Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny utvecklingsform – samplanering av flera team

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny utvecklingsform – samplanering av flera team"— Presentationens avskrift:

1 Ny utvecklingsform – samplanering av flera team
Anders Mobjörk Big Room Planning Ny utvecklingsform – samplanering av flera team

2 Big Room Planning – i en liten ask!
Metod för planering av utveckling för flera agila team Samtliga inblandade träffas i samma rum Utvecklingsteam Produktägare och krav Förvaltnings- och releaseledning Gå igenom mål för nästa inkrement (2-3 månader) Tillsammans ta fram gemensam plan för inkrementet: Fördelning av arbetet mellan team Hantera beroenden mellan team Skapa samsyn kring mål och planer Ställa frågor och lösa problem direkt, på plats

3 Agil utveckling Hur vi arbetar med systemutveckling inom NyA

4 Agil utveckling Korta iterationer ”Sprintar” (2-4 veckor)
Produktägare prioriterar – tvärfunktionellt team designar, utvecklar och testar i sprinten Levererbar kod i varje sprint Utvärdering av arbetet (retrospektiv) i varje sprint

5 NyA-förvaltningens agila historia
NyA-webben 2009 Antagning.se/University.se 2010 4 spår + Basförvaltning + projekt 2012 ”Bara” spår 2013 Avveckla VP/AT Inkrementplanering med Big Room 2016

6 Inkrementplanering, Big Room Planning
Nytt sätt att planera, styra och följa upp utvecklingsarbetet inom NyA

7 Behov Bättre överblick över HELA NyA
Planera utveckling Prioritera över spårgränserna Följa upp och kommunicera planerad och genomförd utveckling Tydligare koppling mot förvaltningsstrategi och förvaltningsplan Den röda tråden Tidigt identifiera beroenden Måste vi fixa A innan vi kan utveckla B? Finns det något som hindra utveckling av C? Gemensam bild av vad vi ska uppnå Vision och mål Hur kan jag/vi bidra?

8 Effektiv interaktion är en nyckelingrediens i bra planering.
Agil planering Strategi Portfölj Produkt Release Sprint Dag Agil planering sker på olika nivåer Olika planeringshorisont Olika detaljeringsgrad Detaljerar när det behövs, JIT Fokus på verbal kommunikation och involvering Effektiv interaktion är en nyckelingrediens i bra planering. ?

9 Förvaltnings Strategi
Vad vi gjort Förvaltnings Strategi Förvaltnings plan Sprint Dag Infört nivå i planering som tidigare saknas Paketnivå = Leverabel, antal stories som tillsammans levererar ett värde, intern eller extern eller en utredning Inkrement = planeringshorisont på ca 3-4 sprintar (10-12 veckor) med inkrementmål NyA Backlog = prioriterade Paket på NyA nivå NyA Roadmap = vilket innehåll (externa leverabler på Paket nivå) planeras för olika inkrement under året/ 3-4 inkrement samt för vilka releaser. Infört verktyg för Backlogghantering, progressuppföljning samt hantering av information kring Paket. Inkrementkalender – NyAs Puls

10 Effekter vi vill uppnå Planeringsmöjlighet för produktägare och team
Balans mellan vad vi åtar oss och vår kapacitet – inte gapa över för mycket! Tydlig koppling mellan förvaltningsstrategi  förvaltningsplan  inkrementplan Förutsättningar att följa upp och kommunicera utvecklingsarbetet Gemensam NyA-backlogg: Följa upp progress Gemensam prioritering, gemensam planering Införande och releaseledning har förutsättningar för en långsiktig planering av införandeinsatser och allokering av resurser

11 Utvecklingspuls Varje inkrement inleds med en Big Room Planning
Input till Big Room Planning tas fram vid Paket-Workshop Releaser löpande under året (inte kopplat till inkrement!) BRP BRP BRP Inkrement 1 Inkrement 2 Inkrement 3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 Bereda paket Bereda paket Bereda paket Paket-WS Paket-WS Paket-WS

12


Ladda ner ppt "Ny utvecklingsform – samplanering av flera team"

Liknande presentationer


Google-annonser