Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grön uppföljning Agenda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grön uppföljning Agenda"— Presentationens avskrift:

1 Grön uppföljning Agenda 2016-09-14
09.30 – Inledning och frukostmacka – Q3-nätverkets upphandlingsverktyg, Petri Ekorre, Q – Uppdatering om SÅ Klimatcalc, Ingemar Resare, SÅ 10:45 – 12:00 Diskussion i mindre grupper – Lunch – Offentliga organisationers metoder för miljökrav, Natalie Tordnell, Upphandlingsmyndigheten – Diskussioner – Upphandling, uppföljning, problem och framtida projekt, Sören Dahlén, Trafikverket – Hur går vi vidare? Fortsatt samarbete? Spridningskonferensen 29 november – Fika och fortsatta samtal

2 Syfte och avgränsning för Grön uppföljning
Utveckla metoder och verktyg för uppföljning och redovisning av växthusgaser och energianvändning vid godstransporter och maskinentreprenad samt arbeta för att sprida och öka användningen av dessa. Projektet har valt att fokusera på minskade utsläpp av CO2 mot följande bakgrund: Nationella och regionala mål om minskade utsläpp Fossiloberoende 2030 och noll utsläpp 2045 Ökande koldioxidutsläpp från godstransporter Offentliga organisationer förväntas gå före

3 Varför är uppföljningsarbetet viktigt?
Genom uppföljning visar den köpande organisationen att de menar allvar med kraven de ställt. Uppföljning är en förutsättning för att säkerställa att de krav som ställts uppfylls leder till ökad kunskap om den aktuella leverantörens nivå och förbättringsarbete leder till ökad kunskap om ställda krav så att kravställningen kan utvecklas i kommande upphandlingar Om kraven som ställts är otydliga och inte möjliga att följa upp behöver kraven omformuleras. Utebliven uppföljning leder till ojämlik konkurrens och strider mot kravet på likabehandling i LOU. Upphandling pekas ut som viktigt instrument till att påverka branschen och uppnå miljömål, dock är uppföljning nödvändig för att detta ska bli effektivt!

4 Koppla krav till syfte och mål
Från diskussionerna under workshop 3: Hur kan uppföljning gå till för att vara ett medel för att nå målen? Koppla krav till syfte och mål Tydligt definierade krav som ingår i avtal Tydlighet – Vad ska uppfyllas, när? Vad ska rapporteras, när? Uppföljningen utgår från ställda krav Administrativ uppföljning i kombination med fältuppföljning Kontinuerlig kontakt och kommunikation mellan köpare och säljare Skapa delaktighet Samsyn Regelbundna samtal

5 Öppna system utan pappersdokumentation
Från diskussionerna under workshop 3: Vad krävs för att underlätta uppföljningen? Digitalisering och att system fungerar tillsammans. Koppla systemen mot affärssystem för att enkelt ge info till kund och minska handpåläggning Öppna system utan pappersdokumentation Tydlighet från upphandlare vad man vill se, vilka data ska redovisas? Fokus på de viktigaste parametrarna Tydliggöra vem som ska göra vad hos leverantören Paketlösning (framtagning av krav och uppföljningsmetod samtidigt inför upphandling)

6 Förenklad inrapportering via IT-system
Från diskussionerna under workshop 3: Olika uppföljningsmetoder: Vilka metoder passar verksamheten bäst? Identifiera utvecklingsområden. Hur påverkar de verktyg som finns idag urvalet av miljökrav? Förenklad inrapportering via IT-system Öppna system där kunden själv kan gå in och hämta data Administrativ uppföljning + fältuppföljning Fysiska uppföljningsmöten med kund och leverantör är viktigt Det är svårt att utvärdera verktyg om krav saknas

7 Hemläxa 3 Fortsättning - Uppföljningsmetod inom ett befintligt avtal
Beskriv uppföljningsmetoden inom ett befintligt avtal. Om uppföljningsmetod inte är definierad, reflektera kring hur uppföljning kan genomföras. Genomför uppföljning inom ett befintligt avtal.

8 Förslag på kravställningar: Företag
Verifikat/dok Hur Var ligger ansvar Uppföljbarhet Certifiering ISO 14001 Enligt UHM-kriterier Certifikat och certifierings-beslut inlämnas Transportsäljare Ja, lätt Miljölednings-system (eller motsvarande) Utvärdering/ revision behöver genomföras Transportköpare Ja, men kan vara krävande Miljörapporter regelbundet innehållande mängd och transportväg Båda parter Svårt i de fall krav ställts under pågående mätperiod

9 Förslag på kravställningar: Fordon
Verifikat/dok Hur Var ligger ansvar Uppföljbarhet Fordon och förare, systematiskt arbete för minskad drivmedels-förbrukning Rapport från relevant verktyg Vid uppföljnings-möte Transportsäljare Ja, lätt Euroklass, EU-steg Kriterier från UHM, Vägledning till gemensamma miljökrav för entreprenader Transportköpare

10 Förslag på kravställningar: Bränsle
Verifikat/dok Hur Var ligger ansvar Uppföljbarhet Andel förnyelsebart Bränslenotor/ fakturor, rapport översiktligt Båda parter Ja, lätt Gräns för CO2-utsläpp (transport-effektivitet) Transport-köpare Lätt att följa upp det teoretiska utsläppet, svårt att följa upp det faktiska utsläppet Övrigt som gjorts under året för att sänka CO2-utsläppen Information skriftligt från leverantören Vid uppföljnings-möte Text, svårt att mäta, kan användas för att följa förbättrings-arbetet

11 Förslag på kravställningar: Bränsle
Verifikat/dok Hur Var ligger ansvar Uppföljbarhet Redogörelse för hur leverantören ska minska CO2-ekv och andra miljöstörande utsläpp Rapport från relevant verktyg Transport-köpare Svårt att planera uppföljningen innan upphandlingen är färdig och avtal på plats Totalmängd förbrukad diesel under perioden Transport-säljare Kan användas som nyckeltal

12 Avslutande diskussion
Hur går vi vidare? Fortsatt samarbete? Spridningskonferensen 29 november Utvärdering


Ladda ner ppt "Grön uppföljning Agenda"

Liknande presentationer


Google-annonser