Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NEA E-legitimation för företrädare för juridisk person 9 november 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NEA E-legitimation för företrädare för juridisk person 9 november 2009."— Presentationens avskrift:

1 gunnar.claesson@bgc.se NEA E-legitimation för företrädare för juridisk person 9 november 2009

2 gunnar.claesson@bgc.se Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Betänkande av E-delegationen Stockholm 2009

3 gunnar.claesson@bgc.se 1. Effektivare förvaltning: Mer förvaltning pengarna Medborgare = skattebetalare. Att delegationen utgår från en bredare målsättning 2. Enklare förvaltning: Minskad administrativ börda Medborgare som kund 3. Flexiblare förvaltning: Maximera nytta för hela samhället Medborgare som medverkande ”tredje generationens e-förvaltning” ”whole-of-society approach”

4 gunnar.claesson@bgc.se Målsättning – ”så enkelt som möjligt för så många som möjligt” – ”samhällets samlade utvecklings- förmåga och innovationskraft”

5 gunnar.claesson@bgc.se Flexibel e-förvaltning utifrån användarnas behov Behovsdriven e-förvaltning styrd av •Bolagsverket •Skatteverket •Lantmäteriet •Transportstyrelsen

6 gunnar.claesson@bgc.se E-tjänstelegitimationer företrädare för juridisk person Relation

7 gunnar.claesson@bgc.se Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Avsnitt7.7 E-tjänstelegitimationer Delegationens förslag: •Genom e-tjänstelegitimationer kan personnummer utmönstras ur e-legitimationer som används i tjänsten •Förutsättningar ges också för företag och myndigheter att ansöka om elektroniska legitimationshandlingar för sina anställda och uppdragstagare, förse dem med sådana legitimationer, sätta upp ramar för hur de får användas och vid behov spärra dem. •E-tjänstelegitimationer utformas så att de kan användas inom hela den offentliga sektorn och näringslivet. De anpassas också för en federationslösning, som på sikt ska kunna ge stöd även för juridisk behörighetskontroll.

8 gunnar.claesson@bgc.se E-delegationens betänkade: • http://www.edelegationen.se/betankande/tredje-generationens-e-forvaltning Kammarkollegiets förstudie Organisationslegitimering (preliminär): • http://www.avropa.se/templates/page____3656.aspx


Ladda ner ppt "NEA E-legitimation för företrädare för juridisk person 9 november 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser