Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholm – Staffan Schartner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholm – Staffan Schartner"— Presentationens avskrift:

1 Stockholm 2012 10 23 – Staffan Schartner
FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER Linköping 7 november 2013 Stockholm – Staffan Schartner

2 W5 Planungsgesellschaft, Tübingen – fritt översatt
”En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad.” W5 Planungsgesellschaft, Tübingen – fritt översatt ”Vi älskar villan men vill bo i stan .” Foto: UrbanaVillor, Cord Siegel, Pontus Åqvist och Karin Larsson.

3 Byggemenskaper kan ha vilka drivkrafter som helst och det man bygger kan vara vad som helst – nytt eller gammalt, stort eller smått, djärvt eller konventionellt. Villkoret är, att de som ska använda det som byggs, tillsammans har det avgörande inflytandet över vad som byggs. Chemnitzstrasse Hamburg

4 Organisationsformer - Bostadsrättsförening - Kooperativ hyresrätt
- Ägarlägenheter - Bostadsrättsförening - Kooperativ hyresrätt med eget fastighetsägande (bolag eller förening) - Kooperativ hyresrätt med blockförhyrning

5 Drivkrafterna bakom byggemenskaper
Bygga tillsammans för att bo tillsammans Bygga och bo ekologiskt Tryggt och komfortabelt boende när man blir äldre Arkitektur och speciella bostäder som annars inte finns Gemensamma intressen och stark sammanhållning För att ha råd! För att åstadkomma småskalighet i de storskaliga områdena ………

6 HÅLLBARHET och det allmänna perspektivet
Stadsgestaltning; Variation, småskalighet, engagemang Bostadsmarknaden; Ökat utbud av ”udda” bostäder, lägre pris Ekologisk hållbarhet; Engagemang i det som byggs och i framtiden Social hållbarhet; Stabilare boende, engagemang i grannskapet, särskilda boendeformer, ofta gemensamma utrymmen Ekonomisk hållbarhet; Lägre kostnader, bättre kvalitet, stabila finansieringsförutsättningar; Hållbara stadsmiljöer Demokrati; Egeninitiativ och makt över det egna boendet …..

7 Var passar byggemenskaper?
I kommuner med högt efterfrågetryck eftersom det ger stabilitet till projektet, ett breddat utbud och möjliggör en betydligt lägre kostnadsnivå – vilket i större skala kan påverka marknadsprissättningen I kommuner med lågt efterfrågetryck eftersom projekt med kända avnämare går att genomföra. De framtida boende tar själva hela marknadsrisken I storskaliga efterkrigsstadsdelar därför att det innebär en reell möjlighet för de boende att skaffa sig makt över sin egen bostadsmiljö – och ev. att ta del av värdestegringar

8 Föreningen har till ändamål att verka för byggemenskaper som organisationsform i ny- och ombyggnadsprojekt genom att: - samla, utveckla och förmedla kunskap om byggemenskaper och vara en plattform för alla med intresse för byggemenskapens idé - stödja och underlätta bildandet av byggemenskaper och genomförandet av deras byggnadsprojekt.

9 Samla och förmedla kunskap Konferenser Studieresor
Interaktiv hemsida ”Match-making” Grupper Tomter Konsulter, rådgivare Kreditgivare Samla och förmedla kunskap Konferenser Studieresor Utbildning (”certifiering”) Stöd till kommuner

10 Französisches Viertel, Tübingen

11 Hamburg Altona, Clementzstrasse


Ladda ner ppt "Stockholm – Staffan Schartner"

Liknande presentationer


Google-annonser