Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

15:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Relationsförstärkare i mediemixen Mässor Direktmarknadsföring sales promotion Events Udda medier Sponsring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "15:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Relationsförstärkare i mediemixen Mässor Direktmarknadsföring sales promotion Events Udda medier Sponsring."— Presentationens avskrift:

1 15:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Relationsförstärkare i mediemixen Mässor Direktmarknadsföring sales promotion Events Udda medier Sponsring Produktplacering PR – publika relationer

2 15:2 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Mässor − några exempel Fackmässor –Klädmässan Älvsjö –Milamässan Konsumentmässor –Dagens hushåll Det är vanligt att en mässa inleds med några dagar som fackmässa och sedan avslutas som en konsumentmässa

3 15:3 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Att lyckas på mässor 1.Bestäm målet med deltagandet 2.Tänk på att montern är både en säljplats och en arbetsplats 3.Låt företagets namn dominera montern 4.Placera intresseväckare så att de syns bra 5.Ljussättningen av montern bör du tänka speciellt på 6.Undvik hinder i montergränserna 7.Låt montern ha stora fria ytor 8.Välj rätt montertyp: Väggmonter, Ö-monter eller Halvö-monter 9.Utnyttja mässdeltagandet på flera sätt 10.Locka kunder till montern: publicitet, mässkatalog, inbjudningsaktiviteter, säljkåren

4 15:4 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Direktmarknadsföring Direkt dialog med kunden Svarskort Direktlänk från nyhetsbrev etc Mätbar

5 15:5 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sponsring Kommersiellt mål Syftar till att skapa en positiv bild av företaget Krav på motprestation En variant är produktplacering (product placement)

6 15:6 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB PR, publika relationer Pressrelase Exlusivartikel Presskonferenser Företagsbesök Provturer Seminarier Kapitalmarknadsdagar Exempel på PR-aktiviteter

7 15:7 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 15 Mässdeltagande är ett relationsskapande medium. På mässan kan företaget skapa och vidmakthålla relationer till sina kunder. Det finns två typer av mässor: –Fackmässor som vänder sig till yrkesfolk. –Konsumentmässor som vänder sig till allmänheten. Det är vanligt att fackmässor vars innehåll kan intressera allmänheten också har dagar för allmänheten (ofta avslutande dagarna). Direktmarknadsföring är ett sätt att skapa en dialog med kunden. Det kan vara direktadresserad reklam, telemarketing, e-post, bilagor vid utskick etc. DM bygger på att mottagaren ska svara eller agera på annat sätt inom en viss period. Genom att mäta hur många som svarat etc. kan DM snabbt utvärderas. Sales promotion är ett annat namn för säljfrämjande åtgärder. Det är bl.a. allt material som företagets säljare kan dela ut till butikerna som pennor, skyltar, CD med kataloger, butiksmaterial etc.

8 15:8 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 15, forts. Udda medier kan ge stark effekt, vilket kan uppväga att dessa medier sällan har särskilt stor räckvidd. Event marketing syftar ofta till att marknadsföringen ska uppmärksammas av massmedierna, som sedan rapporterar om den på obetald plats. Sponsring innebär att företaget satsar pengar i t.ex. idrotts- eller kulturverksamheter. Satsningen har ett kommersiellt mål, t.ex. att skapa en positiv bild av företaget, dvs bygga upp företagets corporate image.

9 15:9 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Sammanfattning kapitel 15, forts. Produktplacering är ett sätt att exponera företags produkter och varumärken i film och TV-program. PR handlar om att sprida information om företaget på ett medvetet sätt, för att få medierna att rapportera om företaget. Men det handlar också om att lyssna på omgivningen och skapa ett samarbete med massmedierna, så att man kan få en ömsesidighet i relationen med medierna.


Ladda ner ppt "15:1 Kopiering tillåten. M2000 Compact © Liber AB Relationsförstärkare i mediemixen Mässor Direktmarknadsföring sales promotion Events Udda medier Sponsring."

Liknande presentationer


Google-annonser