Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utlandsprocessen Nordiska studiestödskonferensen Helsingfors 8-10 juni 2016 Henrik Strömberg Croné, CSN Chris André Eidsaunet, Lånekassen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utlandsprocessen Nordiska studiestödskonferensen Helsingfors 8-10 juni 2016 Henrik Strömberg Croné, CSN Chris André Eidsaunet, Lånekassen."— Presentationens avskrift:

1 Utlandsprocessen Nordiska studiestödskonferensen Helsingfors 8-10 juni 2016 Henrik Strömberg Croné, CSN Chris André Eidsaunet, Lånekassen

2 Bakgrund ASIN-rapport juni 2014: En jämförelse av de nordiska ländernas process avseende studiestöd för studier utomlands Det kan även konsteras att vi avsätter resurser för att komma tillrätta med samma problem och att myndigheterna på var sitt håll ägnar tid åt att tillfredsställa samma informationsbehov avseende internationell utbildning. Ett framtida uppdrag för ASIN borde därför vara att närmare se över i vilka former vi ska kunna ha när det gäller utbyte av information mellan de nordiska studiestödsmyndigheterna. Till exempel hur vi ska ta fram och förvalta information om utbildningar och utbildningssystem samt hur vi tillvaratar de nätverk med kontaktpersoner som vi upprättat.

3 Bakgrund Direktörsmöte 2 juni 2014: Starta upp fördjupad samverkan kring: - Information om utbildningsystem i olika länder - Kontaktinformation på skolor och lärosäten - Godkännande av lärosäten och utbildningar - Tolkning av information

4 Bakgrund Direktörsmötet 6 mars 2015: ”Det finns mycket information som man kan få från de andra länderna och tyngdpunkten skulle vara i att reda ut vilka konkreta områden man kunde samarbeta med. Ordförandeskapet samsas Norge och Sverige om”. ”ASIN får i uppdrag att reda ut om tyngdpunkten av samarbete är i kontaktnätverk eller något annat. Det bör finnas en plan om konkreta förslag med vilka man vill jobba vidare med och vilka områden som är möjliga att samarbeta med”.

5 Deltagande länder Deltagande länder: - Sverige (ordf.) - Norge (ordf.) - Danmark - Finland - Färöarna - Grönland - Island - Åland

6 Samarbetsområden Konkreta samarbetsområden i en första fas: - Workshop för handläggare/saksbehandlare - Gemensamma mailsändlistor - Dokument med uppgifter om kontaktpersoner vid utländska lärosäten - Besök vid utländska lärosäten och mässor/konferenser

7 Workshop för saksbehandlare En första workshop hölls i Köpenhamn 18-19 maj 2016, med saksbehandlare från Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna och Åland.

8 Gemensam maillista Maila frågor om: -Bedömningar av om utbildningar ger rätt till stöd. -Bedömningar av utbildningars nivå. -Tolkning av intyg avseende studieresultat och undervisningsavgifter mm. -Informera varandra om eventuellt fusk.

9 Dokument med kontaktpersoner

10 Besök vid utländska lärosäten mm Utländska lärosäten Mässor Konferenser

11 Hur går vi vidare? Nyttja ASIN:s hemsida Fortsatta workshops Avrapportering till ASIN.


Ladda ner ppt "Utlandsprocessen Nordiska studiestödskonferensen Helsingfors 8-10 juni 2016 Henrik Strömberg Croné, CSN Chris André Eidsaunet, Lånekassen."

Liknande presentationer


Google-annonser