Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbarhetsindex En kort presentation av hållbarhetsindex och resultatet 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbarhetsindex En kort presentation av hållbarhetsindex och resultatet 2015."— Presentationens avskrift:

1 Hållbarhetsindex En kort presentation av hållbarhetsindex och resultatet 2015.

2 Hållbarhetsindex - mål Att ge verksamhetsansvariga och deras kommunpolitiker ett verktyg för att förstå och kunna kommunicera verksamhetens förmåga att leverera kort- och långsiktigt hållbara vattentjänster.

3 Vad är hållbarhet och hur har begreppet använts i hållbarhetsindex?

4 Modellens konstruktion Utgångspunkter Presentationsnivå Indata

5 Hållbarhetsindex - grundkonstruktion Frågor värderas grönt/gult/rött. Frågan sammanvägs till parametrar. I huvudsak sker sammanvägningen med logik, matematisk sammanvägning i några fall.

6 124 kommuner deltog 2015 43% av antalet kommuner och 72 % av befolkningen Små och stora kommuner, glesbygd och storstad Alla delar av landet Kommunala förvaltningar, multiutilities, regionala bolag, kommuner som köper avloppsrening/dricksvatten <10 000 10 000 – 20 000 20 000 - 50 000 50 000 – 100 000 > 100 000Totalt Antal kommuner 16 (11) 28 (26) 44 (36) 26 (17) 10 (7) 124 (97) Andel kommuner hållbarhetsindex 2015 20%31%61%81%71%43%

7 Resultat för 124 kommuner 2015

8 Varför är det så svårt att bli grön? Svenska vattentjänstorganisationer har hög ambitionsnivå och högt ställda krav på brukarnytta, miljö och långsiktig hållbarhet. Hållbarhetsindex speglar denna höga ambitionsnivå. Hållbarhetsindex ska kunna användas för långsiktigt förbättringsarbete. Nivån för grönt är där man bör vara om 5-10 år. Hållbarhetsindex ställer krav inte bara på god status utan också på att denna kan säkerställas även på sikt.

9 Hållbarhetsindex är inte rättvist! På grund av yta, geografiskt läge, befolkningstäthet etc. har kommuner olika svårt att klara grönt.

10 Kommunens eget resultat Här kan du hämta ert eget resultat från VASS och lägga in. I vår resultatrapport som finns på hemsidan hittar du ännu fler kommentarer och möjliga jämförelser som kan vara ett stöd när du kommunicerar och diskuterar resultatet internt.

11 Hur kan vi arbeta vidare med resultatet?

12 Exempel på tillämpningar Uppföljning av systematiskt förbättringsarbete Utgångspunkt diskussioner mellan verksamhetsansvariga och politik Breddning av taxediskussion Underlag till VA-planering och regionala vattenförsörjningsplaner Analys av VA-organisationer och VA-samverkan Intern organisationsutveckling Analys och prioriteringar av planerade åtgärde roch satsningar Identifiera behov av rekrytering och personalutveckling Kommunicera branschens behov och utmaningar


Ladda ner ppt "Hållbarhetsindex En kort presentation av hållbarhetsindex och resultatet 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser