Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sömlösa övergångar Per Granstrand, Verksamhetsarkitekt - Bolagsverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sömlösa övergångar Per Granstrand, Verksamhetsarkitekt - Bolagsverket"— Presentationens avskrift:

1 Sömlösa övergångar Per Granstrand, Verksamhetsarkitekt - Bolagsverket
Hans Ekstål, Koordinator utvecklingsansvar - Bolagsverket

2 Innehåll Användarens behov SSO pilot Verksamt.se – Mina meddelanden.se
Behörighetskontroller

3 Användarens behov av SSO
Ett axplock från Bolagsverkets utvecklingsansvar och E-delegationens ”Uppdrag helhet”

4 Tidslinjen och det digitala stödet
Att vara medborgare i Sverige innebär kontinuerliga kontakter med offentlig förvaltning. Användarens behov av myndighetskontakter finns från den dagen man föds till den dagen man dör. Användaren har ofta ett antal parallella processer riktade mot olika myndigheter att hantera i sin vardag. Användarens process är ofta myndighetsövergripande

5 Behovsdriven utveckling i samverkan
Myndighetssamarbetet ”Starta och driva företag” Verksamt.se Kartläggning av process för restaurang etablering (Dukat) Nätverk för behovsdriven utveckling E-delegationen ”Uppdrag helhet” Arbetsgrupp utvecklingsansvarig myndigheter Vägledning för behovsdriven utveckling

6 Några exempel på behov utifrån våra analyser
Behov av en sammanhållen bild Information och service Behov av ordning och reda Stöd för att ha koll på aktiviteter och dokument Behov av att kunna planera Kalenderfunktioner och checklistor Behov av guidning och vägledning Stöd för att göra rätt saker i rätt ordning

7 Befintliga och föreslagna förvaltningsgemensamma tjänster
Mina meddelanden Min ärendeöversikt Mina fullmakter Min kalender Min e-pärm Sömlöst – SSO en förutsättning ! Meddelanden Fullmakter Ärenden Mina xxx

8 Verksamt.se och Mina meddelanden idag
SSO pilot Verksamt.se och Mina meddelanden idag Identitets-utfärdare 1 Identitets-utfärdare 2 SAML Verksamt.se Minameddelanden.se

9 IDP initierad redirect
SSO - lösningsalternativ IDP initierad redirect Använda beprövad teknik Bygga på standards Förberedelse för framtiden (Eid 2.0) SSO Proxy Egen utveckling, ingen standard IDP Proxy Avancerad lösning IDP initierad redirect Discovery service

10 Införandet av en Discovery service
Identitets-utfärdare 1 Identitets-utfärdare 2 SAML SAML Discovery service Verksamt.se Minameddelanden.se

11 Konsekvenser av vald lösning
Fördelar Prova delar av EID2 konceptet Möjliggör en enkel övergång till EID2 Möjligt att hantera parallella id lösningar Går att bygga ut med attributshantering Nackdelar Är en statisk lösning, inte så skalbar Manuell konfiguration av alla tekniska kontrakt

12 Avtal – kontraktshantering
IDP 1 IDP 2 Verksamt.se Minameddelanden.se

13 Möjlig påbyggnad - Federation service
IDP 1 IDP 2 Federation service Verksamt.se Minameddelanden.se

14 Behörighetskontroller
Problem Firmateckning måste kontrolleras för behörighetskontroll Varje tjänst gör sin egen kontroll mot Bolagsverket Varje tjänst gör sin egen tolkning av firmateckningen Lösningsförslag Skapa en attributstjänst (AA) Skapa SAML biljett med attributsinformation Skapa gemensamt regelverk för tolkning av behörighetsinformation Nyttor Enklare att ansluta och använda tjänsten Gemensam syn på tolkning av behörighetsinformation Utmaningar Olika lagstiftning och regelverk Ansvarsfrågor i tolkning

15 Dagens lösning Bolagsverket Verksamt.se Minameddelanden.se

16 Attributstjänst Bolagsverket Attributs tjänst Verksamt.se
SAML Attributs tjänst SAML Verksamt.se Minameddelanden.se

17 Proxy IDP ”EID 2” Bolagsverket Attributs tjänst Verksamt IDP
SAML SAML Attributs tjänst Verksamt IDP SAML SAML Verksamt.se Minameddelanden.se

18 Reservbilder

19 Samverkan med medborgare och företagare i fokus
Verksamhetsprocesser Elektronisk id och signatur Mina meddelanden Mina ärenden Min hälsa Mina uppgifter Mina fullmakter Min ekonomi Min pension Digitala tjänster Regeringens målbild för e-förvaltningen 2020 Välfärdstjänster baserade på och ordnade utifrån privatpersoners och företagares (kunder) behov. Tjänsterna ska vara enkla och säkra att använda samt vara tillgängliga via flera kanaler. Kundprocess Omställning Informeras Har behov av stöd Agerar Ny fas i livet Situation Händelse Arbete Skola Hälsa Företag Familj Åldrande Vårdnad Samhälle Utgångspunkten är privatpersoner och företag i centrum – våra kunder, det är dom vi är till för. Privatpersoner och företag kan befinna sig i olika situationer där olika behov av offentliga tjänster uppstår. Dessa, våra kunder, kan kan hamna i nya situationer beroende på händelser som inträffar och där nya behov uppstår. I en viss situation med vissa behov inleds en kundprocess där kunden samverkar med olika offentliga och privata aktörer för att fylla sina behov. I denna samverkan kan kunden välja att använda sig av olika offentliga och privata e-tjänster som gör att kunden samverkar med offentliga och privata aktörers verksamhetsprocesser. Det vi pratar om idag är förvaltningsgemensamma tjänster Vår förmåga och vilja att samverka och agera via förvaltningsgemensamma tjänster och komponenter skapar nyttan.


Ladda ner ppt "Sömlösa övergångar Per Granstrand, Verksamhetsarkitekt - Bolagsverket"

Liknande presentationer


Google-annonser