Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analyser och mallar. Innehåller Kravspecifikation SWOT Personas (användare) 4P (marknadsmixen) Metod Mall Exempel Metod Mall Exempel Det finns inga rätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analyser och mallar. Innehåller Kravspecifikation SWOT Personas (användare) 4P (marknadsmixen) Metod Mall Exempel Metod Mall Exempel Det finns inga rätt."— Presentationens avskrift:

1 Analyser och mallar

2 Innehåller Kravspecifikation SWOT Personas (användare) 4P (marknadsmixen) Metod Mall Exempel Metod Mall Exempel Det finns inga rätt eller fel hur ni presenterar era analyser, använd mallar eller gör egna

3 Kravspecifikation Beskrivning Sammanfattar krav som ställs på en produkt eller tjänst. Dokument mellan beställaren och utvecklaren Ger en gemensam bild över de krav och önskemål som finns för funktionen eller produkten. Ger projektet ett syfte och mål

4 Exempel på olika kategorier Säkerhet Ergonomi Material Rengöring Brandsäkerhet Hanterbarhet Dimensioner (mått) Hållbarhet och stabilitet Tillverkning Livslängd Underhåll Hälsokrav Driftskrav Design/utformning Dokumentation

5 Kravspecifikation -exempel Mobilskal Säkerhet: Utformningen av mobilskalet ska vara sådan att varken barn eller vuxna kan skada sig på den. Mobilskalet ska skydda mot viss slitage och låga fall av mobilen Material: Skalet ska vara av gummi. Materialet ska tåla en temperaturer mellan -40 grader till +70 grader. Detta med tanke på att användningen av produkten ska ske under alla årstider och i flera olika länder. Rengöring: Produkten ska tåla rengöring med vatten. Hanterbarhet: Skalet ska vara enkelt att sätta på och ta av men samtidigt inte trilla av, av sig själv. Mobilskalet ska inte hindra att komma åt knappar och in/utgångar i mobilen Dimensionering: Mobilskalet ska få plats i en jackficka och måtten ska överensstämma med olika mobilmodeller. Hållbarhet och stabilitet: Skalet ska ståla de krafter den utsätts för när den ligger i en byxficka. Den ska även tåla ovarsam hantering, såsom att tappas i marken. Tillverkning: Designen ska vara sådan att den totala tillverkningskostnaden inte överstiger 10 kr. Tillverkningen får inte ske i fabriker som har barnarbetare eller oacceptabelt låga löner. Livslängd: Mobilskalet ska ha en livslängd på minst 2 år. Design/utformning: Produkten ska ha en tilltalade design. Utformningen ska vara sådan att användaren direkt ser hur produkten ska brukas. Dokumentation: Produkten ska ha tillhörande produktanvisning och bild på användning.

6 SWOT Beskrivning SWOT-analys är ett verktyg som används för att analysera den interna och externa miljön kring ett företag. Den interna miljön utgörs av S och W i SWOT och består av styrkor (strength) och svagheter (weaknesses). Den externa miljön utgörs av O och T vilket står för möjligheter (opportunities) och hot (threats). Interna, Inom ett företag/projektgrupp Externa, hela branschen, påverkar alla grupper

7 Mall SWOT

8 Exempel SWOT

9 Personas Beskrivning Gör en målgrupperna mer levande. Fiktiv karaktär för att beskriva målgrupperna utifrån deras beteende, attityder, kunskaper, datorvana med mera. Det är ett sätt att lära känna målgruppen och sätta sig in i hur de tänker och vad som är viktigt för dem. Det är viktigt att gör dem realistiska, relevanta och seriösa.

10 Vad ska en persona innehålla: Trovärdig beskrivning av en person Intressebeskrivning (vad är viktigt för personen?) Beskriva personens arbets- och livssituation Beskriv personens behov, önskemål och förväntningar Ge en tydlig bild av hur personen tar till sig ny information (TV, tidningar, internet, personlig kontakt) Skriv text, beskrivningar och, eller använd bilder. Använd en mall eller gör ett kollage där ni beskriver personen med bilder och, eller text

11

12

13

14 Marknadsföringsmixen – 4P Beskrivning De ”fyra p:na”: produkt, pris, plats och påverkan. Företag använder olika typer av marknadsföring som konkurrensmedel. Man kan göra strategiska val på olika områden. Fundera hur projektgruppen kan jobba med marknadsföring, tänk på er målgrupp. Vad ska man fokusera på (produkt, pris, plats, påverkan)?

15 4 p:na Produkt – Kundlösning. Vilket behov löser den, hur är den utformad och vilka kringtjänster har den? Pris – Baseras exempelvis på tillverkningskostnad + vinstmarginal, konkurrenternas prissättning eller på värdet kunden upplever. Kundens kostnad för produkten eller tjänsten. Plats – Var och hur försäljningen sker. Beskriver hur enkelt det är för kunden att konsumera tjänsten. Distributionskanaler, direkt- eller indirekt försäljning. Exempelvis via säljagenter, i detaljhandel, via grossister eller i webbutik. Påverkan – Aktiviteter för att nå kunden och hennes plånbok. Direkt kommunikation, masskommunikation, varumärkeshantering och företagsidentitet. Exempelvis via annonsering, smakprov och PR.


Ladda ner ppt "Analyser och mallar. Innehåller Kravspecifikation SWOT Personas (användare) 4P (marknadsmixen) Metod Mall Exempel Metod Mall Exempel Det finns inga rätt."

Liknande presentationer


Google-annonser