Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvinnors och mäns synpunkter i medborgardeltagandet - ur ett genusperspektiv Anita Larsson Stadsbyggnadsdagar 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvinnors och mäns synpunkter i medborgardeltagandet - ur ett genusperspektiv Anita Larsson Stadsbyggnadsdagar 2009."— Presentationens avskrift:

1 Kvinnors och mäns synpunkter i medborgardeltagandet - ur ett genusperspektiv
Anita Larsson Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

2 Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv
Anita Larsson och Anne Jalakas bbbbb Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

3 Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv
4 delmål, förkortade: 1 En jämn fördelning av makt och inflytande. 2 Ekonomisk jämställdhet. 3 En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 4 Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

4 Planeringens dilemma Dagens ojämställda könsroller Morgon- dagens
samhälls-strukturer Dagens samhälls- strukturer Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

5 Planeringens dilemma Dagens ojämställda könsroller Morgon- dagens
samhälls-strukturer Dagens samhälls- strukturer Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

6 Planeringens dilemma Nej! Vanligt, men felaktigt tillvägagångssätt!
Dagens ojämställda könsroller Nej! Morgon- dagens samhälls-strukturer Dagens samhälls- strukturer Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

7 Planeringens dilemma Morgon- dagens jämställda roller
Dagens ojämställda könsroller Morgon- dagens Samhälls-strukturer Dagens samhälls- strukturer Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

8 Icke könsbundna sätt att beskriva verkligheten
Erfarenheter, inte behov Social reproduktion:vård och omsorg i vid bemärkelse (privat sfär) som regel obetalt arbete Produktion: betalt arbete kopplat till marknad, framställning av varor och tjänster (offentlig sfären) Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

9 Alternativt synsätt: en balans mellan sektorerna
uppifrån produktion reproduktion betalt arbete obetalt arbete offentlig sfär privat/hushålls sfär vardagslivet Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

10 Vardagslivsperspektivet:
”Livet” under dygnets alla timmar sett ur individens perspektiv: vård och omsorg i hemmet (obetalt arbete) resor till och från arbetet arbetet fri tid Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

11 The Secret Life of Cities
The Social Reproduction of Everyday Life av Helen Jarvis, Andy C. Pratt & Peter Cheng-Chong Wu Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

12 Hur får vi kunskaper för att lyfta fram vardagslivet?
utveckla dialog med medborgarna –erfarenhetskunskaper genusanalys av statistik dagsprogram (tidsgeografi) Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

13 Tidpunkt för medborgardialog
program samråd utställning Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

14 Tidpunkt för medborgardialog
program samråd utställning fokus på kunskapsinsamling fokus på legitimitet Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

15 Tidpunkt för medborgardialog
Kommunikativ planering Rationell planering Underifrån planering: med medborgare Ovanifrån planering: för medborgare program samråd utställning fokus på kunskapsinsamling fokus på legitimitet Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

16 Skillnad? Ja, men kanske inte väldigt tydliga och drastiska, kvinnor:
frågar snarare än påstår pratar kortare tid intresserad av miljön, trafiksäkerhet har en förmåga att ”kliva in” förslag Planerare och politiker måste lyssna och värdesätta vardagslivets erfarenheter som underlag i den översiktliga planeringen Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

17 Transportpolitiska målet:
Målet skall vara ett jämställt transport-system, där transportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt. Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson

18 Regeringens satsningar
Boverket : Stärkt trygghet i tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv SKL: Hållbar jämställdhet – jämställdhets- integrering (15 oktober 2009) Genussekretariatet GU: jämställdhetsintegrering i staten, Jämi Stadsbyggnadsdagar Anita Larsson


Ladda ner ppt "Kvinnors och mäns synpunkter i medborgardeltagandet - ur ett genusperspektiv Anita Larsson Stadsbyggnadsdagar 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser