Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VM Drift och Underhåll En Internationell tävling för väghållning Björn Eklund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VM Drift och Underhåll En Internationell tävling för väghållning Björn Eklund."— Presentationens avskrift:

1 VM Drift och Underhåll En Internationell tävling för väghållning Björn Eklund

2 22016-09-18 Bakgrund I det moderna samhället ställs allt högre krav på drift och underhåll av det befintliga vägnätet. Kraven på kostnadseffektivitet och metodval för att svara upp mot trafikanternas och allmänhetens förväntningar på vägnätet ökar dagligen. Därför tog dåvarande Vägverkets generaldirektör (Ingemar Skogö) beslutet att synliggöra och fokusera mer på Drift och Underhåll Beslutet omfattade även en tävling, där Vägverket utmanar intresserade länder i att tävla om vem som tar hand om sitt vägnät på bästa sätt: Ett benchmarking-VM I DRIFT OCH UNDERHÅLL

3 32016-09-18 Tävlingsgrenarna 1.Kundtillfredsställelse inom vinterväghållning, beläggningsunderhåll samt rastplatser 2.Miljö- och energieffektivitet 3.Upphandlingsmetod och leverantörsmarknad 4.Kompetensförsörjning och erfarenhetsåterföring Domarteam/utvärderare: Aalto University, Helsingfors

4 42016-09-18 Deltagande länder Minnesota, USA Alberta, Kanada Danmark Norge Finland Slovenien Skottland Sverige

5 52016-09-18 Metoden för benchmarkingen 4 tävlingsgrenar (task blocks) Varje land har besvarat ett stort antal frågor och beskrivit hur man arbetar med dessa Utvärderarna/domarna har därefter besökt samtliga deltagande länder och ställt kompletterande frågor Alla tävlingsbidrag poängsattes Motiveringar togs fram till varför ett bidrag bedömts vara det bästa! Se kommande exempel

6 62016-09-18 Den bästa och mest omfattande metoden för uppföljning av kvalitet och utförande. Visat att entreprenörens prestationer mäts och knyts mot nyckeltal samt granskas mycket omfattande. Tar även systematiskt hänsyn till kundernas intressen En kontinuernerlig förbättring av metoder för upphandling, ”4th generation”. En väl avvägd riskspridning mellan beställare och entreprenör Exempel, motivering för gren 3/Upphandlingsmetod och leverantörsmarknad Vinnande bidraget utmärker:

7 72016-09-18 RESULTAT, seminarie 24 mars Stockholm 1.Kundtillfredsställelse inom vinterväghållning, beläggningsunderhåll samt rastplatser Segrare: Minnesota DOT, USA 2.Miljö- och energieffektivitet Segrare: SRA, Sweden 3.Upphandlingsmetod och leverantörsmarknad Segrare: Transport Scotland, UK 4.Kompetensförsörjning och erfarenhetsåterföring Segrare: SRA, Sweden

8 82016-09-18 Preliminärt omslag: Slutrapport presenteras inom kort

9 92016-09-18 Hur tar vi hand om resultatet - vad händer nu i Sverige? Tar”guldkornen” (”the nuggets”) ur tävlingsbidragen. Planerad implementering. Seminarium i september 2010 i Borlänge. Presenteras benchmarking-resultaten av utvärderarna från Finland. Trafikverket redovisar hur”guldkornen” ska införas. Fortsättningen av denna internationella benchmarking ska diskuteras.

10 102016-09-18 Vem kommer att ta över facklan och bli ansvarig för en fortsatt benchmarking? Tills vidare arbetar vi i Sverige för en fortsättning – men troligen kommer Skottland att ta över ansvaret! …och då vill de också utnyttja Aalto University som konsult för att genomföra arbetet! Slutligen en fråga till NVF-utskottet:

11 112016-09-18 Hur skulle NVF-utskott DoU kunna bidra till att resultatet av den genomförda benchmarkingen implementeras i de nordiska länderna? Vilka förslag kan utskottet ha beträffande nya tävlingsgrenar? (Task blocks).


Ladda ner ppt "VM Drift och Underhåll En Internationell tävling för väghållning Björn Eklund."

Liknande presentationer


Google-annonser