Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav som ställs på medlemmarna Erfarenheter från pågående arbeten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav som ställs på medlemmarna Erfarenheter från pågående arbeten"— Presentationens avskrift:

1 Krav som ställs på medlemmarna Erfarenheter från pågående arbeten
Agenda Bakgrunden till Sambi Vad Sambi är Krav som ställs på medlemmarna Erfarenheter från pågående arbeten Sambi, Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg Ulf Palmgren

2 Bakgrund: Landskapet Privatpersoner och Medarbetare
Inloggning Inloggning SAMBI, Offentlig och privata federationer eTjänster Invånare eTjänster Medarbetare Gemensamma E-tjänster Tjänsteplattformen Gemensam och regionala tjänsteplattform Spärr TGP Logg Gemensamma stödtjänster System 1 System 2 System 3 Anslutna Vårdgivare

3 Lagren Identitets och behörighetsfederation
Inloggning Inloggning eTjänster Invånare eTjänster Medarbetare Tjänsteplattformen Federation ”Informationsutbytesfederation” Spärr TGP Logg System 1 System 2 System 3

4 Identitets och behörighetsfederation
Scoopet för detta pass SAMBI Identitets och behörighetsfederation Inloggning Inloggning eTjänster Invånare eTjänster Medarbetare Tjänsteplattformen Spärr TGP Logg System 1 System 2 System 3

5 Visionen: En säkerhetslösning till allt?
Kommun Ekonomi Miljö & Hälsa Vård & Omsorg Skola Bygglov Social-tjänst Barn-omsorg Gata & Park Överför-myndare

6 Visionen: En säkerhetslösning till allt?
Kunder Invånare Företag Myndigheter Migration SKV FK AF Kommun Ekonomi Miljö & Hälsa Vård & Omsorg Vård och Omsorg Landsting Privat vårdgivare Skola Bygglov Social-tjänst Nationella system eHM Barn-omsorg Gata & Park Överför-myndare Privata utförare Ekonomi Vård & Omsorg Övriga Apotek Skola Gata & Park E-handel

7 e-tjänstelegitimation
Medarbetare Gemensam tjänst Webbläsare eTjänst Uppgifter från certifikatet HSAID Person Organisation Organisationsenhet Legitimerad Yrkestitel

8 e-legitimation Medarbetare Gemensam tjänst Webbläsare eTjänst
Behörighet Uppgifter från certifikatet HSAID Person

9 Identitets och behörighetsfederation
Medarbetare Gemensam tjänst E-tjänst Webb-läsare Intygs-utgivare eTjänst Intyg -vem -vad Uppgifter i Intyget HSAID Person HSAID VG/VE Medarbetaruppdrag Förskrivarkod Arbetsplatskod ….. Katalog

10 E-legitimation Idag Imorgon? Valfrihet för alla sektorer
En lösning för Vård och Omsorg Svensk e-legitimation SITHS

11 Katalog Idag Imorgon? Organisation Behörighet Person Navet SKV HOSP
SoS Vårdreg. IvO Hosp …… Sortiment utbud Huvud- man HSA Person Organi- sation Behörig-het Allt i samma katalog Informationstjänster bra på ett område

12 Låter bra, men vad är det för bit i pajen som saknas?
Något som ger grunden för valfrihet under ett gemensamt regelverk

13 Sambi, Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg

14 Vision för Sambi Sambi ska fungera som det infrastrukturella navet som sammanlänkar e-tjänster och användarorganisationer i en lösning som bygger på tillit och skydd för den personliga integriteten. Sambi ger valfrihet att välja sin egen säkerhetslösning och möjliggör samverkan inom vård- och omsorgssektorn. Sambi har gemensamma säkerhetskrav där medlemmarnas efterlevnad kontrolleras.

15 Samverkan via bilaterala avtal
Landsting

16 Bilateralt skalar inte så bra 
Landsting Landsting eHM Apotek

17 Och leder till….

18 Federationsoperatör Medlemsregister .SE Federationsoperatör eHM
Ansökan Ansökan Ansökan Ansökan Landsting eHM Apotek

19 Tillit: Hur lita på andra?
Federationsoperatören Regelverk Tillitsramverk Tekniskt ramverk Avtal Godkännande Test Uppföljning/Granskning

20 Tillitsramverkets omfattning
Organisation och styrning Fysisk, administrativ och person- orienterad säkerhet Teknisk säkerhet Ansökan, identifiering och registrering Utfärdande och spärr av e-legitimation Attribut (tilltro) Utställande av elektroniskt intyg 1. Alla medlemmar 2. E-legitimationer Svensk e-legitimation 3. Attributkällor 4. Intygsutfärdare

21 Katalog Behörighetstyrande attribut
Sambi Identitets och behörighetsfederation Var ligger ansvaret och för vad? Federationsoperatör .SE Anvisningstjänst Medlemsregister Tillsyn Medlem uppfyller Regelverk, Tillitsramverk, Policys, Inloggning Intygsutfärdare IDP Intyg Vem Vad eTtjänst Auktorisation Katalog Behörighetstyrande attribut Avtal Vårdgivare Gemensam tjänst

22 Projektet Sambi Förstudie (CeHis, Apotekens Service, .SE) 2012
Slutrapport Implementation 2013 Webbsida Avtal, regler, specifikation och tillitsramverk Testbädd Bygga förvaltningsorganisation Etablering (.SE äger/finansierar projektet) Piloter Medlemsavtal Granskningar

23 Piloter Stockholms län Samordnad vårdplanering Beställningsportal
eHälsomyndigheten "Min förskrivning” Granskningar Tillitsgranskning av pilottjänster och användarorganisationer Samordnad tillitsgranskning med e-legitimationsnämnden

24 Testbädd Öppen för leverantörer: MobilityGuard Nexus Pulsen Combine
Svensk e-identitet Tieto och organisationer: SLL Inera eHälsomyndigheten Migrationsverket

25 Erfarenheter Teknik Inga större utmaningar Tillit Större utmaningar
Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) Att få flera parter att gå i takt…. Stor utmaning

26 Tack! Frågor (gärna enkla) Följ arbetet på


Ladda ner ppt "Krav som ställs på medlemmarna Erfarenheter från pågående arbeten"

Liknande presentationer


Google-annonser