Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Staffan Hagnell,.SE Samverkan med Svensk e-legitimation i andra federativa initiativ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Staffan Hagnell,.SE Samverkan med Svensk e-legitimation i andra federativa initiativ."— Presentationens avskrift:

1 Staffan Hagnell,.SE Samverkan med Svensk e-legitimation i andra federativa initiativ

2 • Nämnden som norm, regelverk, granskning, federationen Svensk e-legitimation • Erfarenheter sektorsspecifika behov och samverkan med Sambi och Skolfederation

3 E-tjänst Tjänsteleverantör Användare Användarorganisation Intyg Identitet + Attribut Intyg Identitet + Attribut Attributs- register E-legitimation SITHS Sv. e-leg ”Annan” ID Intygs- utfärdare Medlems- register Medlems- register Federationsoperatör Vård- och omsorgssektorn

4 E-tjänst TjänsteleverantörSkolhuvudman Inloggning Användare Medlems- register Medlems- register Federationsoperatör Intygs- utfärdare Utbildningssektorn Intyg Identitet + Attribut Intyg Identitet + Attribut Attributs- register Lösenord Sv. e-leg Dagens e-leg ”Annan” ID

5 Attribut Varför sektorspecifika federationer? För användarna För tjänsteleverantörerna Enkel åtkomst till interna och externa system (SSO) Enkel integration och administration av användare

6 Behov av både identitet och behörighet Intyg Användarens identitet Användarens behörighetsgrundande egenskaper Utfärdande organisation Svensk e-legitmation Attribut Federationer för specifika behov.

7 • Parterna bestämmer vilka attribut som ska användas • I den sektorspecifika federationen finns en plats i intyget som parterna kan förfoga över. • Lokala och central kataloger • Lokalt för behörighetsstyrning • Centrala katalog för diverse attribut • Viktig uppgift att standardisera attribut inom en sektor! Attribut

8 Attributförsörjning e-legitimatione-tjänst AA Diverse attribut IdP Användarorganisation Lokal attributkälla För behörighet

9 Varför flera federationer?

10 Skilda behov och förutsättningarSkolfederationSambi Styrning och lagarUtbildingsdep, Skollagen, PUL, … Socialdep, …. SyfteDigitala tjänster i utbildningen Nationella tjänster mm ParterMellan skolhuvudmän Landsting, kommuner, … Samarbetskultur … Attribut Ett fåtal speciellt för skolan Ett rikligt arv Tillit Elever, personal (vårdnadshavare) Personal

11 Eftersträva enhetliga lösningar mellan de olika federationerna! • Svensk e-legitimationen är den naturliga normen! • Men vilka andra autentiseringslösningar måste kunna hanteras?

12 Tillit till olika autentiseringstjänster? e-tjänst IdP ”Plattformar ” hos användarorganisationerna Svensk e-legitimation Egen utfärdare av eID Annan extern leverantör av eID Lokal attributkälla Intyg

13 Attribut Nämnden som norm för regelverk och granskning av e-legitimation?

14 E-tjänst Attributs- register E- legitimation Intygs- utfärdare Granskningssamarbete 2014? Kopiera Svensk E-legitimations granskning? Ej Svensk E-legitimations granskning Ej Svensk E-legitimations granskning Tjänsteleverantör Användarorganisation

15 Fortsatt arbete • Sambi • En workshop 6 februari för leverantörer om ”Anpassning av e-tjänster och IdP-lösningar för Sambi” • Skolfederation • Översyn pågår av hantering av tillt för Skolfederation


Ladda ner ppt "Staffan Hagnell,.SE Samverkan med Svensk e-legitimation i andra federativa initiativ."

Liknande presentationer


Google-annonser