Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledning för webbutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledning för webbutveckling"— Presentationens avskrift:

1 Vägledning för webbutveckling

2 Utskott: VLWEBB Ett tjugotal medlemmar från kommuner, myndigheter och statliga verk Ledare Anneli Hagdahl och Peter Krantz Startade i juni 2010 Tre grupper information och innehåll e-tjänster standarder och teknik

3 Skillnader mot ”24-timmarsvägledningen”
Nytt namn: Vägledning för webbutveckling Ny struktur: 6 grundläggande principer Nytt format: Wiki, taggning Nya, ändrade och borttagna riktlinjer

4 Grundläggande principer
Tillgänglig Användbar Förtroendeingivande Effektiv Tekniskt oberoende Åtkomlig över tid

5 1. Tillgänglig Genom att väva in tillgänglighet i utvecklings- processen skapas förutsättningar för att så många som möjligt kan använda tjänster och information.

6 2. Användbar Nyttan med tjänster och information uppstår när de används. Genom att utgå från användarnas behov skapas förutsättningar för att nyttor uppstår.

7 3. Förtroendeingivande Privatpersoner och företag ska kunna lita på att deras användning av tjänster och information i offentlig förvaltning sker på ett sätt som skyddar den personliga integriteten och minskar risken för att obehöriga får tillgång till deras information.

8 4. Effektiv [Effektivitet] innebär … att man i så stor utsträckning som möjligt återanvänder information som redan är insamlad och utvecklar tjänster så att de är lätta att förändra utifrån skiftande krav i lagstiftning och användningsbehov.

9 5. Tekniskt oberoende För att minimera risken att utesluta användare på grund av deras val av och tillgång till webbläsare, operativsystem och annan teknik ska webbgränssnitt utformas på ett tekniskt oberoende sätt.

10 6. Åtkomlig över tid En förutsättning för att allmänheten ska kunna få insyn i en myndighets verksamhet är tillgång till information över tid.

11 En samlad riktlinje för tillgänglighet
Riktlinje 1: Utgå från WCAG nivå AA Ersätter flera äldre riktlinjer Mindre teknikfokus Utgår från Funkas svenska översättning

12 Fler riktlinjer Totalt över 100 riktlinjer Vissa är tämligen generella
Andra är väldigt specifika

13 Publik betaversion


Ladda ner ppt "Vägledning för webbutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser