Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syftet med ASI och UBÅT är att bidra till en kunskapsbaserad lokal missbruksvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syftet med ASI och UBÅT är att bidra till en kunskapsbaserad lokal missbruksvård"— Presentationens avskrift:

1 ASI och Ubåt - ett ramverk för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård

2 Syftet med ASI och UBÅT är att bidra till en kunskapsbaserad lokal missbruksvård
Riktlinjer och forskningsrapporter Visar vad som fungerar utifrån resultat i vetenskapliga studier Studierna är redan gjorda (gamla) Studierna är oftast från andra länder med relativt få deltagare Kan resultaten generaliseras till vår verksamhet? Nya studier tar tid och är resurskrävande ASI och UBÅT Verktyg för att ta reda på vad som fungerar i den egna verksamheten Bygger på data som uppdateras kontinuerligt av användarna Alla rapporter är datoriserade och omedelbart tillgängliga Ca 70% av Sveriges kommuner kan användas som jämförelse Nya rapporter kan göras på ett par minuter och kräver inga resurser

3 Ett ramverk för kartläggning, uppföljning
ASI och UBÅT Ett ramverk för kartläggning, uppföljning och utvärdering UBÅT Vilka åtgärder finns? Handläggare Brukarupplevelse kvalitet Vilka får åtgärden? Vilka resultat har åtgärden? ASI-Grund Kartläggning Bakgrund Problem ASI-Uppföljning Problem Förändring av problem Bättre - Sämre Problemfri

4 UBÅT Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder
Bygger på Socialstyrelsens och Psykiatriska föreningens arbete med att kategorisera åtgärder

5 Pappersversion av UBÅT version 3. Besök hemsidan Ubåtsnytt

6 Ta en tur med Ubåt på nätet
Övning Ubåt: Anvn: ubåtutb1 (1-10 kan man välja mellan) Lord:

7 Ramverket består av tre typer av datoriserade uttag från ASI och UBÅT
ASI: Net-analys Verksamhetsrapporter: Kartläggning och uppföljning Verksamhetsrapport Malmö UBÅT OCH ASI*: Effekter av olika åtgärder i UBÅT och i Södertälje UBÅT: Åtgärder och kvalitetsskattningar i Södertälje Åtgärder och effekter vid ett Ställe i Södertälje. * Under utarbetande

8 UBÅT resultat från en period på år (augusti 2016)
61 Kommuner 2312 Åtgärder 1136 Klienter

9 Vi använder Södertälje som exempel på enhet

10 Resultat från UBÅT och ASI
Här visar vi resultat från de 8 vanligaste åtgärderna (1504 registreringar) som också har ASI med uppföljningsintervju. De har registrerats minst 30 gånger i hela UBÅT De har registrerats minst 20 gånger i missbruksprofilerna De har registrerats minst 10 gånger i en enskild kommun

11 Effekter av de åtta vanligaste åtgärderna i hela UBÅT och i Södertälje
Andel förbättrade 16-aug UBÅT hela Södertälje hela N Alkohol Narkotika Psykisk hälsa Stödboende 148 56 44 51 62 64 45 57 12-steg 139 67 40 59 11 46 55 KBT 103 53 39 42 49 38 54 Stödsamtal 58 1 ÅP 7 Boendestöd 52 10 73 60 MET 33 27 41 2 Arbetsträning 30 70 31 43 16 71 Total 614 151

12

13

14

15 Effekter av de 8 vanligaste åtgärderna i Avgr Alk i UBÅT och i Södertälje
Andel förbättrade 16-aug UBÅT AvgrAlk Södertälje AvgrAlk N Alkohol Narkotika Psykisk hälsa Stödboende 11 7 12-steg 23 65 18 30 5 KBT 15 9 Stödsamtal 12 ÅP 1 Boendestöd MET Arbetsträning Alla åtgärder 90 62 24 29 52

16 Uppföljning med Brukar- och handläggarskattningar
Skala mellan 1 och 10. 7-10 = höga positiva skattningar. Vi visar procentandel positiva skattningar.

17 Brukarskattning av alla åtgärder n=679

18 Handläggarskattningar av alla åtgärder n=788

19

20 Brukarskattningar av planerat och oplanerat avslut
Brukarskattningar av planerat och oplanerat avslut. % positiva skattningar.

21 Handläggarskattning av planerat och oplanerat avslut
Handläggarskattning av planerat och oplanerat avslut. % positiva skattningar.

22 Planerat och oplanerat avslut för olika åtgärder
Planerat och oplanerat avslut för olika åtgärder. % av avslutade åtgärder

23 Hur manga dagar varar åtgärder med planerat och oplanerat avslut
Hur manga dagar varar åtgärder med planerat och oplanerat avslut? Median för dagar.

24 Stället ”Vuxenenheten” i Södertälje
Vilka åtgärder finns där? Antal klienter som fått åtgärden? Antal (andel om det finns fler än 10) förbättrade. Förbättrade Ställe Åtgärd N Alkohol Narkotika Psykisk hälsa Vuxenenheten Boendestöd 1 CRA 2 Haschavvänjningsprogram, HAP Kognitiv beteendeterapi 4 3 Lösningsfokuserad psykoterapi Stödjande samtal Återfallsprevention Alla åtgärder på Vuxenenheten 14 5 8 6 % 35,7% 57,0% 43%

25 Intervjuarskattningar för de tre profilerna

26 Leder åtgärderna till problemfrihet. (bot)
Leder åtgärderna till problemfrihet* (bot)? Den primära målsättningen enl socialtjänstlagen! Hur stor andel har kvarstående problem? *Problemfri definieras som Intervjuarskattning 0-1. Andel problemfria hela UBÅT N Alkohol Narkotika Psykisk hälsa Grund 614 15 43 18 Uppföljn 49 66 40 % botade 34 23 22 Södertälje hela N Alkohol Narkotika Psykisk hälsa 159 15 38 20 54 67 37 39 29 17 Problemfrihet för Alla åtgärder Problemfrihet inom missbruksprofiler Andel problemfria Alk&Psyk N Alkohol Narkotika Psykisk hälsa Grund 239 75 10 Uppföljn 43 84 49 % botade 9 39 Södertälje Alk&Psyk N Alkohol Narkotika Psykisk hälsa 61 72 13 38 85 49 36 Andel problemfria Narkotika-profil N Alkohol Narkotika Psykisk hälsa Grund 235 32 8 Uppföljn 60 36 22 % botade 28 14 Södertälje Narkotikaprofil N Alkohol Narkotika Psykisk hälsa 60 32 14 73 38 18 41 4 Andel problemfria AvgrAlk N Alkohol Narkotika Psykisk hälsa Grund 90 73 58 Uppföljn 50 95 61 % botade 22 3 Södertälje AvgrAlk N Alkohol Narkotika Psykisk hälsa 29 41 45 48 100 59 -4


Ladda ner ppt "Syftet med ASI och UBÅT är att bidra till en kunskapsbaserad lokal missbruksvård"

Liknande presentationer


Google-annonser