Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-legitimationsdagen Avtalsfrågor inom infrastrukturen för Svensk e-legitimation 2014-01-30 Erik Sandström T:  +46 8 598 891 43 M:  +46 703 791 981 E:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-legitimationsdagen Avtalsfrågor inom infrastrukturen för Svensk e-legitimation 2014-01-30 Erik Sandström T:  +46 8 598 891 43 M:  +46 703 791 981 E:"— Presentationens avskrift:

1 E-legitimationsdagen Avtalsfrågor inom infrastrukturen för Svensk e-legitimation
Erik Sandström T:   M:  E:

2 Leverantörer av eID-tjänst Tillhandahållare av e-tjänster
Avtal om underskriftstjänst INFRASTRUKTUREN FÖR SVENSK E-LEGITIMATION Leverantörer av eID-tjänst Tillhandahållare av e-tjänster e-tjänst Anslutningsavtal, inkl. - regelverk, - tekniskt ramverk, och - övriga bilagor - regelverk - tillitsramverk, BASSTRUKTUR FÖR SVENSK E-LEGITIMATION IDENTITETSFEDERATION FÖR SVENSK E-LEGITIMATION Anslutningsavtal,inkl. - tillitsramverk, och Utfärdare av Svensk e-legitimation Utfärdare e-legitimation E-legitimations- nämnden Federations- operatör Interna avtal Avtalsrelation (sluts av federationsoperatören på uppdrag av respektive part) UNDERSKRIFTSTJÄNSTER Leverantörer av underskrifttjänst ATTRIBUTTJÄNSTER attributstjänst attribut

3 Leverantörer av eID-tjänst Tillhandahållare av e-tjänster
Avtal om underskriftstjänst INFRASTRUKTUREN FÖR SVENSK E-LEGITIMATION Leverantörer av eID-tjänst Tillhandahållare av e-tjänster e-tjänst Anslutningsavtal, inkl. - regelverk, - tekniskt ramverk, och - övriga bilagor - regelverk - tillitsramverk, BASSTRUKTUR FÖR SVENSK E-LEGITIMATION IDENTITETSFEDERATION FÖR SVENSK E-LEGITIMATION Anslutningsavtal,inkl. - tillitsramverk, och Utfärdare av Svensk e-legitimation Utfärdare e-legitimation E-legitimations- nämnden Federations- operatör Interna avtal Avtalsrelation (sluts av federationsoperatören på uppdrag av respektive part) UNDERSKRIFTSTJÄNSTER Leverantörer av underskrifttjänst ATTRIBUTTJÄNSTER attributstjänst attribut

4 IDENTITETSFEDERATION FÖR SVENSK E-LEGITIMATION
Leverantörer av eID-tjänst Tillhandahållare av e-tjänster e-tjänst Anslutningsavtal, inkl. - regelverk, - tekniskt ramverk, och - övriga bilagor - regelverk - tillitsramverk, IDENTITETSFEDERATION FÖR SVENSK E-LEGITIMATION Federations- operatör Avtalsrelation (sluts av federationsoperatören på uppdrag av respektive part)

5 Leverantörer av eID-tjänst Tillhandahållare av e-tjänster
Avtalsrelation Begäran om kontroll av identitet Identitetsintyg

6 IDENTITETSFEDERATION FÖR SVENSK E-LEGITIMATION
Leverantörer av eID-tjänst Tillhandahållare av e-tjänster e-tjänst Anslutningsavtal, inkl. - regelverk, - tekniskt ramverk, och - övriga bilagor - regelverk - tillitsramverk, IDENTITETSFEDERATION FÖR SVENSK E-LEGITIMATION Federations- operatör Avtalsrelation (sluts av federationsoperatören på uppdrag av respektive part)

7 Leverantörer av eID-tjänst Tillhandahållare av e-tjänster
Avtal om underskriftstjänst INFRASTRUKTUREN FÖR SVENSK E-LEGITIMATION Leverantörer av eID-tjänst Tillhandahållare av e-tjänster e-tjänst Anslutningsavtal, inkl. - regelverk, - tekniskt ramverk, och - övriga bilagor - regelverk - tillitsramverk, BASSTRUKTUR FÖR SVENSK E-LEGITIMATION IDENTITETSFEDERATION FÖR SVENSK E-LEGITIMATION Anslutningsavtal,inkl. - tillitsramverk, och Utfärdare av Svensk e-legitimation Utfärdare e-legitimation E-legitimations- nämnden Federations- operatör Interna avtal Avtalsrelation (sluts av federationsoperatören på uppdrag av respektive part) UNDERSKRIFTSTJÄNSTER Leverantörer av underskrifttjänst ATTRIBUTTJÄNSTER attributstjänst attribut

8 Leverantörernas ansvar Vilka påföljder och sanktioner finns?
Kontroll Vite (SLA) Tillgänglighet Responstid Skadestånd T.ex. om inte följder tillitsramverket Men inte endast pga. felaktig identifiering Tillfällig avstängning Om förtroendet för federationen skadas Hävning

9 Leverantörernas ansvar Ansvaret är dock begränsat
Regelverket, punkt 6.8.1: ”I andra fall än sådana avvikelser från servicenivåer som avses i punkt är Leverantör av eID-tjänsts skadeståndsansvar begränsat till ansvar för direkt skada som leverantören vållar Federationsoperatören eller Tillhandahållare av e-tjänst genom vårdslöshet.” Regelverket, punkt ” Leverantör av eID-tjänsts skadeståndsansvar gentemot respektive Tillhandahållare av e- tjänst är per skadetillfälle begränsat till ansvar för skada uppgående till ett sammanlagt belopp som motsvarar det högsta av (i) 20 prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken och (ii) 30 % av den totala ersättning som leverantören är berättigad till enligt Regelverket för utförande av tjänster till aktuell tillhandahållare under de 12 månader som föregick skadetillfället.”

