Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium om producentansvar 15 mars 2011. KSL Nalen 2011-04-29 Kent Carlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium om producentansvar 15 mars 2011. KSL Nalen 2011-04-29 Kent Carlsson."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium om producentansvar 15 mars 2011

2 KSL Nalen 2011-04-29 Kent Carlsson

3 Vi har fått kritik… Kommunernas synpunkter vid ett seminarium i mars: Många löften, få hålls – mandat saknas Gemensam målbild saknas Samsyn kring tillgänglighet/ÅVS-struktur och servicenivåer saknas Olika fokus: brukare – resurseffektivitet Otydligt syfte med samråden Förväntan om att FTI skall kunna företräda alla materialslag inkl glas och tidningar Information om glas och tidningar haltar; mandat saknas FTI för passiva & otydliga - ej villiga till diskussion, informationsinsatser saknas etc Struktur, planering, statistik, mandat – framgångsfaktorer för samarbetet 54

4 Kraven på FTI… Kunden Lös mitt producentansvar Ge mig mervärde Leverera miljönytta Samhället Insamlingsmålen Samråd o samarbete med kommuner Tillgänglighet Rent och snyggt Förtroende Ägarna Finans Ordning och reda Vårda varumärket Personalen Bra arbetsplats Mål och feedback God image Miljön Maximera miljönyttan Möta miljöengagemang Minska användning av jungfruligt material

5 Några utav våra förbättringsområden som vi jobbar med just nu -Vi ska utveckla samråden med kommunerna -Vi vill samarbeta mera med kommunerna om information, bl a genom att bättre förklara miljönyttan för allmänheten -Vi har höjt nivån genom ökad tömningsfrekvens och ökad städning av ÅVS. (v 10, 2011 genomförde vi 13,3 % fler tömningar än v 10, 2010; klagomålen till vår kundtjänst har under samma tid minskat med ca 70 %) -Stärka allmänhetens förtroende för insamlings- och återvinningssystemet, bl a genom att investera i nya säkrare behållare. Under 2011-2015 kommer ca 400 MSEK att investeras.

6 Förbättringsområden (fortsättning) -Vi kommer att optimera systemet utifrån miljönytta, demografi, och kraven på god tillgänglighet. (Idag 2011 kör vi 16 % kortare sträcka per insamlat ton, än 2009.) -Vi har inlett arbetet med att för våra kundernas/producenter förtydliga miljönyttan med systemet, te x i årsredovisningar -Vi vill se fler exempel på hur samspelet mellan oss och enskilda kommuner kan ge gott resultat Grunden till att lyckas är att vi blir bättre på att jobba tillsammans. I en samverkansmodell kan förväntningarna klargöras och arbetet med förbättringar i ett nära samarbete göras tydligare. Därför ser jag fram emot KSL-avtalet

7 Tack för att du kommit hit Tillsammans kommer vi bli starka


Ladda ner ppt "Seminarium om producentansvar 15 mars 2011. KSL Nalen 2011-04-29 Kent Carlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser