Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

10:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Marknadsföringens olika fronter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "10:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Marknadsföringens olika fronter."— Presentationens avskrift:

1 10:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Marknadsföringens olika fronter

2 10:2 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Utgångspunkter för marknadsföring Massmarknadsföring –Utgångspunkt marknaden –Mått på framgång – marknadsandel Relationsmarknadsföring –Utgångspunkt individen –Mått på framgång – kundrelationen

3 10:3 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Verktyg vid massmarknadsföring Produkt –Kärnprodukt –Kringprodukt –Metaprodukt Prissättning –Priskänslighetsanalys –Konkurrentanalys –Kostnadsanalys Massmarknadsföringen bygger på traditionellt marknadsförings- tänkande. Verktyg är de 4 P:na:

4 10:4 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Verktyg vid massmarknadsföring, forts. Plats – handlar om tillgänglighet –Ska vi använda grossister? –Många eller få detaljister? –Sälja direkt eller via detaljhandeln? –Utlandsförsäljning? Påverkan – handlar om att förmedla budskapet –Personlig försäljning –Reklam –Sponsring –PR och SP –Onlinemedier

5 10:5 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Prissättningen bygger på priskänslighetsanalys konkurrensanalys kostnadsanalys

6 10:6 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Relationsmarknadsföring – utgår från kunden Kundrelationen kan byggas upp på tre sätt: Skapa trogna kunder –Bygg upp en kunddatabas –Följ upp köpet omedelbart –Utnyttja ny teknik för att skapa dialog med kunden –Starta kundklubbar –Sänd kundtidningar till kunden –Skicka DM-erbjudanden –Arbeta långsiktigt

7 10:7 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Relationsmarknadsföring – utgår från kunden, forts. Lugna osäkra kunder –Rikta annonser till dem som redan köpt –Följ upp försäljningen –Skapa vi-känsla Vända missnöje till något positivt –Hantera reklamationerna med stor noggrannhet –Se till att kunden inte behöver återkomma med klagomål

8 10:8 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Massmarknadsföring – relationsmarknadsföring

9 10:9 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Vilken metod passar bäst?

10 10:10 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sinnesmarknadsföring Tanken med sinnesmarknadsföring är att man bygger sin marknadsföring på sinnena och komponerar en upplevelse som engagerar kundens sinnen: –Luktsinnet –Hörselsinnet –Synsinnet –Smaksinnet –Känselsinnet

11 10:11 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 10 Marknadsföringsarbetet sker på flera fronter samtidigt. –Extern marknadsföring handlar om att ge löften. –Kundservice/kundvård handlar om att hålla löften. –Intern marknadsföring handlar om att motivera personalen. Företaget kan välja mellan två olika arbetssätt i sin marknadsföring: massmarknadsföring eller relationsmarknadsföring. För både relationsmarknadsföring och massmarknadsföring handlar det om att ha en bra produkt och sälja den till ett konkurrenskraftigt pris. Andra viktiga beslut är hur distributionen och marknadskommunikationen ska se ut. De avgörande skillnaderna är vilken utgångspunkt företaget har i sitt marknadsföringsarbete. I massmarknadsföring utgår man från köpet och i relationsmarknadsföring från relationen.

12 10:12 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 10 forts. Massmarknadsföring är det traditionella sättet att marknadsföra varor. Företaget ser kunderna som en rätt enhetlig massa och fokuserar sitt arbete till produkten. Kunden är en passiv mottagare av företagets säljbudskap. Målet är att erövra så många nya kunder som möjligt och skaffa sig en stor marknadsandel. Viktiga verktyg i kommunikationen med kunderna är olika masskommunikationsmedier som reklam i dagspress, TV och oadresserad reklam. Relationsmarknadsföring utgår från kunden. Varje kund ses som unik och är en samtalspartner till företaget. Fokus för marknads- föringsarbetet är kundrelationen. Det handlar framförallt om att behålla kunder och få dem att köpa mer av företaget. Kund- omsättning och Nöjd-Kund-Index är vanliga utvärderingssätt. Interaktiva media som personlig försäljning, direktadresserad reklam och hemsidor på Internet är viktiga kanaler för att skapa kundrelationer.

13 10:13 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 10 forts. Tendensen idag är att allt fler produkter anpassas idag till små segment. För att detta ska fungera måste företaget lära känna sina kunder och då handlar det om relationsmarknadsföring i någon form. En kundrelation går inte att kopiera och blir därför en stark konkurrensfördel i en tid då allt fler produkter blir lika varandra. Sinnesmarknadsföring sätter fokus på kundens upplevelse. Sinnemarknadsföringen utgår från kunden och kundens identitet, livsstil och personlighet. Kundens upplevelse skapas med de fem sinnena: lukt, hörsel, syn, smak, känsel.


Ladda ner ppt "10:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Marknadsföringens olika fronter."

Liknande presentationer


Google-annonser