Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsplanering omfattar riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. Samhällsplanering inbegriper stadsplanering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsplanering omfattar riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. Samhällsplanering inbegriper stadsplanering."— Presentationens avskrift:

1 Samhällsplanering omfattar riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. Samhällsplanering inbegriper stadsplanering och hur samhällsintressen skall utvecklas. Till samhällsplanering hör ekonomisk och social planering.bebyggelse service kommunikationer infrastrukturmiljöstadsplanering

2 Aktörerna inom samhällsplaneringen Planeringsansvariga – politiker och tjänstemän Byggherrarna - företag, institutioner, kommunala eller statliga inrättningar och privatpersoner De berörda – du och jag!!

3 Nya bostäder Äldres rätt till ett bra boende är en fråga för hela samhället. Inom en 15-årsperiod behövs det 350 000 nya bostäder för äldre. Av dessa ska var tionde vara en ny lägenhet inom vård- och omsorg.

4 Tillgänglighet Bara en fjärdedel av alla bostäder är tillgängliga för personer med rörelsehinder. En miljon hushåll som bor i flerfamiljshus saknar hiss.

5 Boendefrågor för äldre Planera för blandade befolkningsgrupper. Trygghetsboende???? Utnyttja ny teknik men låt inte tekniska lösningar ersätta personal och anhöriga. Tillgång till service, kollektivtrafik i närmiljön. Rimliga boendekostnader.

6 Boendefrågor för äldre Alternativa boendeformer t ex kooperativa hyresrätter. Karlskrona seniorhusförening. Ökat inflytande för äldre.

7 Boendefrågor för äldre ”- Vi ska sträva efter att alla ska kunna få det boende de efterfrågar efter ålder och behov. Men vi måste också ställa krav på att var och en tänker framåt, funderar över vilka behov man kan komma att få och planerar för det.” Ewa Samuelsson, ordförande i äldreboendeutredningen.


Ladda ner ppt "Samhällsplanering omfattar riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. Samhällsplanering inbegriper stadsplanering."

Liknande presentationer


Google-annonser