Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

16:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Kampanjens förutsättningar sammanfattas i en brief Bakgrund Vilka är målgrupperna? Kampanjens mål Vilka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "16:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Kampanjens förutsättningar sammanfattas i en brief Bakgrund Vilka är målgrupperna? Kampanjens mål Vilka."— Presentationens avskrift:

1 16:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Kampanjens förutsättningar sammanfattas i en brief Bakgrund Vilka är målgrupperna? Kampanjens mål Vilka medier ska vi använda? Huvudargument och stödargument Budskapets kreativa utformning Givna förutsättningar Utvärdering

2 16:2 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Reklamutformning Utgå från kunden Budskapet – att ha något att berätta Utformningen – konsten att förpacka budskapet för att –skapa uppmärksamhet –skapa intresse –vara trovärdig –leda till handling

3 16:3 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Utforma annonser Bild, rubrik och text ska bilda en helhet Bilden ska berätta något Rubriken –ska helst innehålla hela budskapet –kan fungera som ”infångare”

4 16:4 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Utforma annonser, forts. Brödtexten –ska vara klar och tydlig –hålla sig till saken –disponeras rätt Berättarstil Kändisar och bebisar Positiva och negativa känslor

5 16:5 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 16 Målet med en kampanj är att nå målgruppen med ett budskap. Inledningsvis handlar det om att bestämma vad man ska säga, hur, till vem och med vilket syfte. Vanligtvis sköter företag inte hela kampanjarbetet på egen hand utan anlitar en reklambyrå. Samarbetet börjar med att byrån och företaget går igenom uppdraget tillsammans. Denna genomgång kallas för en breafing. Den leder vanligen till ett skriftligt dokument, en brief, som kan ha följande innehåll: 1Bakgrund 2Vilka är målgrupperna? 3Kampanjens mål 4Vilka medier ska vi använda? 5Huvudargument och stödargument 6Budskapets kreativa utformning 7Givna förutsättningar: budget, kampanjperiod, format, lagliga aspekter etc 8Utvärdering

6 16:6 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 16, forts. En kampanj måste ha en målsättning. Vanligtvis brukar kampanjer ha något av följande mål: –Öka kunskaper om företaget –Påverka attityder till företaget –Få kunden att handla Har kampanjen mer än ett mål brukar ett vara dominerande. För att kunna bedöma om en kampanj varit framgångsrik brukar man redan vid breafingen planera hur den ska utvärderas. Utvärderingen kan bl.a. göras genom att man studerar försäljningsstatistik och gör attitydundersökningar.

7 16:7 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 16, forts. Bra reklam måste utgå ifrån kunden. All reklam har två delar: budskapet och utformningen. Budskapet handlar om att ha något intressant att berätta för läsaren. Vanligtvis fungerar det bäst om den bygger på EFI-analysens fördelar eller innebörder. Utformningen är också oerhört viktig, för att –skapa uppmärksamhet –skapa intresse –vara trovärdig –leda till handling

8 16:8 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 16, forts. Layout handlar om att sammanfoga rubrik, bild och text till en fungerande helhet. En bra layout är en förutsättning för att reklamen ska bli uppmärksammad och för att målgruppen ska ta del av meddelandet. Några tumregler är att –skapa en enkel layout –ha en klar typografi –ha luft mellan text och bild –överraska Det sista rådet är inte minst viktigt, många framgångsrika kampanjer skulle inte ha blivit lika bra om kreatörerna följt de säkra ”recepten”.


Ladda ner ppt "16:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Kampanjens förutsättningar sammanfattas i en brief Bakgrund Vilka är målgrupperna? Kampanjens mål Vilka."

Liknande presentationer


Google-annonser