Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

5:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Företagets resurser Företagets mänskliga resurser Företagskulturen Företagets tekniska resurser Företagets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "5:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Företagets resurser Företagets mänskliga resurser Företagskulturen Företagets tekniska resurser Företagets."— Presentationens avskrift:

1 5:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Företagets resurser Företagets mänskliga resurser Företagskulturen Företagets tekniska resurser Företagets ekonomiska resurser Företagets ledning och styrning Företagets distribution

2 5:2 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Den klassiska distributionskedjan

3 5:3 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Andra distributionssätt

4 5:4 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Mellanledens funktioner Förenklar hanteringen Lagrar och transporterar Tillhandahåller sortiment Tar risker Överför information

5 5:5 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Vilka valmöjligheter har företaget? Ska vi använda grossister? Ska vi ha många eller få detaljister? Ska vi sälja direkt till konsument/ slutförbrukare? Vid utlandsförsäljning: Ska vi arbeta med egna dotterbolag eller fristående agenter?

6 5:6 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Distribution i detaljistledet Intensiv distribution Selektiv distribution Exklusiv distribution

7 5:7 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 5 En analys av företagets interna resurser bör omfatta mänskliga resurser, företagskultur, tekniska resurser, finansiella resurser, ledning och styrning samt distribution. De mänskliga resurserna består av de anställdas kunskaper och vilja. Dessa resurser är speciellt viktiga i tjänsteproducerande företag, som har denna resurs som sin viktigaste tillgång. Men även för tillverkande företag blir denna resurs allt mer viktig. Företagskulturen är den anda och tradition som finns på företaget. Ett företag med en företagskultur som präglas av engagemang och vilja och som tillåter misslyckanden får ofta lojal och engagerad personal. En god företagskultur byggs upp successivt och under lång tid.

8 5:8 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 5, forts. Tekniska resurser är den utrustning och de anläggningar som gör att ett företag självt kan utveckla och producera produkter. Det är viktigt för marknadsföraren att vara med i produktutvecklingen eftersom han känner till kundernas behov. Ekonomiska resurser handlar om företagets förmåga att själv finansiera investeringar och satsningar. Speciellt marknads- investeringar kan det vara besvärligt att låna pengar till, eftersom det är svårt att beräkna det framtida värdet av investeringen. Hur ett företag leds och styrs är helt avgörande för dess framgång. Ledningens uppgift är att sätta upp mål och uttrycka en strategisk vilja. Med det menas att man sätter upp planer för hur man vill att företaget ska utvecklas.

9 5:9 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 5, forts. Vilken distributionsväg som passar företagets produkter bäst beror på flera faktorer, t.ex. antal återförsäljare, om produkten tål lagring, om den är skrymmande och hur stora order det handlar om. Grossisterna har en viktig funktion i distributionskedjan. Grossisterna –förenklar hanteringen –lagrar och transporterar –tillhandahåller sortiment –tar risker –överför information

10 5:10 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 5, forts. När ett företag ska välja hur varorna ska nå den slutlige konsumenten via detaljhandeln finns det tre alternativ. Intensiv distribution innebär att så många detaljister som möjligt ska ha produkten i sitt sortiment. Selektiv distribution innebär att ett begränsat antal detaljister får ha produkten i sitt sortiment. Slutligen kan man ha exklusiv distribution, som innebär att endast ett fåtal detaljister får sälja produkten.


Ladda ner ppt "5:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Företagets resurser Företagets mänskliga resurser Företagskulturen Företagets tekniska resurser Företagets."

Liknande presentationer


Google-annonser