Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medborgardialog… - Vad är det…? - Varför det…?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medborgardialog… - Vad är det…? - Varför det…?."— Presentationens avskrift:

1 Medborgardialog… - Vad är det…? - Varför det…?

2 Medborgardialogen - som en del i styrningen
Befolkningen i Sverige: Värdesätter frihetsvärden Låg auktoritets tro Stor tilltro till sin egen förmåga Tydlig uppfattning om vad man vill ha Intresserade av att diskutera samhällsfrågor Möjlighet till delaktighet viktig del i trivsel

3 ”En Framtidskommun med hög livskvalitet och god folkhälsa”
Jokkmokk 2015 Övergripande mål: ”En Framtidskommun med hög livskvalitet och god folkhälsa” Delmål: ”Medborgarna ska uppleva att de har medborgarinflytande/möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.”

4 ? Hur kan kommunen möta medborgarnas krav på inflytande och deras vilja att diskutera och engagera sig i samhällsfrågor?

5 Ger stöd och hjälp till…
Medborgardialog – ett antal projekt via SKL, Sveriges kommuner och landsting Ett nytt arbetssätt i Jokkmokks kommun Ger stöd och hjälp till…

6 Medborgardialogen Mål och Syfte
Pröva och utveckla arbetssätt där medborgardialog ingår som en naturlig del i underlaget inför beslut.

7 ”Huddinges delaktighetsspektrum”
Medborgardialogen ”Huddinges delaktighetsspektrum” Form av delaktighet Kännetecken Du får Ex. på metoder Hur får vi med fler? INFORMATION Envägskom. Frågor och svar! Veta! Tidningar, webb, trycksak, stormöte VAR? KONSULTATION Inhämta synpunkter. Ofta punktinsats Tycka! Enkät, Fokusgrupp, Samråd, Områdesvandring NÄR? DIALOG Utbyte av tankar. Ofta flera tillfällen. Resonera! Dialogseminarium. Dialoggrupp HUR? SAMARBETE Aktiviteter planeras och genomförs. Genomföra! Arbetsgrupp. Framtidsverkstad. INKLUDERA! MED-BESTÄMMANDE Gemensamt beslutsfattande Bestämma! Rådslag

8 Försök som gjorts… Bjud hem en politiker på kaffe
Bjud in en politiker till din förening/ företag/ organisation Rådslag/Dialogmöten Chatkväll, debattforum, frågeställningar på internet Telefonväkteri Operation dörrknackning Politiker besöker klassråd Politiker besöker sfi Fokusgrupper

9 Tänkvärt 1: ”Att verkligen lyssna på vad någon annan säger är att riskera att påverkas av det man hör…”

10 ” Lyssna med intentionen att förstå…”
Tänkvärt 2: ” Lyssna med intentionen att svara…” ” Lyssna med intentionen att förstå…”

11 1. Inom vilka områden skulle du vilja vara delaktig. 2
1. Inom vilka områden skulle du vilja vara delaktig? 2. Hur vill Du vara delaktig? Offentliga möten? Arbetsgrupper? Enkäter? Webbforum? Annat? 3. Hur skulle du vilja få respons på din delaktighet?

12 Vad är det viktigaste som kommunens politiker och tjänstemän bör göra för att utveckla Jokkmokks kommun? Vad är det viktigaste ni själva kan och vill göra för att utveckla Jokkmokks kommun? Vad tror ni är viktigast för att öka inflyttningen? Vad tror ni är viktigast för att minska utflyttningen?


Ladda ner ppt "Medborgardialog… - Vad är det…? - Varför det…?."

Liknande presentationer


Google-annonser