Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I kväll Alla behöver underhålla, förbättra och utveckla våra byggnader och anläggningar. Hur ser det ut? Inventering, LCC Ta beslut Krav på beslutsunderlag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I kväll Alla behöver underhålla, förbättra och utveckla våra byggnader och anläggningar. Hur ser det ut? Inventering, LCC Ta beslut Krav på beslutsunderlag."— Presentationens avskrift:

0 Att tänka på inför upphandling av en renoveringsentreprenad 2016-10-19

1 I kväll Alla behöver underhålla, förbättra och utveckla våra byggnader och anläggningar. Hur ser det ut? Inventering, LCC Ta beslut Krav på beslutsunderlag Upphandling och entreprenader Olika modeller

2 UNDERHÅLLSMÅL Då måste beslut- & byggprocessen skötas!!
Värdet på fastigheten ej urholkas Funktionssäkerheten upprätthålls God boendemiljö bibehålls Miljöbelastning minimeras Låga kostnader över fastighetens livslängd Besparingar får inte slarvas bort Då måste beslut- & byggprocessen skötas!!

3 BESLUTSUNDERLAG !! Tre-stegs-metodik Säkert Kostnadseffektivt

4 BRF TAR STÄLLNING OCH BESLUTAR BRF BESTÄLLER BRF FÅR
. BRF VILL NÅGOT BRF TAR STÄLLNING OCH BESLUTAR BRF BESTÄLLER BRF FÅR 4

5 MED ANDRA ORD . BESLUTS-UNDERLAG UPPHANDLING UTFÖRANDE 5

6 BESLUTSUNDERLAG Inventering och utredningar Myndigheter Finansiering
Utbildning och Information ALLA BESLUT Styrelse Stämma Individuella Hyresnämnden 6

7 Möjlighet att påverka projektet
Kr Möjlighet till förändring Kostnad att påverka Tid Skede 1 Skede 2 Skede 3

8 Vad är rätt åtgärd ? Värdet på fastigheten ej urholkas
Funktionssäkerheten upprätthålls God boendemiljö bibehålls Miljöbelastning minimeras Låg kostnad över fastighetens livslängd

9 RÄTT ÅTGÄRD MED LCC-kalkylering !
LCC visar åtgärdsalternativens årskostnad över tiden, ofta år Kapitalkostnader Driftkostnader Driftkostnadsförändringar Energisparande, stambyte/relining, fasadarbeten, uppvärmning, belysning, fönsterunderhåll

10

11 6-12 UPPSKATTADE TIDER/AKTIVITETER FÖR SKEDET UTREDNING
Inventering Kostnadskalkyler, LCC Åtgärdsförslag Studiebesök Finansiering Styrelsebeslut Information och beslut bland medlemmar Uppskattad tid (mån): 6-12 11

12 ENTREPRENADUPPHANDLING
. ENTREPRENADUPPHANDLING Administrativa föreskrifter Tekniska beskrivningar Kontaktar entreprenörer Sammanställer och skickar ut FU. Upphandling 12

13 STAMBYTE VS RELINING A B1 B2 B3 C Inga åtgärder, bara felavhjälpande
År 1 Relining av avloppsrör och vattenledningar, badrumsrenovering åren 1-3 År 15 Omrelining av rör År 30 Stambyte B2 År 1 Relining av avloppsrör och byte av vattenledningar, badrumsrenovering åren 1-3 År 15 Omrelining av avloppsrör B3 År 1 Relining av avloppsrör och byte av vissa rör och relining av andra vattenledningar, badrumsrenovering åren 1-3 År 15 Omrelining C År 1 Stambyte och badrumsrenovering År 45 Stambyte och badrumsrenovering

14

15 Allt är inte ekonomi! LCC visar åtgärdernas kostnad över tiden
Men glöm inte Värdet på fastigheten Funktionssäkerheten God boendemiljö/estetik Miljöbelastning

16 Efter beslut Val av Projektering Konsult entreprenadform
upphandlingsform Projektering Lagom nivå Arbetsmiljö

17 Upphandling konsult Allmänna Bestämmelser ABK 96
Beskriv vad konsulten ska göra! Vilket ansvar tar konsulten? Enkla mallar finns, men inte uppdragsbeskrivning

18 arbetsmiljöansvar Byggherren (du) är ansvarig för att projektering och byggnation samt förvaltning kan ske på ett säkert sätt BAS P under projekteringsskede BAS U under utförandeskede

19 Upphandlings- och entreprenadform

20 Konkurrensupphandling
UPPHANDLINGSFORM-ENTREPRENAD Konkurrensupphandling Om priset är okänt/svårt att kalkylera Andra omständigheter mindre viktigt Förhandlingsupphandling Om priset är känt/kalkylerbart Kvalitet och genomförandeprocessen prioriteras Utmaningen är att hitta rätt entreprenörer

21 Utförandeentreprenad
ENTREPRENADFORM Utförandeentreprenad Beställaren (-konsult) projekterar detaljerade byggritningar och ansvarar för funktionen Entreprenören bygger, tar inte ansvar för funktionen Delad entreprenad Beställaren samordnar alla arbeten och entreprenader Generalentreprenad GE svarar för samordning och utser underentreprenörer

22 ENTREPRENADFORM Totalentreprenad FUNKTIONSENTREPRENAD
Beställaren projekterar kortfattade rambeskrivningar med funktionskrav Entreprenören löser teknik och projekterar för byggnation och svarar för funktionen Beställaren granskar entreprenörens projektering

23 GARANTITID 5 år Entreprenadform Arbete år Material Totalentreprenad
om beställaren föreskriver materialval Utförandeentreprenad

24 Vilken entreprenör skall tillfrågas för anbudsgivning ?
Erfarenhet/förtroende Referenser Ekonomi/omsättning/lönsamhet

25 kontraktskrivning Upphandlingsmöte Entreprenaduppgörelse
Påseende av parter Påskrift av två original

26 Frågor?


Ladda ner ppt "I kväll Alla behöver underhålla, förbättra och utveckla våra byggnader och anläggningar. Hur ser det ut? Inventering, LCC Ta beslut Krav på beslutsunderlag."

Liknande presentationer


Google-annonser