Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interna och externa resurser Möjligheter och begränsningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interna och externa resurser Möjligheter och begränsningar"— Presentationens avskrift:

1 Interna och externa resurser Möjligheter och begränsningar
Nulägesanalys Interna och externa resurser Möjligheter och begränsningar

2 Känna företagets möjligheter
Ett företag måste ha en känsla för vad som är företagets kärnkompetens och vilka begränsningar som finns för verksamheten. Förutom de resurser som finns inom företagets egna väggar har företaget även en resurs i det distributions – och återförsäljarsystem.

3 Företagets resurser Man gör en resursanalys och tittar på både hård och mjuka delar för att få en bild. Företagets mänskliga resurs Företagets tekniska resurs Företagets ekonomiska resurs Företagets ledning och styrning Företagskulturen

4 Den mänskliga resursen
Den mänskliga resursen är för flera företag den viktigaste resursen. Den mänskliga resursen avser allt som har med personalen att göra, deras kunnande, erfarenhet, attityd, motivation, mm. Microsoft värderas högre än Ericsson, SKF och Volvo tillsammans.

5 Tekniska resursen Den tekniska resursen på ett företag handlar om att mäta det kunnande företaget har i form av dels patenter och andra skyddade rättigheter, dels oskyddat teknisk kunnande inbyggt i anläggningar, utrustning, arbetsmetoder och lokaler. Innovationstakt är ett mått på detta.

6 Ekonomiska resurser Ett företag med goda finansiella resurser kan göra investeringar i produktutveckling, produktionsanläggning och marknadsföring. Viktigt är att alla former av investeringar måste kunnas räknas hem och bidra till en sund ekonomi.

7 Ledning och styrning Resurserna kombineras och organiseras på ett intelligent sätt. Företagsledningens jobb och kallas för styrning. Strategiska val ” Vart vill vi gå?” formulera en vision Produkter har kort livslängd, ”vad skall produceras i framtiden?”

8 Företagskulturen Företagskulturen är den anda och tradition som finns på företaget. Ett företag med en företagskultur som präglas av engagemang och vilja som tillåter misslyckande får ofta lojala engagerad personal. En god företagskultur bygger succesivt och under lång tid.


Ladda ner ppt "Interna och externa resurser Möjligheter och begränsningar"

Liknande presentationer


Google-annonser