Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mellan-/ Slutrapport Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Utländska finansieringsmottagaren Diarienummer Produktions namn Rapporteringsperiod.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mellan-/ Slutrapport Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Utländska finansieringsmottagaren Diarienummer Produktions namn Rapporteringsperiod."— Presentationens avskrift:

1 Mellan-/ Slutrapport Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Utländska finansieringsmottagaren Diarienummer Produktions namn Rapporteringsperiod Ansvarig projektledare Kontaktperson for kostnadsredovisningen [datum] [produktions kontaktperson]

2 Anvisning för rapporteringen och redovisningen
Ange rätt alternativ på första sidan: mellan-/slutrapport Besvara frågorna och lägg till sidor i rapporten efter behov Fyll i kostnadsredovisningstabellen Lägg till slut till making-of-bilder för marknadsföring av produktionsincitamentet Skriv ut rapporten, bestyrk med din underskrift att uppgifterna är riktiga och skanna filen Skicka denna rapport med en formbunden kostnadsspecifikation och revisorns revisionsrapport som bilaga via post eller e-post till Tekes

3 Företagets situation Hur har företagets affärsverksamhet utvecklats under produktionstiden? Förändringar som påverkat företagets affärsverksamhet? Bedöm hur produktion påverkar omsättningen, exporten och utvecklingen av arbetsplatser i ditt företag.

4 Genomförande Genomfördes produktionen planenligt? Beskriv eventuella avvikelser. På vilken ort gjordes produktionen? Anlitade du filmkommissionen, det lokala näringsutvecklingsbolaget eller tjänster som staden erbjuder?

5 Köpta tjänster i Finland
Levererade tjänsteproducenterna den tjänst som hade beställts? Om du har köpt tjänster från flera producenter, bedöm dem separat. Bedöm kortfattat kvaliteten på tjänsterna som du köpte för produktionen. Om du har köpt tjänster från flera producenter, ange vilken producent din värdering gäller.

6 Din erfarenheter i Finland
Planerar du inom de närmaste tre åren produktion i Finland? Kan du utgående från dina erfarenheter rekommendera Finland (1 = kan inte rekommendera, 10 = rekommenderar säkert)? Berätta varför.

7 Kostnadsredovisning Rapporteringsperiod [från – till] Kostnadsslag
Budget Procent Kostnader för perioden Sammanlagt Penninglöner Lönebikostnader [%] Köpta tjänster Övriga kostnader Totalt [Om ni har haft någon övrig offentlig finansiering, ange här finansierare och mängd]

8 Försäkran av den ansvarige projektledaren
Jag försäkrar att de kostnader vi redovisar, xx euros, har orsakats av projektet, som avses i beslutet. Kostnaderna har inriktats till projektet i enlighet med förfaringssättet i beslutet och de allmänna finansieringsvillkoren. Kostnaderna baserar sig på godtagbara, utbetalda nettobelopp utan mervärdesskatt i företagets bokföring och kan verifieras i projektbokföringen samt i uppföljningen av arbetstid i de fall där de allmänna finansieringsvillkoren kräver uppföljning. [Namn] [Ställning] [Underskrift]

9 Making-of-bilder för marknadsföring

10


Ladda ner ppt "Mellan-/ Slutrapport Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Utländska finansieringsmottagaren Diarienummer Produktions namn Rapporteringsperiod."

Liknande presentationer


Google-annonser