Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden. Innehåll  Om rapporten  Om Vårdgivarguiden  Besöksstatistik 2015  Leveranser 2015  Måluppfyllelse i styrkortet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden. Innehåll  Om rapporten  Om Vårdgivarguiden  Besöksstatistik 2015  Leveranser 2015  Måluppfyllelse i styrkortet."— Presentationens avskrift:

1 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

2 Innehåll  Om rapporten  Om Vårdgivarguiden  Besöksstatistik 2015  Leveranser 2015  Måluppfyllelse i styrkortet  Planerade projekt 2016 2016-01-28 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

3 Om rapporten 1. Sammanställning av Vårdgivarguidens besöksstatistik och händelser fr o m jan till december 2015. 2. Beskrivning av planerade projekt för 2016.  Rapporten finns tillgänglig på: – HSF:s intranät/vårdgivarguiden HSF:s intranät/vårdgivarguiden – Vårdgivarguiden.se/om-vardgivarguiden Vårdgivarguiden.se/om-vardgivarguiden  Rapporten mejlas till: – Kommunikatörer i kommunikationsnätverket – Vårdgivarguidens redaktörer – Produktionsledaransvarig för den regionala delen på 1177 – Ledningsgrupp Ehit 2016-01-28 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

4 Om Vårdgivarguiden HSF:s webbplats med information och tjänster för vårdgivare i Stockholms läns landsting. Öppen och transparent, tillgänglig för alla. Lanserades i mars 2014. Har innehåll från nio nedlagda HSF webbplatser. 2016-01-28 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

5 Besöksstatistik Vårdgivarguiden 2016-01-28 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

6 Topp 10 – de mest besökta sidorna  Beställningssystem för läkemedel på rekvisition  Smittskydd  Avtal och uppdrag  Vårdhygien  Väntetider  Avtalsinformation  Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård  Barnmorskemottagning, riktlinjer hinnsvepning  Utbildning och utveckling  Vårdhygien e-utbildning 2016-01-28 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

7 Leveranser 2015  Pilot – Vårdutbud – delar av SLL vårdutbud i en första version. – Väntetider i Stockholms läns landsting – en tjänst som visar hur lång väntetid de olika vårdgivarna har.  ASIH-tjänsten - en tjänst som underlättar för förskrivaren att remittera till avancerad sjukvård i hemmet.  Funktion för nyhetsprenumeration.  Funktion för driftsinformation.  Förbättrad navigation och hittbarhet.  Pilotprojekt telefonsupport (Patientlagen) och integration med webbplatsen.  Byte av teknikleverantör 2016-01-28 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

8 Väntetider i Stockholms läns landsting Pilot Tjänsten visar prognostiserade väntetider för olika typer av vård. Informationen hämtas från nya Utbudstjänst SLL som även levererar kvalitetssäkrad utbudsinformation med koppling till avtal. Innehållet har kvalitetssäkras 2015 för att kunna stödja vården i större utsträckning. 2016-01-28 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

9 Vårdutbud SLL Pilot Tjänsten visar utbudsinformation som är resultatet av projekt GUTI, Gemensam utbudsinformation, vars syfte har varit att leverera kvalitetssäkrad utbudsinformation med koppling till avtalet. På sikt kommer tjänsten att utvecklas till ett mer kraftfullt remisstöd för vårdgivarna. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med både HSF:s beställaravdelningar och vårdgivare. 2016-01-28 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

10 Vårdutbud och väntetider Pilot Fokus har varit att synliggöra mottagningars utbud och väntetider. Från och med oktober 2015 så visas en mottagnings avtalade utbud och väntetider på kontaktkort. Väntetider visas också i listor som visar vilka vårdgivare som utför en specifik vårdåtgärd. 2016-01-28 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

11 ASIH-tjänsten en tjänst som underlättar för förskrivare som remitterar till avancerad sjukvård i hemmet Tjänsten visar ASiH-vårdgivare utifrån de geografiska områdena och deras platstillgång. 2016-01-28 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

12 Funktion för nyhetsprenumeration och driftsinformation En smart prenumerationstjänst där besökare på VGG kan prenumerera på de nyheter som de är intresserade av. www.vardgivarguiden.se/prenumerera/ www.vardgivarguiden.se/prenumerera/ 2016-01-28 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

13 Förbättrad navigationen och hittbarhet. Sökfunktionen är synlig på alla sidor Tydligare navigering. Huvudingångarna är alltid synliga. Tydligare navigering. ”Brödsmulor” ger ytterligare ett stöd i navigeringen. Bakgrunden ändras från mörk till ljus. 2016-01-28 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

14 Exempel på måluppfyllelse i styrkortet Målet – värde för kunderna MåttMål/Resultat 2015Mål 2016 Användarvänlig/lätt att hitta7 av 10 / 6 av 1010 av 10 Förtroende för VGG10 av 10 / 9 av 1010 av 10 Hjälper dig i ditt dagliga arbete (Nytt mål 2016) X / 6,5 av 107 av 10 2016-01-28 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

15 Planerade projekt 2016  Vidarutveckla tjänsterna Väntetider och Vårdutbud i SLL – En pilot är genomförd med målsättningen att förbättra för vårdgivare att hitta vem som gör vad i vården. – På sikt kommer tjänsten att utvecklas till ett mer kraftfullt remisstöd för vårdgivarna. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med både HSF:s beställaravdelningar och vårdgivare. Vårdutbud i Stockholms läns landsting – vem gör vad i vården?  Användarcentrerad utveckling – Nyhetsprenumerationen – Prenumeration av driftinformation – Användarfeedback på alla sidor 2016-01-28 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden

16 Planerade projekt 2016 forts  Förbättra sök och hittbarhet – Analys av struktur och innehåll – Tydliggöra och kommunicera vilka mätvärden vi använder på VGG – Regelbunden analys av statistikresultat för att optimera sökfunktionen  Utvärderingar – Användartester – Webbenkät – Teknisk mätning av sök och hittbarhet  Utveckling – Etablera ett utvecklingsråd – Migrera in webbplatsen Hjälpmedelsguiden – Bygga upp innehåll och funktioner för handlingsprogram övervikt och fetma, HPÖ – Digitala handböcker – Teknisk uppgradering av webbplatsen 2016-01-28 Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden


Ladda ner ppt "Helårsrapport 2015 Vårdgivarguiden. Innehåll  Om rapporten  Om Vårdgivarguiden  Besöksstatistik 2015  Leveranser 2015  Måluppfyllelse i styrkortet."

Liknande presentationer


Google-annonser