10 Federationsoperatörens ansvar Vilket ansvar har federationsoperatören?
Motsvarar leverantörernas ansvar Fackmannamässighet Servicenivåer Tillgänglighet Responstid Skadestånd vid vårdslöshet Hävning

11 Ska koppla upp sig och kommunicera på korrekt sätt
Tillhandahållarnas ansvar Vilket krav ställs på tillhandahållarna av e-tjänst? Ska koppla upp sig och kommunicera på korrekt sätt Får inte använda identitetsintyg för att skapa separat identifiering i syfte att ersätta framtida beställningar av identitetsintyg Motverka obehörig användning Påföljder/sanktioner Skadestånd vid vårdslöshet Tillfällig avstängning Hävning

12 Leverantörer av eID-tjänst Tillhandahållare av e-tjänster
Avtal om underskriftstjänst INFRASTRUKTUREN FÖR SVENSK E-LEGITIMATION Leverantörer av eID-tjänst Tillhandahållare av e-tjänster e-tjänst Anslutningsavtal, inkl. - regelverk, - tekniskt ramverk, och - övriga bilagor - regelverk - tillitsramverk, BASSTRUKTUR FÖR SVENSK E-LEGITIMATION IDENTITETSFEDERATION FÖR SVENSK E-LEGITIMATION Anslutningsavtal,inkl. - tillitsramverk, och Utfärdare av Svensk e-legitimation Utfärdare e-legitimation E-legitimations- nämnden Federations- operatör Interna avtal Avtalsrelation (sluts av federationsoperatören på uppdrag av respektive part) UNDERSKRIFTSTJÄNSTER Leverantörer av underskrifttjänst ATTRIBUTTJÄNSTER attributstjänst attribut

13 Basstrukturen Vilket ansvar har utfärdarna?
Licensavtal – rätt att använda kännetecken Krav Ska följa tillitsramverket Påföljder/sanktioner Tillfällig avstängning Hävning (Skadestånd)

14 Leverantörer av eID-tjänst Tillhandahållare av e-tjänster
Avtal om underskriftstjänst INFRASTRUKTUREN FÖR SVENSK E-LEGITIMATION Leverantörer av eID-tjänst Tillhandahållare av e-tjänster e-tjänst Anslutningsavtal, inkl. - regelverk, - tekniskt ramverk, och - övriga bilagor - regelverk - tillitsramverk, BASSTRUKTUR FÖR SVENSK E-LEGITIMATION IDENTITETSFEDERATION FÖR SVENSK E-LEGITIMATION Anslutningsavtal,inkl. - tillitsramverk, och Utfärdare av Svensk e-legitimation Utfärdare e-legitimation E-legitimations- nämnden Federations- operatör Interna avtal Avtalsrelation (sluts av federationsoperatören på uppdrag av respektive part) UNDERSKRIFTSTJÄNSTER Leverantörer av underskrifttjänst ATTRIBUTTJÄNSTER attributstjänst attribut

15 E-legitimationsnämnden får besluta om vissa ändringar, men:
Regeldokumentens spridning och utveckling Hur hanteras förändrade förhållanden och samordning mellan federationer? E-legitimationsnämnden får besluta om vissa ändringar, men: Innan E-legitimationsnämnden beslutar om en ändring av eller ett tillägg till reglerna för Svensk e- legitimation eller om en annan viktigare förändring av infrastrukturen för Svensk e-legitimation, ska nämnden på eget initiativ samråda med berörda parter Får effekt först efter viss tid Nämnden får endast ändra i tekniskt ramverk, tillitsramverk m.m., inte ansvarsbegränsningar och andra centrala villkor En privat federation kan ha federationsspecifik reglering

16 Leverantörer av eID-tjänst Tillhandahållare av e-tjänster
Avtal om underskriftstjänst INFRASTRUKTUREN FÖR SVENSK E-LEGITIMATION Leverantörer av eID-tjänst Tillhandahållare av e-tjänster e-tjänst Anslutningsavtal, inkl. - regelverk, - tekniskt ramverk, och - övriga bilagor - regelverk - tillitsramverk, BASSTRUKTUR FÖR SVENSK E-LEGITIMATION IDENTITETSFEDERATION FÖR SVENSK E-LEGITIMATION Anslutningsavtal,inkl. - tillitsramverk, och Utfärdare av Svensk e-legitimation Utfärdare e-legitimation E-legitimations- nämnden Federations- operatör Interna avtal Avtalsrelation (sluts av federationsoperatören på uppdrag av respektive part) UNDERSKRIFTSTJÄNSTER Leverantörer av underskrifttjänst ATTRIBUTTJÄNSTER attributstjänst attribut

17 E-legitimationsdagen Avtalsfrågor inom infrastrukturen för Svensk e-legitimation
Erik Sandström T:   M:  E:


Ladda ner ppt "E-legitimationsdagen Avtalsfrågor inom infrastrukturen för Svensk e-legitimation 2014-01-30 Erik Sandström T:  +46 8 598 891 43 M:  +46 703 791 981 E:"

Liknande presentationer


Google-annonser