anseende. Om du ser en handling som gör dig besvärad eller som du anser är olämplig, finns det flera sätt att ta upp problemet. Nämligen: Chefer Personalavdelningens representanter Juridiska avdelningen Ombudsmannen eller ConcernLINE Vital Tyco Concerns webbsida* ( *OBS: Anställda i Frankrike, Belgien, Tyskland eller Spanien bör endast rapportera problem av finansiell karaktär via ConcernLINE eller Vital Tyco Concerns webbsida.


Ladda ner ppt "Gåvor från försäljare."

Liknande presentationer


Google-annonser